Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Det anbefales fra Dansk Sejlunion at instruktioner gives med god afstand og fx med i aftalte lydsignaler, håndsignaler, flag eller andet. Foto: Troels Lykke

DIF åbner op for udendørsaktiviteter- nu må der igen trænes i sejlklubberne - højst ti ad gangen

Forbuddet mod at forsamles i større grupper end ti personer skal overholdes. Forældre og trænere tæller med, men klubhuset skal fortsat være lukket. Man må godt hente grej i klubben, hvis blot én eller to personer gør det. Læs om de nye retningslinjer.

Af Troels lykke |

Det er Dansk Sejlunions vurdering, at sejlklubberne nu kan nærme sig de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har udstukket for aktiviteten i samfundet i øvrigt.

Sådan skriver Dansk Sejlunion nu på deres hjemmeside.

Det omhandler eksempelvis rådet om at holde to meters afstand til andre og forbuddet mod at forsamles i grupper eller deltage i aktiviteter på mere end ti personer.

Indendørs - klubhus stadig lukket

Dansk Sejlunion anbefaler fortsat at holde klubhusene helt lukkede og kun give begrænset adgang til, at få personer (fx én-to) ad gangen kan hente udstyr, både eller lignende i materielrum, bådhaller o.lign.

Vær opmærksom på, at nogle kommuner fortsat kræver, at deres bygninger forbliver helt lukkede.

Sejlunionen anbefaler desuden generelt at holde toiletter, bad og omklædningsrum lukkede. Det vil sige, at man skal møde op omklædt.

Udendørs – på havnen

Forbuddet mod at forsamles i større grupper end ti personer skal overholdes. Forældre og trænere tæller med.

Hvis der er behov for, at flere end ti sejlere eller surfere tager på vandet fra samme havn, strand eller slæbested, bør klubberne planlægge dette, så der hverken ved tilrigning, søsætning eller hjemkomst bliver problemer i forhold til de ti personer – eksempelvis på slæbestedet.

Dette giver mulighed for, at eksempelvis en træner eller instruktør kan give instruktioner eller briefinger til grupper på ni personer ad gangen (forudsat afstand på to meter) i land.

Der er ligeledes mulighed for klargøring og søsætning af klubbåde, så længe to meter-begrænsningen og ti personers-påbuddet overholdes.

Vær opmærksom på, at nogle havne kan have særlige restriktioner, retningslinjer eller krav.

Mulige udendørs aktiviteter – på vandet

Dansk Sejlunion vurderer, at følgende aktiviteter kan gennemføres inden for myndighedernes retningslinjer – på betingelse af, at forbuddet mod at forsamles i større grupper end ti personer overholdes, og at der bør holdes afstand på to meter til andre:

 • Sejlads, træning eller undervisning for erfarne sejlere i Optimistjoller, andre enmandsjoller, SUP, windsurfere samt tomandsjoller (med fast makker) og kølbåde med to personer (med fast makker) eller familier.
 • Mini-konkurrencer i klubregi for små grupper af joller, windsurfere eller kølbåde (én-to personer eller familier). Hvis flere ønsker at deltage, kræver det planlægning, gruppeopdeling, forskudt afgang/ankomst fra/til havn etc.
 • Prøver i eksempelvis speedbåd eller duelighed for én elev plus censor ad gangen. Vi udsender anbefalinger til landets censorer om særlige forholdsregler.

Forholdsregler for trænere og instruktører

Anbefalingen om to meters afstand er en udfordring for trænere eller andre hjælpere i forhold til eksempelvis kæntrede joller eller overbordfaldne sejlere.

Derfor anbefales det, at der kun sejles, når forholdene med sikkerhed er gode nok til, at det med overvejende sandsynlighed kan forventes, at man ikke behøver at gå til assistance.

Tilsvarende anbefales det, at nybegyndere eller urutinerede sejlere, der normalt må forventes at få trænerassistance, ikke sejler.

Det anbefales også, at instruktioner gives med god afstand, blandt andet med aftalte lydsignaler, håndsignaler, flag eller andet.

Klubber og medlemmer bør være opmærksomme på disse råd:

 • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre
 • Ingen deltager mod egen vilje
 • Alle hygiejneråd følges
 • Personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke deltage
 • Både, boards og udstyr bør befinde sig udendørs. Hvis udstyret befinder sig i en hal, kan det hentes af sejlerne eller trænerne enkeltvis
 • Klubbens både, brætter, udstyr og redningsveste bør benyttes af samme person hver gang og af så få forskellige personer som muligt. Hvis mere end én person benytter klubbens udstyr, bør der tages forholdsregler i form af grundig og hyppig rengøring, afspritning og/eller eksempelvis to døgns pause mellem forskellige personers brug, da smitte kan overføres efter flere døgn (48 timer)
 • Forældre tæller med i begrænsningen på ti personer og bør derfor alene transportere børn til og fra træning, men ikke opholde sig på havneområdet eller deltage i tilrigning m.v.
 • Omklædning og bad sker hjemmefra
 • Man tager hjem efter endt sejlads eller træning
 • Eventuelle lokale begrænsninger fra blandt andre kommune, havnemyndighed eller politi skal efterleves
 • Klubbens ledelse bør aktivt medvirke til, at aktiviteterne kan gennemføres på betryggende vis – evt. ved udpegning af ”coronavagter”, som bærer særlige veste
 • Klubberne bør i tvivlstilfælde anlægge et forsigtighedsprincip
content-loader
content-loader
content-loader