Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Peter Heller har nu været under massiv pres i flere år på grund af sagen, som er startet af Lynetten Bådservice. Foto: Troels Lykke

Hellers-sagen: For smed at rette bager

Konkurrencestyrelsen vil give 800.000 kr. bøde til Hellers Yachtværft i en sag, hvor kommunen, hvid nogen er den reelle synder. Styrelsen ser sagen som principiel i forhold til en række kommende sager. Beklager tidligere fejl i artikel.

Af Elon Ulf Cohn |

’Denne sag har principiel betydning’, siger Konkurrencestyrelsens repræsentant til ankenævnet under forsæde af højesteretsdommer Jon Stokholm.

Ankenævnet var trådt sammen sent mandag eftermiddag den 12. december for at høre Hellers Yachtværft og Udstyrs anke mod Konkurrencestyrelsens krav om betaling på over en halv million kroner for påstået ulovlig offentlig støtte til virksomheden plus renter – i alt over 800.000 kroner.

Kort fortalt handler sagen om Hellers forretningsadresse på Kastrup Strandpark. Her lejer Hellers lokaler af Tårnby Kommune på en gængs lejekontrakt.

Huslejen og kontrakten er udformet af den kommunale forvaltning og har løbet i en årrække, indtil en konkurrerende bådudstyrsforretning meldte Heller til Konkurrencestyrelsen for at modtage offentlig støtte i form af for lav leje.

Føler mig retsløs

’Jeg føler mig fuldstændig retsløs’, siger Peter Heller, indehaver af Hellers.

’Jeg har skrevet under på en lejekontrakt, der er udformet af kommunen. Jeg undersøger jo ikke, om den leje kommunen vil have kan være forvridende for konkurrencen. Jeg er handlende, og kommunen har jurister og en forvaltning til sin rådighed. Alligevel er det mig Konkurrencestyrelsen går efter.’

Konkurrencestyrelsen har bedt én ejedomsmægler om at anslå den leje, der bør betales for Hellers lejemål. Mægleren har sammenlignet Hellers forretning på den lille havn i Kastrup Strandpark med det travle sejlerstrøg i Helsingørs lystbådehavn – og nået frem til, at Hellers bør betale højere leje end man gør i Helsingør.

Leje er ikke veificeret ordentligt

’I øvrigt har mægleren kun anslået lejen i Helsingør uden at få den verificere ordentligt - og det er bare ikke godt nok,’ siger Ejner Bækgaard, den kendte erhvervslejeadvokat, der repræsenterer Hellers i Ankenævnet.

’Vi har anket sagen til Sø- og Handelsretten, som forhåbentligt bedre kan balancere mellem erhvervslejeretten og konkurrenceretten og ikke mindst vil være kritiske overfor beviset for den såkaldte ulovlige offentlige støtte. At bygge det bevis på reelt kun en mæglers udsagn er helt uhørt' siger Ejner Bækgaard.

'Heldigvis har ankenævnet ved et tidligere møde givet opsættende virkning på betalingen af det straflignende krav på over 800.000 kroner. Men man retter sandelig her smed for bager – for det er jo Tårnby Kommune, der har fastsat lejen i overensstemmelse med kommunens erfaring om lejeniveau i Tårnby,’ understreger advokat Ejner Bækgaard.

Konkurrencestyrelsens Ankenævns kendelse kan ventes i det nye år. Sagen kommer ligeledes for Sø- og Handelsretten i 2012.

content-loader
content-loader
content-loader