Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Sejlerne fik opmærksomhed ved Knippelsbro i Københavns Havn under protestsejlads. Foto: Privat/FB
Kort Nyt
Kort Nyt

Sejlende protest: Bro til lastbiler mod Lynetteholm spærrer i 30 år sejlbåde inde i Margretheholm Havn

Den sejlende protest mod Lynetteholmen med 100 både i lørdags vakte opsigt. Nu er en depeche overrakt til Transportministeriet og Borgerrepræsentationen. Se også kritisk TV2 Lorry-indslag om Lynetteløb, der sløjfes, og om sejlere der spærres inde i dagtimerne.

Af Cille Rosentoft og Troels Lykke |

Folketinget behandler i disse uger lovforslag (L220) om anlæg af Lynetteholm, der giver By og Havn bemyndigelse til at anlægge et jorddeponi i form af en kunstig halvø på 2,8 kvadratkilometer i Øresund.

Anlægsloven er første skridt i realiseringen af den principaftale, der blev indgået i oktober 2018 mellem Lars Løkke og Københavns daværende overborgmester, Frank Jensen.

Aftalen blev lanceret som et ’kinderæg’, der på samme tid skal sikre København mod stormflod, håndtere overskudsjord, skabe en helt ny bydel med 35.000 indbyggere og 35.000 arbejdspladser med en ny metroforbindelse samt en havnetunnel.

Alene anlægget af Lynetteholm skønnes at tage minimum 30-40 år, og derefter yderligere tre årtier, førend den nye bydel er fuldt etableret, forklarer Politiken.

Sejlere spærres inde i 30 år fra kl. 7 til 16

Netop dét får kæmpe konsekvenser for S/K Lynetten-sejlerne i Margetheholm Havn.

Sagen er så grotesk, at 1.300 medlemmer risikerer at blive spærret inde af en klapbro allerede næste år. Kun med en højde på maksimalt fire meter vil bådejerne kunne gå igennem. I stedet ønsker sejlerne derfor en akvædukt, hvor lastbiler kan køre under vandet, og sejlerne kan passere frit over.

- Det er lidt dyrere i anlægsudgifter, men får vi en klapbro, skal vi se på 700 lastbiler med jord i 30 år, mens broen er lukket fra klokken 7 til 16. Så er os med master over fire meter spærret inde, og Dansk Søredning kan heller ikke komme ind i havnen med sejlbåde, de redder, forklarer Phantom 42-sejler, Lars Jensen, til Minbaad.dk.

Hund hylede som et tågehorn i protest

Lørdag søsatte de lokale bådejere derfor en sejlende protest til Knippelsbro, der forløb efter planen. Et hav af master fra 100 sejlbåde og motorbåde skabte opmærksomhed, og arrangementet beskrives som godt arrangeret og med fin kommunikation på VHF gennem hele forløbet.

Der var flest protestsejlere fra S/K Lynetten i Margretheholm Havn. Først fik sejlerne morgenmad og taler, og der var skippermøde kl. 10. Kl. 11.30 var man inde i Købenshavn Havn og hjemme igen kl. 14.30. Sejlerne havde fået lov til at bruge Lyngby Radio kanal 72 til at styre den sejlende protest.

- I protesten var der levende musik og bannere med bevar fri ind- og udsejling i Margretheholm Havn på. Der blev delt flyers ud inde på Wildersplads, og vi havde et ottemands orkester på én af bådene. Selv havde vi en hund, Max, der hylede højt som et tågehorn, forklarer Lars Jensen.

Depeche med et budskab til transportministeriet

På Sejlklubben Lynettens Facebookside beskrives, hvordan der under flotillen blev overrakt en depeche med et budskab til Transportministeriet og Borgerrepræsentationen. Indledning af budskabet fra depechen kan læses her.

Depeche:

Bevarelse af Margretheholms Havn er et politisk spørgsmål!

I dag er adskillige både sejlet i demonstration gennem Københavns Havn til Knippelsbro, hvor alle både med mast var nødsaget til at stoppe, da de ikke kan passere.

Vi ville illustrere vores problem overfor By & Havn med den planlagte klapbro for jordtransport til Lynetteholmen. Vi kan efterhånden kun tolke, at By & Havns modvilje mod vores foreslåede løsning om en akvædukt, der én gang for alle løser alle problemer ikke længere er et rationelt eller økonomiske spørgsmål, men et politisk.

Derfor afleverer vi nu denne beskrivelse af vores problem til dig. Vi håber, du vil være med til at bevare Margretheholms Havn.

Vi ønsker fri ind- og udsejling til Margretheholms Havn.

Med Venlig Hilsen

Medlemmer af Sejlklubben Lynetten.

Indslag på TV 2 om sagen

Se ogs et fem minutter langt TV 2 Lorry-indslag om dejlernes frygt for Lynetteholm-projektet. 

Et projekt, der blandt andet betyder, at Lynetteløbet, hvor 39.000 lystsejlere passerer hvert år, sløjfes. I stedet skal man sejle gennem Kronløbet, så de mindre både og kajakker vil møde store de større handelsskibe - det er farligt, mener blandt andet Dansk Sejlunion i tv-indslaget.

I indslaget fortæller sejlere fra Margretheholm ligeledes om dét at blive spærret inde i dagtimerne.

content-loader
content-loader
content-loader