Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Efter planen påbegyndes opfyldningen af Lynetteholm i 2022. Foto: Københavns Kommune

Dansk Sejlunion sender kritisk høringssvar om Lynetteholm: - Svært at finde noget positivt i projektet

Sejlunionens Christian Lerche gør endelig oprør mod opførelsen af den kunstige ø Lynetteholm ud for Københavns Havn. Et projekt, der får store konsekvenser for hundredvis af lystsejlere. Kommunen har glemt at undersøge alternativerne, lyder kritikken fra unionen. Få link til høringssvaret.

Af Sara Sulkjær |

Lynetteholm. Et navn, der emmer af idyl, og som snart bliver hjemadresse for 35.000 nye københavnere, ligesom den skal indgå i stormflodssikringen af hovedstaden - i hvert fald hvis regeringens planer om at etablere den nye ø ud for Københavns Havn viser sig at holde vand.

For øen står på usikker grund. Kritikken af byggeprojektet er overvældende, ikke mindst fra sejlerne, der får vanskeligt ved at sejle til, fra og omkring København og de tilhørende havne:

- Vi er meget skeptiske overfor det, der er lagt op til her. Forslaget om Lynetteholm har så mange negative konsekvenser for det blå liv omkring hovedstaden, at det er svært at finde noget positivt i projektet, fortæller direktør i Dansk Sejlunion, Christian Lerche, til unionens hjemmeside.

Syv kritiske punkter

Derfor har sejlunionen, der repræsenterer 257 sejlklubber med over 55.000 medlemmer, indsendt et høringssvar om Lynetteholm. Et svar, der særligt kredser om syv punkter, der udfordrer det maritime liv i, omkring og ved den kunstigt skabte ø:

A. Sikkerhed for fritidssejlads – Kronløbet og Lynetteløbet
B. Rekreative muligheder for fritidssejlere – Den Blå Fælledpark
C. Besejling af Margreteholm Havn og Prøvestenen
D. Københavns kultur
E. Udformning af projektet
F. Vandgennemstrømning, -kvalitet mv.
G. Øresund, Østersøen og Svanemøllebugten

Ikke mindst sejlerne i Margretheholm, Danmarks største foreningsejede havn, har tidligere udtrykt frustrationer over projektet. Omkring havnen etableres en dæmning med en oplukkelig bro, der de kommende syv-ti år vil være lukket i alle hverdage mellem kl. 07 og 16 - noget, der vil begrænse lystsejlernes frie bevægelighed drastisk.

Der findes alternativer

Det er konsekvenser som dem i Margretheholm, der bekymrer Dansk Sejlunion. For at byudvikling i hovedstaden er en nødvendighed, stiller unionen sig på ingen måde tvivlende overfor. Problemet opstår, når alternative - og ifølge unionen oplagte - muligheder bortskrives eller slet ikke undersøges, herunder Foreningen af Lystbådehavne I Danmarks forslag om et byggeri på Middelgrund:

- Forslaget rummer meget attraktive muligheder for en bedre udnyttelse af Københavns overskudsjord til etablering af en ny bydel. Havet er meget lavere ved Middelgrund, så overskudsjorden vil give langt bedre byggemuligheder der, skriver Dansk Sejlunion i høringssvaret.

Læs hele Dansk Sejlunions høringssvar her.

Om Lynetteholm: 
Lynetteholm er en del af en større principaftale indgået mellem den tidligere regering og et flertal af partierne på Københavns Rådhus.

Projektet skal efter planen medvirke til at løse flere af Københavns behov:

- Klimasikring i forhold til forhøjet vandstand
- Bortskaffelse af jord fra andre byggeprojekter i København
- Boliger til at imødekomme et stigende befolkningstal
- Behov for infrastruktur i form af metrolinje og motorringvej

Minbaad.dk forsøger i øjeblikket at skaffe yderligere oplysninger omkring det alternative byggeprojekt på Middelgrunden.

Kilde: Dansk Sejlunion

content-loader
content-loader
content-loader