Gå til hoved-indhold
Der har været talt meget om biler i denne føljeton. Her er et billede af Lynettens Bådservice's fru Lise Schlichter’s  bil. Foto: Lynettens BådserviceUdstyr
Der har været talt meget om biler i denne føljeton. Her er et billede af Lynettens Bådservice's fru Lise Schlichter’s bil. Foto: Lynettens Bådservice

Hellers-sagen: Tårnby kommune har et ansvar

Klaus Schlichter fra Lynettens Bådservice får nu ordet i Hellers-sagen. Og det handler ikke om hvilke biler man kører i, mere om interessekonflikter og Tårnby kommunes rolle i sagen.

Af katrine bertelsen |

Vi giver ordet til Klaus Schlichter fra Lynettens Bådservice.

Man kunne jo også se det hele fra en anden side!

I 2004 lejer Peter Heller personligt en stor og moderne bygning af Tårnby kommune, lige for næsen af havnens  brugere, repræsenteret af SAMKAS, der i månedsvis havde forhandlet med Tårnby kommune om overtagelsen.

Lynettens Bådservice har desværre efter Hellers flytning til Kastrup Strandpark været hårdt trængt i sin egen lokalhavn, gennem en direkte og meget aggressiv annoncering og via den kontaktflade som Peter Heller personligt havde via hans bådhåndteringsvirksomhed, hvor han en overgang foretog langt størsteparten af havnens bådhåndteringer.

Grundet den nu pludseligt opståede magtfulde spiller på bådmarkedet, kunne vi også mærke at flere af vores leverandører nu  lagde ”æggene” i Kastrup og nogle leverandører endda gik så vidt eller blev tvunget til helt at droppe os som deres officielle forhandlere, specielt indenfor vores kerneområde bådelektronik.

Vores fremtid så derfor ikke for godt ud, og vi kunne snart være tvunget til at opsige vores lejemål af jordarealet, og tage en 600 m2 bygning på nakken og flytte længst muligt væk fra vores nye store konkurrent i Kastrup. Vi kunne også prøve at sælge vores forretning, hvilket nu var umuligt, så vi så os nødsaget til at henvende os til Konkurrencestyrelsen for at få en udtalelse om hvorvidt den meget lave husleje i Kastrup var lovlig eller om der var tale om ulovlig offentlig støtte.

Det skal her præciseres:

  • at Kommunen ikke som det er muligt, havde fået en forhåndsgodkendelse fra Konkurrencestyrelsen.
  • at Kommunen ikke havde sendt udlejningen af deres store ejendom i offentlig udbud.
  • at Kommunen havde fravalgt andre tilbud og ikke mindst fra havnens egne brugere.

Faktisk havde Tårnby kommune inden Hellers lejeovertagelse haft en lejeindtægt svarende til årligt kr. 270.000,-  for det samme jordareal (uden bygning), som Hellers i 2004 lejede, men nu med en opført bygning. 

Alligevel valgte Tårnby kommune i 2004 at udleje ikke bare jorden men også den af Øresundskonsortiet opførte bygning, til en samlet årlig leje på blot kr. 300.000,-  uagtet at der også indgik en parkeringsplads på 900 m2 til fri afbenyttelse, dvs. til nul kroner i leje. 

Som enhver ved selvsyn kan se og selv optælle på pladsen, giver alene genudlejningen af sidstnævnte 900 m2 en lejeindtægt til Hellers på op til ca. kr. 200.000,-  årligt.

Med andre ord har Tårnby kommune udlejet det samme stykke jord til næsten samme pris som man i de foregående 8 år udlejede til Øresundskonsortiet, men helt glemt at få betaling for en bygning hvis sidste ejendomsvurdering lå på ca. 15 millioner. 

Lynettens Bådservice A/S har i de to sidst afsluttede regnskabsår haft et betydeligt underskud og vi har måtte omdanne vores virksomhed til et A/S for at begrænse et tab ved en eventuel konkurs og som kan blive aktuelt om Konkurrencerådets seneste afgørelse måtte blive omstødt ved den kommende sag i Sø – og Handelsretten.

Det er derfor ikke et spørgsmål om hvilken bil Peter og Annette kører rundt i, men derimod et spørgsmål om hvem der skal rammes mest alvorligt.
 Om ikke denne udlejningsaftale har en baggrund i partipolitisk kammerateri eller anden, ikke mig bekendt baggrund, så forstår jeg meget vel Peter og Annettes frustration i denne sag, men jeg forstår også nødvendigheden af en overholdelse af Konkurrencelovens bestemmelser, som netop skal sikre fri konkurrence og ikke mindst når en kommune eller stat indgår aftaler med en erhvervsdrivende.

Sagen har nu stået på i mere end tre år, hvor jeg personligt og uden advokat, med lovlige midler har  kæmpet for min egen forretnings fortsatte overlevelse i Lynetten, ikke bare under en finanskrise, men også under de konkurrenceforvridende forhold, som jeg retfærdigvis mener Tårnby kommune ikke bare har et stort ansvar for, men som i denne sag helt friholdes og tilmed bliver belønnet med en ekstra lejeindtægt.

En indtægt som yderligere er alt for lav i forhold til de i sagen veldokumenterede markedsprisen for andre tilsvarende butikker, men som under alle omstændigheder skulle være opkrævet allerede i 2004.
 Var dette sket ville et godt naboforhold måske også være blevet opretholdt.

Jeg håber alle (uanset hvilken bil de måtte køre i) vil være enig i, at vi alle skal overholde den gældende lovgivning i dette land og vi må derfor afvente og respektere de afgørelser som måtte komme og forhåbentligt inden alt for længe, da det er en meget stor belastning for ikke kun Peter og Annette, men også for mig og min familie, samt vores medarbejdere.

Med venlig hilsen

Klaus Schlichter, Lynettens Bådservice
 

PS. Alle tal i dette indlæg indgår i det materiale, som også Tårnby kommune har fremsendt til Konkurrencestyrelsen og som forefindes i vores forretning.                                                                                                                                           

content-loader
content-loader
content-loader