Gå til hoved-indhold
Havne
Som det ses kommer der nu en smal indsejling til Margretheholm Havn på Amager. Der skal køres lastbiler hver dag med jord til Lynetteholm, en hel ny bydel i København. Foto: Troels Lykke
Havne
Havne
Klaus Schlichter er en af de mange sejlere fra Margretheholm Havn, der bliver generet på det groveste i nær fremtid.

Margretheholm Havn med 720 bådejere spærres inde fra april 2023 med særlige åbningstider og støjhelvede

350 store lastvogne vil hver dag fra april 23 passere frem og tilbage på den nye bro, der i mange år skal køre 69 millioner tons jord til Lynetteholm, en ny bydel i København. - Ud over støjen får vi begrænset åbningstider, siger ildsjæl Klaus Schlichter i video-interview. Opdateret 26.10.

Af Troels Lykke |

Margretheholm Havn har pt. tabt spillet om Lynetteholm, der de næste mange år vil plage havnen på det groveste. Man har kun medlidenhed med havnen, som i den grad plages.

For til april 2023, hvor fase 1 er færdig, oplyser By & Havn til minbaad.dk, begynder transporterne og dermed et støjhelvede, når 350 daglige kæmpe lastbiler, der passerer broen 700 gange dagligt skal til at køre med jord i havnen hen over en ny dæmning, hvor Københavns Kommune har fået lavet en bro, som kun har få åbningstider, hvor sejlerne skal kæmpe sig igennem i en 12 meter smal passage, forklarer Klaus Schlichter til minbaad.dk, som mødte ildsjælen, der styrer facebook-gruppen Bevar Margretheholm Havn

- Det bliver en støjgener for sejlerne, hvor man også skal kæmpe med besværlige åbningstider, hvor man kan have svært ved at regne på om man kan nå i havn med de nye åbningstider, når man kommer hjem fra tur. Der bliver meget ventetid også for eventuelle gæste-sejlere, forklarer Klaus Schlichter, der dog ikke har givet op.

Han håber at projektet bliver stoppet af politikere efter et massiv pres fra sejlere, københavnere, svenskere og tyskere, der også kan blive generet af byggeriet.

Sagen om den kunstige Ø, Lynetteholm

Til april 2023 vil lastbil efter lastbil hver dag fragte enorme mængder af jord gennem København og ud til Refshaleøen.

Læs efter læs skal tippes i Øresund, før den nye, kunstige ø - Lynetteholm - om 50 år vil stå færdig med boliger til 35.000 københavnere og som et værn mod stormflod.

Ifølge en anlægslov omkring Lynetteholmen, skal en stor del af jordtransporten ske over en dæmning med klapbro, der ligger ret ud for indsejlingen til Margretheholms Havn.

Der er i forvejen stor mangel på havnepladser i København, og den foreslåede løsning indebærer, sammen med andre elementer i Lynetteholms projektet, en drastisk forringelse af de samlede maritime muligheder i Øresundsregionen. 

Siden S/K Lynetten, der driver Margretheholms Havn, i december 2020 første gang hørte om den planlagte klapbro, er der blevet arbejdet i døgndrift på at få udarbejdet en alternativ løsning, men klubben har tabt i første omgang.

To km meter vej hen over havnen

For at få de mange tons jord transporteret til Refshaleøen vil By og Havn blandt andet bygge en to kilometer lang ny vej fra den sydlige del af Prøvestenen - Benzinøen i folkemunde - over Kraftværkshalvøen og indløbet til Margretheholm Havn til det sydøstlige hjørne af Refshaleøen, hvor opfyldningen begynder.

Denne rute er valgt ud fra et “balanceret hensyn til boliger, kolonihaver, trafiksikkerhed og en fortsat brug af Margretheholm Havn,” skriver By og Havn i en VVM-redegørelse.

By & Havn supplerer til artiklen 26.10.22

By & Havn forventer, at cirka 69 mio. tons jord skal køres til Lynetteholm. Lynetteholm kan rumme cirka 80 mio. tons, men dele af de 80 mio. tons jord skal sejles til fra Nordhavn, hvor overskudsjord p.t. bliver mellemoplagret. Derudover vil Gytje, opgravet havbundsmateriale fra Fase 2, også optage en del af pladsen, og denne del skal heller ikke køres til.

Klapbroen ikke bliver ibrugtaget om 14 dage. Om 14 dage bliver klapbroen monteret, men den ibrugtages efter planen først fra april 2023, hvor Lynetteholms Fase 1 er klar til at modtage jord fra både lastbiler og de pramme, der skal sejle jord til fra Nordhavn. Det vil sige, at klapbroen vil stå åben frem til april 2023, hvor der vil være fri passage for sejlerne.

Åbningstider

Når klapbroen åbner vil den være åben alle weekender og helligdage. Derudover vil den være åben i alle hverdage mellem kl. 16 – 07.00 samt kl. 10, 12, 14 i alle hverdage. (Margretheholms Havn har ønsket, at det blev kl. 10 i stedet for kl. 9, som først foreslået).

Broen bliver en bemandet bro, hvor en medarbejder vil sørge for, at der bliver åbnet på de aftalte tidspunkter.

Rettet 26.10. kl. 9.21

content-loader
content-loader
content-loader