Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
- Det forekommer mig ubegribeligt, at et indre dansk farvand overhovedet overvejes spærret for gennemsejling. Danmark er en søfartsnation og sejlsportsnation med en betydelig og stolt maritim historie, siger Line Markert fra Dansk Sejlunion. Foto: Jan Sommer, Vegvisir Race

Tre organisationer kæmper for, at Femernforbindelsen ikke lukker Guldborgsund for gennemsejling

Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere, og FLID-havne – bakket op af DIF og Friluftsrådet – tager på det kraftigste afstand fra forslaget om at lukke Guldborgsund for sejlads for sejlbåde og andre både højere end 3,5 meter. Protest er sendt til Folketingets Transportudvalg.

Af Troels lykke |

De tre organisationer har med opbakning fra DIF og Friluftsrådet protesteret over Folketingets Transportudvalg.

A/S Femern Landanlæg har sammen med Banedanmark fremlagt et forslag om at etablere en fast forbindelse over Guldborgsund til brug for den fremtidige jernbaneforbindelse mod Tyskland – i stedet for den klapbro, der er forudsat i anlægsloven for Femernforbindelsen.

Det vil kræve en ændring af anlægsloven og dermed den grundlæggende politiske aftale. Og det ønskes gjort med en uhørt hast og med en ensidig fremstilling.  

Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere, og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark – bakket op af DIF og Friluftsrådet – tager på det kraftigste afstand fra forslaget om at lukke Guldborgsund for sejlads for sejlbåde og andre både højere end 3,5 meter, lyder det i en pressemeddelelse fra de tre store organisationer.

Organisationerne har derfor sendt en fælles opfordring til Transportudvalget i Folketinget om at fastholde en klapbro, der af og til kan åbnes for skibe og både.

Dansk Sejlunions formand Line Markert:

  • Det forekommer mig ubegribeligt, at et indre dansk farvand overhovedet overvejes spærret for gennemsejling. Danmark er en søfartsnation og sejlsportsnation med en betydelig og stolt maritim historie. Danmark har omkring 200.000 sejlere, som elsker livet til søs med udgangspunkt i sejlklubberne.
  • Der er omkring 30 havne og sejlklubber i lokalområdet med ca. 2000 medlemmer plus deres familier. Hvis sejlerne reelt bliver afskåret fra sejlads, vil nogle havne og klubber reelt være lukningstruede.
  • De lokale sejlere har selvfølgelig forståelse for Banedanmarks ønske om at minimere risikoen for driftsforstyrrelser. Det kan sagtens ske ved at begrænse antallet af daglige åbninger, så togdriften slet ikke forstyrres.

Formand for Danske Tursejlere Henning Jensen:

  • Guldborgsund er jo et nationalt gennemsejlingsfarvand mellem Østersøen og Smålandsfarvandet, der i højsæsonen også besejles af danske og udenlandske sejlerturister.
  • Sejlerne vil i væsentlig grad blive generet af den betydelige omvej eller indskrænkning af deres sejladsmulighed. Omvejen på omkring 160 kilometer vil tage to til tre døgn og indebærer betydelige risici. Det vil betyde væsentligt mindre rekreative muligheder for lokal, national og international lystsejlads.
  • Der er efter vores vurdering ikke fremkommet nye forudsætninger, som ikke allerede var kendte, da Anlægsloven for Femernforbindelsen blev vedtaget. Derfor protesterer vi mod at ændre loven nu.

Formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark:

  • Vi mærker klart en stigende interesse for at blive bådejer og sejle tursejlads i disse år og forventer, at interessen vil stige yderligere i takt med den større lyst til at holde ferie i Danmark af klima-og miljøhensyn.
  • Ud over at være til gene for de lokale og danske sejlere, så vil lukningen gå ud over sejlerturismen. Der er et betydeligt potentiale for at udvikle sejlerturismen i området, hvilket flere kommuner i regionen har valgt at satse på. En undersøgelse fra FLID viser, at gæstesejlere gennemsnitligt lægger ca. 800 kr. pr. person i døgnet i havne, de anløber.
  • Gennemsejlingsmuligheden i Guldborgsund er en forudsætning for en betydelig oplevelsesøkonomi i Smålandsfarvandet og Guldborgsund – en økonomi, som berører særligt Guldborgsund Kommune, Lollands Kommune og Vordingborg Kommune. Gennemsejlingsmulighed af Guldborgsund i samspil med andre tiltag for sejlturisme udgør et stort potentiale for oplevelsesøkonomi og lokalt erhvervsliv.

Opfordring

Med opbakning fra DIF og Friluftsrådet har Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og FLID henvendt sig Folketingets Transportudvalg med en opfordring til forligsparterne bag anlægsloven for Femernforbindelsen om ikke at ændre loven ved at erstatte den forudsete klapbro med en fastsvejset bro.

De tre organisationer har også opfordret byrådet i Guldborgsund til at bakke op om dette ønske.  

content-loader
content-loader
content-loader