Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Forsikringsafgiftens giver indtægtstab for bådbranche, værfter og havne, ligesom afgiften også rammer hårdt i foreningslivet.

Dansk Sejlunion har fokus på forsikringsafgiften

Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere sendte sidste år høringssvar til udvalget - om forsikringsafgiftens uhensigtsmæssigheder. Formanden Line Markert tager ordet, også om kommunalvalg.

Af Troels Lykke |

Nyhedsbrev fra Dansk Sejlunions formand, Line Markert - oktober 2017, her et uddrag:

Regeringen har de seneste uger fremlagt en række udspil, der letter skatter og afgifter for et større milliardbeløb. Mest fokus har der været på bilafgifterne, hvor et politisk flertal allerede har indgået en aftale.

Det skriver Dansk Sejlunions formand Line Makert på sejlsport.dk. Hun skriver videre.  

Et stykke nede af listen over udspil kommer et forslag om at lette en række mindre, erhvervsrettede afgifter for et samlet beløb på godt 100 mio. kr. Forsikringsafgiften på lystfartøjer er én af de afgifter, der er med i overvejelserne.

Lige nu afventer regeringen et oplæg fra et særligt saneringsudvalg, der i 2016 blev nedsat med henblik på at analysere de mange småafgifter, hvoraf nogle gør mere skade end gavn.

Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere sendte sidste år et høringssvar til udvalget - om forsikringsafgiftens uhensigtsmæssigheder i form af bl.a. indtægtstab for bådbranche, værfter og havne, ligesom afgiften også rammer hårdt i foreningslivet.

Dansk Sejlunion er sideløbende i mundtlig dialog med politikere og centralt placererede embedsfolk om sagen. Hele den videre proces afventer saneringsudvalgets oplæg, der efter planen lægges frem sidst på året.

Synlighed og aktiv kommunikation er nøglen til at sætte sejlerlivet og den aktive sejlklub på dagsordenen både lokalt og nationalt. Det gælder for såvel klubber som for Dansk Sejlunion, at vi skal hele tiden skal have fokus på synligheden i alt, hvad vi gør, hvis vi skal opnå de resultater og den opmærksomhed, som vi stræber efter.

Klubben og kommunalvalget

Efterårskalenderen har en vigtig dato i år. Tirsdag den 21. november er der kommunalvalg. Valget indebærer en god mulighed for at rette opmærksomhed mod kommunens gevinst ved at have et aktivt fritidsliv med havne- og sejladsmiljøer.

Læs hele nyhedsbrevet her

content-loader
content-loader
content-loader