Gå til hoved-indhold
Havne
Bøgeskov Havn bliver vedligeholdt til glæde for os sejlere. Foto: Mette Mørup/VisitSydsjælland-Møn A/S

42 meter bro på vej i Bøgeskov Havn efter lokale fonde slog til

Det målrettede frivillige arbejde med at sikre Bøgeskov Havns overlevelse bakkes fortsat op af stærke lokale kræfter. Den positive udvikling understøttes også af lokale fonde, som er med til at holde hånden under havnen, der ligger lige nord for Stevns Klint.

Af Troels Lykke |

I Foreningen Bøgeskov Havn, der ejer havnen, der ligger syd for Køge, noterer man med glæde, at det snart forgangne 2022 blev et godt år, hvor der blev nået markante resultater, og hvor der blev sat ting i værk, som vil trække kraftige spor ind i 2023.

Ud over praktisk arbejdsindsats fra en kreds af frivillige fremmes den positive udvikling af lokale fonde, som er med til at holde hånden under havnen. Det skriver sn.dk

Højdespringeren blandt de økonomiske bidragsydere er Stevns Brands Fond, men også Østsjællands Andelsvaskeris Fond og Stevns Turistforening er inde i billedet.

Stevns Brands Fond har tidligere bidraget med betydelige beløb og er nu aktuel med en donation for 2022 og 2023 på samlet 371.000 kroner, Østsjællands Andelsvaskeris Fond med 50.000 kroner og Stevns Turistforening med 43.450 kroner.

Nyt broanlæg

– Pengene fra brandfonden og vaskerifonden skal bruges til udskiftning af det nedslidte broanlæg på havnens østlige mole. Takket være brandfonden fik vi udskiftet 40 meter i fjor, og nu kommer turen til de sidste 42 meter, så hele broanlægget på østmolen vil fremstå nyrenoveret. Det er vi utroligt glade for, siger havnebestyrelsens formand, Finn Angelo.

Turistforeningens donation blev tidligere på året omsat i en betalingsautomat, som siden har gjort god fyldest og lettet arbejdet med at servicere besætningerne på de hidtil mere end 900 gæstende både i 2022.

Købt kutter til at blæse sand væk 

Fondsopbakningens virkning rækker ind imellem længere end til det specifikke formål. Det økonomiske sikkerhedsnet, som tilsagn om fondsstøtte skaber, kan give frihed til at handle hurtigt til fordel for havnen på andre områder end det ansøgte.

Havnen har således netop købt en afløser for kutteren: Sandormen, som hidtil er benyttet til at blæse sand og tang væk fra indsejlingen.

www.boegeskovhavn.dk/

Kilde. sn.dk

content-loader
content-loader
content-loader