Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Hvis bunden vaskes eller skrubbes, når båden er i vandet, vil afgivelsen blive større, og dermed bliver risikoen for skadelige virkninger i vandmiljøet også større. Foto: Troels Lykke

Miljøstyrelsens tips til at begrænse udledning af bundmalingens biocider

Husker du at passe på miljøet i havnen? Lægger du eksempelvis en presenning under båden, når den males eller slibes, så materialet bliver lettere at opsamle? Og fejer du det sammen og afleverer det i havnens miljøcontainer?

Af Troels lykke |

Uhensigtsmæssig udledning af bundmaling kan også forekomme under forårsklargøringen af båden, eksempelvis hvis der ikke anvendes korrekt udstyr, eller hvis jorden ikke afdækkes. 

Det forklarer Miljøstyrelsen i deres anbefaling i en længere artikel.

Tips til at begrænse udledning af biocider via bundmaling

  • Undlad at vaske eller skrubbe bunden på en båd, der er malet med bundmaling, så længe båden er i vandet
  • Sørg for at samle malingsflager og begroning op, når båden bliver vasket om efteråret. Her findes den største mængde kobber
  • Når båden males eller slibes, lægges en presenning under båden, så materialet bliver lettere at opsamle. Fej det sammen og aflever det i havnens miljøcontainer
  • Brug havnens udstyr, eller udstyr og metoder, der er godkendt af havnebestyrelsen til at fjerne eller slibe bundmaling
  • Brug ikke kemikalier eller vådslibning til at fjerne bundmaling
  • Sandblæsning eller -svirpning skal anmeldes til kommunen i god tid forud for behandlingen. Så kan kommunen rådgive om eller eventuelt stille krav til sandblæsningen, herunder om den følgende håndtering af afrenset materiale og sand. Pak båden ind i et telt for at undgå at sprede støvet

Du finder mere nyttig viden, konkrete anbefalinger og erfaringer fra andre sejlere i 'Redegørelse om miljørigtig fjernelse og slibning af bundmaling', der er udarbejdet af Dansk Sejlunion.

Når båden er i vandet

Også i løbet af sejlsæsonen afgiver bundmalinger biocider til vandmiljøet. Bundmaling afgiver normalt kobber i et langsomt tempo.

Hvis bunden vaskes eller skrubbes, vil afgivelsen blive større, og dermed bliver risikoen for skadelige virkninger i vandmiljøet også større.

Når båden vaskes efter optagning

Når lystbåde om efteråret tages på land for vinteren, bliver bunden normalt vasket af for at fjerne begroning som slim og algevækst.

Derved bliver der ligeledes fjernet rester af bundmaling, herunder kobber, som kan skade miljøet.

Forureningen er dog relativt lille. Vasken fjerner kun mellem halvanden og syv promille af den kobbermængde, der årligt bliver smurt på bådene.

Kobberet, der vaskes af, findes primært i bundfaldet i vaskevandet. 99 % af det afvaskede kobber findes således i bundfaldet, der består af gamle malingsflager og begroning. Det kan derfor betale sig at samle bundfaldet og bortskaffe det som kemikalieaffald.

Kilde: Miljøstyrelsen

content-loader
content-loader
content-loader