Gå til hoved-indhold
Sejlklubber

Dansk Sejlunion havde 868.000 kr. i overskud i 2013

Dansk Sejlunion har på et år genskabt egenkapitalen efter tabet i 2012. En stram udgiftsstyring samt et stort tilskud fra SKAT begrundet i momskompensation forklarer resultatet.

Af Troels Lykke |

Dansk Sejlunions årsregnskab for 2013 viser et overskud på 868.000 kr.

Resultatet er fremkommet efter et år, der langt hen ad vejen indikerede et resultat på bundlinjen tæt på det budgetterede plus på 30.000 kr.

Indtil en ekstraordinær indtægt på 1,46 mio. kr. sidst på året ændrede billedet. Dermed har Dansk Sejlunion efter blot et enkelt år genetableret egenkapitalen oven på 2012, der gav et uventet underskud på cirka 700.000 kr.    

”Vi har gennem hele 2013 haft massivt fokus på vores budget, der ikke levnede plads til afvigelser i negativ retning. Den opgave er blevet løst. Vi er kommet i mål med et resultat, der før ekstraordinære indtægter ligger på den rigtige side af budgettet,” siger Dansk Sejlunions formand Hans Natorp til pressen. 

Dansk Sejlunion har gennem 2013 påført alle aktiviteter en stram styring af omkostningerne og desuden fastholdt et stærkt fokus på at anvende ressourcerne effektivt i forhold til de fastlagte målsætninger.

Ekstraordinær indtægt
”Midt på året så vi muligheden for at søge om momskompensation. Efter en grundig gennemgang af vores momsforhold resulterede arbejdet og ansøgningen i, at Dansk Sejlunion ekstraordinært kunne indtægtsføre 1,46 mio. kr. Derfor kan vi allerede nu – to år før tid – lukke hullet i Dansk Sejlunions egenkapital. Det er en virkelig glædelig nyhed,” siger Hans Natorp.   

Almennyttige foreninger kan under særlige betingelser søge SKAT om kompensation for de udgifter, som foreningerne ikke har mulighed for at trække fra i deres momsregnskaber.

Efter ansøgning har SKAT udbetalt et tilskud på 1,46 mio. kr. til Dansk Sejlunion. Beløbet er fastlagt af SKAT, Dansk Sejlunion har ikke adgang til de nærmere specifikationer bag beregningen.

Hensættelse til OL-fond
Dansk Sejlunions bestyrelse har efterfølgende besluttet at hensætte et beløb på 670.000 kr. til Dansk Sejlunions OL-fond med det formål at sikre midler frem mod De Olympiske Lege i Rio i 2016.

”Vi er i en situation, hvor Sejlerlandsholdet har færre indtægter end tidligere. For at vi kan opretholde vores sportslige ambitioner og samtidig efterleve Team Danmarks krav om medfinansiering, har vi valgt at give arbejdet frem mod OL i 2016 et økonomisk rygstød,” siger Hans Natorp.  

Uden hensættelsen ville årsregnskabet har vist et overskud på godt 1,5 mio. kr. – nu bliver resultatet i stedet 868.000 kr. 

Årsregnskabet for 2013 bliver offentliggjort efter bestyrelsesmødet i Dansk Sejlunion den 10. marts.

content-loader
content-loader
content-loader