Gå til hoved-indhold
I Egå Sejlklub sejler man en del Laser-jolle, hvor tidligere EM-bronzevinder Alberte Holm Lindberg er træner. Foto: Troels LykkeSejlklubber
I Egå Sejlklub sejler man en del Laser-jolle, hvor tidligere EM-bronzevinder Alberte Holm Lindberg er træner. Foto: Troels Lykke

Egå-næstformand: Vi fik en ladt pistol for panden

Ungdomsudvalget og flere Optisejlere i Egå Sejlklub, i alt 14 pt., er gået til Kaløvig Bådelaug, da de føler at unge sejlere blev ”tvunget” til at træne på eliteplan. Interviews.

Af katrine bertelsen |

De pt. 14 sejlere, der valgte at forlade Egå Sejlklub, gjorde det på grund af et slagsmål om, hvornår børn er gamle nok til at træne på eliteplan, og en strid om, hvem der råder over jollerne.

Ungdomsudvalget og mange af Optisejlerne i Egå Sejlklub, har skiftet Egå ud med Kaløvig Bådelaug. Det var reaktionen på længere tids samarbejdsproblemer begrundet i, at ganske unge sejlere blev ”tvunget” til at træne på eliteplan allerede fra 12-13 års alderen.

Imod at børn skulle være elitære

Ungdomsafdelingen mente, at den nuværende opdeling i en Opti- og en Jolleafdeling, tvang børnene til at sejle og træne på eliteplan i en alt for ung alder.

Det var derfor ønsket i Ungdomsudvalget, at Zoom8-, Feva- og nogle af Laserjollerne kom tilbage til Ungdomsudvalget, der så kunne fortsætte med at træne børnene, efter knap så eliteprægede metoder.

Synspunktet fandt ikke opbakning hos Jolleafdelingen eller i bestyrelsen i Egå Sejlklub, der fastholdt, at Ungdomsafdelingen kun skulle være Optimistjolleafdeling.

Efterhånden udviklede situationen sig og gik til sidst i hårdknude.
- Det har desværre medført en hård tone og mangel på samarbejde, så vi ikke længere ønsker at fortsætte som udvalg, men lukker ned og flytter til naboklubben, lyder det fra Adrian Swiatecki talsmand for Ungdomsudvalget.

Næstformand: En ladt pistol

Næstformand Peter Juul Christiansen fra Egå Sejlklub beskriver situationen som at få en ladt pistol for panden.

- Det var et ultimatum, siger han. Hvis Ungdomsudvalget havde fjernet pistolen, så kunne meget have været anderledes. Som vi fik forelagt sagen fra hhv. Ungdomsafdelingen og fra Jolleafdelingen, var det de samme situationer, blot set fra to vidt forskellige synsvinkler.

Et springende punkt, i alt fald for Egå Sejlklub er, hvor mange sejlere der skifter til Kaløvig Bådelaug.

14 har meldt sig ud pt.

I skrivende stund er der ca. 14 der officielt har meldt sig ind i Kaløvig Bådelaug. Det anslås, at det samlede antal når op på ca. 30, ved årets udgang.

-Vi har kun haft ca. 14 udmeldelser blandt børnene fra optimist afdelingen, heraf otte fra den utilfredse gruppe og resten fra de forældre, somUngdomsafdelingen kunne overtale. Vi er en frivillig klub, hvor vi samler på medlemmer, der vil samarbejde om at opleve glæden ved at sejle, såvel for voksne som for børn. Og vores Optiafdeling lukker ikke, siger Peter Juul Christiansen.

Censur fra Egå Sejlklub - men her er teksten

Egå Sejlklub har valgt at lukke for Ungdomsudvalgets webside. Men minbaad.dk sørger for at du kan læse deres oprindelige meddelelse herunder.

Egå Sejlklub – Det nuværende Ungdomsudvalg lukker ned.
Egå – Oktober 2012

Det hidtidige Ungdomsudvalg i Egå Sejlklub nedlægger kollektivt hvervet efter et års forgæves forsøg på samarbejde med Jolleafdelingen samt flere forsøg på at få Egå Sejlklubs bestyrelse til at spille en aktiv og konstruktiv rolle.

Hovedparten af Ungdomsudvalgets medlemmer flytter sejlere, familier og aktiviteter til naboklubben Kaløvig.

Nogle få Laserjolle-forældre brød for et år siden ud af ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub for selv at starte et Laserjolle initiativ med henvisning til, at vedtægterne for Egå Sejlklub giver mulighed for en selvstændig Jolleafdeling. Dette initiativ kunne isoleret set ses som positivt, idet Egå Sejlklub i mange år havde savnet et aktivt storjollemiljø.

Jolleafdelingens egne børn sejler imidlertid kun Laser-joller, men den daværende bestyrelse tiltrådte en organisering af ungdomsarbejdet således, at Jolleafdelingen kom til at råde over alle andre jolletyper i Egå Sejlklub, bortset fra Optimist-jollen, som dermed var den eneste jolletype, som vi i Ungdomsafdelingen fik lov at beholde råderetten over.

I løbet af det forgangne år har vi medvirket til at Ungdomsafdelingen har udviklet et fantastisk sammenhold om et frugtbart ungdomsarbejde under et nyt slogan: ”Et rart sted at være”, som strækker sig på tværs af både forældre og sejlere.

Der har helt ubestrideligt været et højt aktivitetsniveau med f.eks. renovering af sejlloftet og materialegård, introduktion af nye sejlere, afholdelse af påskelejr og ranglistestævne samt et hav af andre sejladsrelaterede aktiviteter både på land og til vands (læs blot nogle af artiklerne på hjemmesiden: www.egaasejlklubungdom.dk 

Ungdomsafdelingen har fået megen anerkendelse og ros fra flere andre sejlklubbers ungdomsafdelinger for de positive vibrationer, som alt dette arbejde har medført rundt om i landet.

På trods af denne positive udvikling har det imidlertid konkret vist sig vanskeligt, at få et samarbejde til at køre med Jolleafdelingen, som Ungdomsudvalget har oplevet som elitepræget, og vi har i Ungdomsudvalget modtaget rigtig megen kritik og brok fra Jolleudvalget over selv konstruktive initiativer.

Vi har sikkert ikke været ufejlbarlige, men den dialog og tone der har været afspejler ikke et værdisæt, som Ungdomsafdelingens sejlere og familier har ønsket at underlægge sig.

Måtte ikke præsentere Zoom8 eller Feva

Vi har eksempelvis ikke har haft lov i Ungdomsafdelingen til selvstændigt at præsentere vores sejlere for f.eks. Zoom8-joller eller Feva-joller. Den kedelige udvikling har derfor været, at de store Optimist-jolle sejlere og deres familier har følt sig nødsagede til at flytte fra Egå Sejlklub til naboklubberne.

Denne kritiske situation har Ungdomsudvalget forsøgt med invitationer til møder, dialog og konkrete beslutningsoplæg at italesætte og forklare repræsentanter for Jolleafdelingen og senere Egå Sejlklubs bestyrelse , i særdeleshed formand og næstformand, på både ordinære og ekstraordinære møder.

Men bestyrelsen har – på trods af Ungdomsudvalgets redegørelse for konsekvenserne af ikke at imødekomme vores behov – fastholdt sin beslutning om den nuværende og ensidigt strenge organisering af ungdomsarbejdet i de nuværende to separate afdelinger, Optimistjoller i Ungdomsafdelingen og samtlige andre jolletyper i Jolleafdelingen .

Situationen har beklageligvis udviklet sig til noget helt uacceptabelt for os, og det efterlader os med en meget kedelig følelse af ikke at være inkluderede. Det giver derfor ingen mening og heller ikke lyst for os til at fortsætte med hvervet i Ungdomsudvalget.

Da arbejdet i Egå Sejlklub – ligesom ethvert andet frivilligt arbejde – er baseret på folks lyst til at gøre en indsats, fordi det giver mening, har vi besluttet kollektivt at nedlægge arbejdet og flytte vores sejlglade børn, familier og aktiviteter til ”et rart sted at være”, hvor vores ressourcer og frivillige indsats forhåbentlig vil blive anerkendt.

Enhver må i denne sag selv tage stilling, men vi snart tidligere medlemmer af Ungdomsudvalget har besluttet, at flytte kollektivt for at bevare sammenholdet på tværs af vores børn og familier.

Det er naturligvis både med sorg og ærgrelse, at det er kommet så vidt, at vi bliver nødt til at forlade Egå Sejlklub, hvoraf nogle af os har rødder helt tilbage fra da Egå Marina blev bygget og sejlklubben blev stiftet.

Men de faktiske forhold her indbyder ikke til nogen anden afslutning på forløbet end denne.

Læs mere om vores kommende aktiviteter, blandt andet på www.kbljunior.dk og på www.kblsail.dk.

Det snart forhenværende Ungdomsudvalg i Egå Sejlklub:
Joachim, Jakob, Adrian, Mads, Birgitte, Thomas og Arne

content-loader
content-loader
content-loader