Gå til hoved-indhold
Det ser ikke ud til, at klubberne slipper for afgiftsforhøjelsen. Det går bl.a.ud over ungdomsarbejdet.Foto: Katrine BertelsenSejlklubber
Det ser ikke ud til, at klubberne slipper for afgiftsforhøjelsen. Det går bl.a.ud over ungdomsarbejdet.Foto: Katrine Bertelsen

Afgiftssag: Klubber skal betale

Sejlklubberne betaler ifølge skatteministeren "småpenge" i forsikringsafgift. Men nok til, at en afgiftsfritagelse vil være afgørende, for det samlede provenu. Med andre ord: Klubberne skal betale.

Af katrine bertelsen |

På skatteudvalgets åbne samrådsmøde den 6. december blev Holger K. Neielsen spurgt om det rimelige i, at sejlklubber, der underviser børn, unge og voksne, betaler afgift på deres fartøjers kaskoforsikringer.

Til det svarede ministeren, at det er træls, at klubberne måske skal bruge f.eks. sponsormidler til at finansiere afgiftsforhøjelsen. Men fastholdt at det er alligevel er den måde, regeringen har valgt at finansiere det på.

Ministeren blev også spurgt om vil stille et ændringsforslag til loven om forsikringsafgiften, så den kunne fritage sejlklubberne for betaling af afgift af kaskoforsikringer. Til det svarede Holger K.

"Nej. En fritagelse for sejlklubber vil for det første reducere provenuet ikke kun i relation til afgiftsforhøjelsen, men i relation til hele afgiftsprovenuet."

Klubberne bidrager væsentligt

Det kan kun ses som en bekræftelse af, at klubberne bidrager væsentligt til det samlede provenu, staten regner med at få ind på afgiftsforhøjelsen.

Ministeren kunne også oplyse at staten i 2011 modtog i alt 110 mio. kr. fra afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer. -

 Det skønnes, at afgiftsforhøjelsen vil indbringe et umiddelbart merprovenu på 40 mio. kr. lyder det fra Holger K. Nielsen, der fortsætter.

- Som det fremgår af bl.a. L 81 - bilag 7, anvendes det eksisterende afgiftsprovenu til dækning af statens udgifter på linje med øvrige skatter og afgifter. skatteministeren.

Kilde: sejlsport.dk

content-loader
content-loader
content-loader