Gå til hoved-indhold
Kun 13 % af de registrerede redningsoperationer handler om lystfartøjer. Foto: Erik VenøboKort Nyt
Kun 13 % af de registrerede redningsoperationer handler om lystfartøjer. Foto: Erik Venøbo

Dansk Sejlunion: Logikken halter, Holger K

Skatteministeren henviser til at størstedelen af redningsoperationer i dansk farvand vedrører lystfartøjer – det er ikke korrekt ifølge Dansk Sejlunions oplysninger.

Af Troels Lykke |

JRCC registrerede i 2011 i alt 359 nødoperationer i henhold til den statistik Dansk Sejlunion har.

Heraf er 185 relateret til fritidssegmentet. Kun 48 vedrører danske lystfartøjer, hvilket er 13 % af de registrerede redningsoperationer.
 
Danske sejlere skal gennem deres kaskoforsikring finansiere statens underskudsdækning til TDC’s drift af Lyngby Radio.

Skatteministerens argument er, at lystbåde tegner sig for 60 % af alle nødoperationer i Danmark. På denne baggrund foreslår skatteministeren, at ejere af sejl- og motorbåde, som har en kaskoforsikring skal betale en yderligere afgift til staten.

Afgiftsstigningen på 34 % skal give staten et provenu på 39 millioner kroner oven i de 115 millioner kroner sejlerne allerede nu betaler i afgift til staten gennem deres kaskoforsikring.
 
Grundlaget er forkert
Statistikken over redningsoperationer kan ikke bruges som argument for at udskrive en ekstra regning til fritidssejlere på 39 millioner kroner.
 
”Når vi regner på tallene udgør operationer der kan relateres til danske lystbåde kun 13 % og ikke 60 %, som skatteministeren skriver i sin kommentar til lovforslaget. Hvis man medregner alle fritidsoperationerne; dvs. luftmadrasser, tømmerflåder, fritidsfiskere og badende, så kan man nå op på 52 %,” siger Dansk Sejlunions sejladschef Steen Wintlev.
 
Fritidssejlere sikre sikkerheden til søs
Mange fritidssejlere har en VHF-radio om bord. Med radioen følger en forpligtigelse til at lytte på nødkanalen og bistå med hjælp, hvis det er muligt og giver mening. Det betyder at  mange sejl- og motorbåde kan hjælpe i nødsituationer og dermed være med til at sikre at liv reddes.
 
”Takken for dette er, hvis du har forsikret din båd, at din årlige afgift til staten forhøjes med 34 %. Danske sejlere betaler i forvejen 115 millioner årligt til statskassen. Nu skal vi betale 34 % mere på et forkert grundlag og fordi vi hjælper med sikkerheden til søs,” siger Steen Wintlev i en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion.
 
Kære Skatteminister, logikken halter.
 
Fakta om statistik
- 359 nødoperationer registrerede JRCC totalt i 2011.
- 185 nødoperationerne er relateret til fritidssegmentet. Det er 51,5 % af totalen.
- 48 nødoperationer er relateret til lystfartøjer. Det er 13 % af totalen.
- Danske lystfartøjer tegner sig for 26 % af redningsaktionerne i fritidssegmentet.
 
Statistikkilde: JRCC
 
Fakta om JRCC
Eftersøgnings- og redningstjenesten, dagligt benævnt SAR-tjenesten (Search And Rescue), ledes fra Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), som ligger ved SOK i Aarhus.
 
JRCC tager sig af redningsopgaver både med skibe og med helikopter i dansk område.
 
JRCC behandler hvert år i gennemsnit cirka 2500 anmeldelser, hvoraf cirka 1000 fører til en aktion. Af disse er cirka 350 søredningsoperationer.
 
Kilde: forsvaret.dk
 

content-loader
content-loader
content-loader