Gå til hoved-indhold
Havne

Assens Havn og by bliver tættere forbundet - ny havneplads i Assens - plus udsigtstårn

Der bliver sammenhængskraft mellem by og havn med liv og aktivitet i en helt anden skala, end området kan i dag. Assens Kommune har indgået kontrakt med WE Architecture om et multitek, og med byMUNCH by- og landskabsdesign om en ny havneplads i byen.

Af Troels Lykke |

Projekterne er første skridt af en større udviklingsplan for fremtidens Assens, hvor by og havn bliver tættere forbundet.

Det sker blandt andet efter den filantropiske forening Realdania støtter projektet som en del af indsatsen ”Hovedbyer på forkant”.

Sammenhængskraft mellem by og havn

Den nye havneplads og multiteket er en helt central brik i byrådets vision for fremtidens Assens.

- Vi er landet på en løsning, som i høj grad vil give en sammenhængskraft mellem by og havn, og som vil kunne skabe liv og aktivitet i en helt anden skala, end området kan i dag. Vi skal skabe rammerne om et bibliotek, men som også er meget mere end det. Et multitek, der også bliver en attraktion i sig selv, og som kan være et kulturelt og levende samlingspunkt, siger Elmer Philipsen, formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur til pressen.

Projektet bliver delt op i to delprojekter, hvor WE Architecture kommer til at stå for multiteket, og byMUNCH by- og landskabsdesign vil stå for omdannelsen af havnepladsen. Inden planerne føres ud i livet, skal borgerne ligeledes høres.

- Lige nu arbejder vi på en lokalplan, der skal danne rammerne for den dialog, vi skal have med borgerne. Jeg forventer, at Miljø, Teknik og Plan på februarmødet kan udsende lokalplan for Multitek og forplads i høring. Og i den forbindelse vil der også være et borgermøde, hvor vi går tættere i dialog med borgerne om forslaget til Multitek og forplads, påpeger Dan Gørtz, formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.

Fællesskab, bæredygtighed og boost til handelslivet

Multiteket og havnepladsen bliver et vigtigt mødested, som henvender sig til borgere, turister og andre besøgende i byen – i alle aldre.

Projektet er stærkt, da et nyt by- og landsskabsrum binder handelsgaden og det særlige købsstadsmiljø sammen med havnen og de nye byudviklingsområder.

- Multiteket bliver et attraktivt mødested i byen, hvor fællesskaber og aktivitet kan gro. Projektet viser, hvordan nye funktioner på bæredygtig vis kan indpasses i lediggjorte bygninger midt i byen og supplere handelslivet og dermed understøtte en attraktiv og levende bymidte, forklarer Astrid Bruus Thomsen, programchef i den filantropiske forening Realdania.

Grønt byrum mellem by og havn

Netop bæredygtighed er et centralt nøgleord for tilblivelsen af den nye bymidte:

- Vi har arbejdet med at skabe en aktiv og levende havneplads, der i lige så høj grad manifesteres som en havnepark. Vi vil på denne måde give Assens et grønt byrum mellem havn og by med en veldefineret pladsdannelse. Samtidig skabes et byrum, der ambitiøst prioriterer bæredygtige tiltag - en grøn midtbyplads der giver mening på flere niveauer, både aktivitets-, sundheds- og klimamæssigt. Herved dannes startskuddet til et mere grønt og aktiv moderne Assens, understreger Anita Munch Jensen, indehaver af byMUNCH by- og landskabsdesign.

Også Julie Schmid tNielsen, partner i WE Architecture, er begejstret:

- Vi glæder os til at være med, hvor det sker; nemlig lige midt i Assens, hvor de nye trækonstruktioner af genbrugstræ kommer til at skabe pejlemærker, der formidler en ambitiøs tilgang til bæredygtighed. Samtidigt kommer projektet til at være første skridt på vejen mod at få vendt havnen i Assens væk fra at være byens bagside til at blive byens nye hjerterum med kulturattraktioner og gode opholdsmuligheder.

Hvordan kommer det til at se ud?

Havnepladsen anlægges som en grøn havnepark med stier og plads til udeservering, salgsboder og opholdszoner. Der etableres desuden et fyrtårn, som besøgende kan benytte som udkigstårn ud over havnen, og som er tiltænkt som et kommende vartegn for Assens.

På nordfløjen i det tidligere rådhus udskiftes flere af de nuværende lukkede facader med åbne glasfacader, og der vil blive lavet en kulturhave, hvor der vil være små lommer til fordybelse, ro og ophold i atriumgården.

Inde i selve Multiteket skal der blandt andet være bibliotek med en stor bogtrappe, som skaber sammenhæng i huset og er med til at sætte fokus på bøgernes magiske verden.

På biblioteket vil der både være plads til opdagelse og fordybelse i litteraturens verden både for børn og voksne. Yderligere kommer der på førstesalen en multisal, som kan huse større events samt de små daglige møder og ophold.

På den anden side af sommerferien 2021 regner kommunen med, at man kan begynde at se de første synlige forandringer omkring den sydlige del af
havnen.

Læs mere: realdania.dk/nyheder/2020/05/assens-hovedbyer-280520

content-loader
content-loader
content-loader