Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Her i Esbjerg vil starten gå om en måned.

Esbjerg bliver startby i Garmin Round Denmark Race

Vesterhavet skal åbnes for sejlsport. Den 760 sømil lange bane i Danmark rundt-sejladsen har derfor Esbjerg som startby og Aarhus som målby. Distancen gør sejladsen til en af de absolut længste og hårdeste af sin art.

Af Troels Lykke |

Om en måned er deltagerne i Danmarks i særklasse hårdeste kapsejlads i fuld gang med årets udfordring. Læs med her, hvor vi gennemgår dele af “Racing Instructions” og ser nærmere på den nye offshorebane, hvor især deltagerne på singlehand-banen for brug for at vise, hvad de er lavet af, fortæller Morten Brandt, leder af sejladsen.

Garmin Round Denmark Race offentliggjorde tidligere på ugen sejladsens bestemmelser, den såkaldte Racing Instruction, som i detaljer beskriver, hvad deltagerne kan forvente, og hvilke taktiske muligheder de har i kampen for at komme igennem den 760 sømil lange bane, der har Esbjerg som startby og Aarhus som målby.

En distance, der gør sejladsen til en af de absolut længste og hårdeste af sin art.

Nyt at bruge Nordsøen til kapsejlads

Starten går tæt på land ud for Esbjerg Marina. Herfra mod vest/nordvest til det strømfyldte Ringkøbing Dyb.

Her kommer deltagerne forbi Danmarks vestligste punkt, Blåvandshug. Herfra er det sejlads på Nordsøen eller Vesterhavet, som vi danskere kalder strækningen langs den jyske vestkyst. Finalen på den sande offshore-del er forceringen af Skagerrak.

Herfra runder doublehand og fully crew Skagen, mens singlehandsejlerne får et tiltrængt stop, inden de også går ned i Kattegat med kurs mod Helsingør.

– Med Garmin Round Denmark Race-offshore forsøger vi at træde et nyt spor. Vesterhavet eller Nordsøen har mig bekendt aldrig været brugt før til fleet kapsejlads i dansk regi, og helt sikkert aldrig til singlehand-kapsejlads, forklarer Morten Brandt fra Shorthand ECM, der er medarrangør af Garmin Round Denmark Race, til bådpressen.

En frygt for Vesterhavet

Der er en indgroet frygt i mange danskere for at sejle på Vesterhavet.

- Jeg tror, mange sejlerne kigger på kortet og ser farvande som Horns Rev og Jammer Bugt og lader fortiden spille dem et puds. De glemmer, at sejlskibene, der strandede i gamle dage, gik 80 grader til vinden og tilmed havde en kæmpe afdrift, påpeger Morten Brandt.

Dengang for selv erfarne navigatører vild, når strømmene førte dem på afveje. Samtidig tændte de lokale bål på land for at lokke søfolkene i deres skibe og med deres last på grund. Strandhugst var en del af økonomien på vestkysten, men sådan er det jo ikke mere.

I dag har går alle sejlbåde - i hvert fald dem der er tilmeldt i GRDR - minimum 45 grader til vinden, alle har masser af elektronik og sikkerhedsudstyr om bord og skulle uheldet alligevel være ude, vil beboerne på vestkysten ikke vente med bål og lange knive på stranden, men derimod komme til de nødstedte til udsætning.

- Derfor håber vi, at vi med Garmin Round Denmark Race kan medvirke til at åbne vestkysten for fritidssejlere. Vi håber naturligvis at inspirere flere etablerede sejlere, der normalt kun deltager i kapsejlads på den mere beskyttede inderside af Jylland, siger Morten Brandt.

Singlehand starter med konge-etapen

For singlehand-offshore-sejlerne starter sejladsen med kongeetapen 15. juni. Den er sammenlignelig med en Tour de France-etape uden for kategori.

Første ben er nonstop fra Danmarks offshore-hovedstad Esbjerg, forbi Danmarks vestligste punkt Blåvandshug til Danmarks nordligste by Skagen. Distancen er på hele 200 sømil. Der er ingen tvivl om, at det kan blive en hård og udmattende tur op langs vestkysten.

Sejladsens Event Regulations kræver, at man er en erfaren singlehandsejler, og at deltagerne lever op til Danmarks hårdeste krav, når det kommer til sikkerhedsudstyr for deltagelse i en kapsejlads. Blandt meget andet er det obligatorisk at have en redningsflåde ombord.

Skulle en deltager få problemer undervejs fra Esbjerg til Skagen, kan han/hun naturligvis gå i havn, men den tid, der bliver brugt på at gå i havn, bliver ikke godtgjort senere, som det er tilfældet, når man sejler i indre danske farvande efter hviletidsreglen 44/8, der blev introduceret sidste år (max 36 timer nonstop efterfulgt af 8 timers pause).

– Nordsøen er trods meget trafik og mange forhindringer mindre trafikeret end indre danske farvande. Så idéen er, at hvis der er vind, så kommer sejlerne hurtigt til Skagen. Hvis der ikke er vind, klarer de sig med små powernaps á 10 - 20 minutters varighed. Kommer der rigtig meget vind, tilskynder vi deltagerne til at blive på havet frem for at søge havn, da en anduvning kan være mere risikofyldt end at holde sig fri af land, siger Morten Brandt.

16 timer tvungen stop-over

Når deltagerne når Skagen, og deres både ligger fortøjet, stopper løbsledelsen racetimeren og starter hviletidsuret.

Der er her indlagt en obligatorisk hvileperiode på 16 timer, hvilket skal sikre, at deltagerne får restitueret ordentligt og samtidig har tid til at tjekke båden, så den er shipshape til resten af turen.

Efter de 16 timer må båden smide fortøjningerne og genoptage sejladsen. Herfra gælder 44/8 hviletidsreglen og dermed sejler offshore-deltagerne på samme præmisser som inshore-deltagerne, dog slipper alle offshore-deltagere for Lillebælt, da de går mod Aarhus gennem Storebælt efter at have passeret Danmarks sydligste punkt, Gedser.

Ændring af reglerne

I årets Race Instructions er der to interessante ændringer for deltagere i singlehand-inshore og -offshore. Den første er en slags joker, som kan spilles én gang i løbet af racet, men den er ikke gratis at smide på bordet.

Det handler om at overholde reglen om maksimalt 36 timers non-stop-sejlads og minimum at holde otte timers hvile. Det er ifølge 2022-reglerne tilladt at sejle flere end 36 timer, men færre end 37, eller hvile færre end otte, men flere end syv timer.

Det er enten eller: Man kan ikke både sejle 37 timer og nedskære hviletiden fra otte til syv. Overskrides den ene eller den anden del af 44/8-reglen har det den konsekvens, at det følgende hviletids-stop bliver forlænget fra otte til 10 timer.

Sejler en deltager i flere end 37 timer, eller forkorter sin hviletid til færre end syv timer, så overtrædes reglen, hvilket tvinger deltageren til at trække sig fra løbe.    

Game changer?

Endelig er der indført en regel, der gør, at hviletidsreglen bortfalder helt, når en deltager er 15 sømil fra målhavnen. På inshore-banen vil det sige, at når en deltager cirka ligger ud for Hov Røn, mens det på offshore-banen cirka er en position mellem Tunø og Samsø.

Sidste år var der mange tvists og forviklinger.

Der blev indgået aftaler deltagerne imellem under bordet, og der blev protesteret mod løbsledelsen.

Skulle kampen om sejren igen i år spidse til, kan man fint forstille sig en situation, hvor en deltager planlægger sin hviletid således, at der ved det sidste stop enten kun hviles i syv timer eller sejles i 37 timer med det formål, at nå inden for 15 sømilgrænsen i tide til at ophæve hviletidsreglen og dermed få frafald på de to timers tidsstraf, der ellers ville falde.

Det nye taktisk element vil skabe ekstra spænding og kan måske blive løbsafgørende. Fra Sailing Aarhus, der står for løbsledelsen, melder man alt klar til den udfordrende opgave, det bliver fra “the bridge” i Aarhus Internationale Sejlsportscenter at holde hånd i hanke med både eksisterende og de nye hviletidsregler.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver spændende at følge løbet, understreger Morten Brandt.

Læs mere på www.rounddenmarkrace.com. Tilmeldingen lukker 31. maj

content-loader
content-loader
content-loader