Gå til hoved-indhold
Et par gin tonics for mange kan koste dyrt. Collage Katrine BertelsenTur
Et par gin tonics for mange kan koste dyrt. Collage Katrine Bertelsen

Snup en drink, bare ikke til søs

Selv om regler for alkoholindtag er strenge i Sverige, betyder det ikke, at du bare kan prygle bajere ned i dansk farvand. Få et overblik over reglerne her.

Af katrine bertelsen |

For et par uger siden fortalte vi om en uheldig Dragør-sejler, der var blevet taget for spiritussejlads i svensk territorialfarvand.Det kostede ham en bøde på 12.500 svenske kroner.

Den svenske alkoholgrænse er på 0,20 promille, som i realiteten betyder, at der ikke engang er plads til en øl.

Den danske promillegrænse er lidt lempeligere, men kommer du over 0,50 promille er det for meget. Det svarer til en øl eller to, afhængig af kropsvægt.

Hvad er reglerne om spiritussejlads for fritidssejlere? 

Loven er lidt underligt formuleret, men i praksis omfatter loven alle der fører sejl- eller motorbåd, uafhængig af størrelsen på båden.

Men loven siger:

Den faste promillegrænse på 0,50 gælder for de fartøjer, hvortil der stilles uddannelseskrav til føreren eller den eventuelle styrmand, samt for vandscootere og lignende fartøjer. Promillegrænsen omfatter dermed:

Fritidsfartøjer med en længde på 15 meter (knap 50 fod) eller derover, speedbåde, hvortil der kræves speedbådsbevis, dvs. de planende speedbåde, samt vandscootere og lignende.

Men herudover gælder for alle fartøjer et generelt forbud mod sejlads, hvis man i øvrigt er så påvirket af alkohol eller andre rusmidler, at man er ude af stand til at føre fartøjet på fuldt betryggende måde.

Undtagelserne

Loven bruges ikke, når et fritidsfartøj er fortøjet i havn eller på beskyttet ankerplads.

Det betyder, at personer, som ikke har opgaver af væsentlig betydning for sikkerheden, mens skibet ligger i havn, ikke er omfattet af spiritusreglerne, når skibet er i havn.

Spiritusreglerne omfatter også personer, som ikke er på vagt, men som skal kunne træde til for at løse sikkerhedsmæssige opgaver, hvis det bliver nødvendigt.

Hvad gælder for kanoer, kajakker, robåde?

Det generelle forbud mod sejlads, hvis man er så påvirket af alkohol eller andre rusmidler, at man er ude af stand til at føre fartøjet på fuldt betryggende måde, gælder også for kanoer, kajakker, robåde og lignende fartøjer, som fremføres ved ”muskelkraft”.

Straffen for spiritussejlads i et sådant fartøj er typisk en bødestraf.

Hvad er konsekvensen af spritussejlads?

Politiet kontrollerer overholdelsen af reglerne og kan i den forbindelse lave stikprøvekontroller.

Hvis man findes skyldig i spiritussejlads, får man frakendt retten til at føre skib.

Frakendelsen betyder, at det er forbudt at føre alle fartøjer, der drives frem med sejl eller motor. Det er stadig tilladt at føre fartøjer, som drives frem ved muskelkraft, f.eks. kanoer, kajakker og lignende.
 
Frakendelse kan ske, selv om du ikke har et sønærings-, dueligheds- eller speedbådsbevis.
 
Frakendelse kan ske, selv om spiritussejladsen finder sted i et fartøj, som det ikke forudsætter uddannelsesbeviser at føre. Det betyder eksempelvis, at en styrmand, som gør sig skyldig i spiritussejlads i sit fritidsfartøj, vil kunne miste retten til at fungere som styrmand.

Kommer man i fængsel?

Straffen for spiritussejlads er bøde eller fængsel op til 1½ år. Spiritussejlads i robåde eller lignende fartøjer, som ikke føres frem ved sejl eller motor, straffes med bøde.

Du kan nærlæse reglerne på Søfartsstyrelsens hjemmeside: www.fritidssejler.dk

content-loader
content-loader
content-loader