Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Ja det er noget rigtigt skidt, denne sag. Men det er hverken første eller sidste gang i sejlsport at der snydes. Det er jo ligesom at dope sin båd og det er jo også populært i andre sportsgrene, siger en Drage-sejler nu til minbaad.dk.

Er en engelsk Petticrow-Drage dopet - eller flere?

Drageklub offentliggør nu et mødereferat om Petticrow-Drage, der måske har et for tyndt dæk eller et lovligt et, skal propboring og vejning af prop vise. Formand Lars Broen uddyber. Opdatering.

Af Troels Lykke |

Dansk Drageklub offentliggør nu et mødereferat fra 20. december, hvor 35 Drage-sejlere mødte op og talte om måske ulovlige Petticrow-Drager fra England. Med et ulovligt tyndere dæk, vil vægten i stedet kunne flyttes længere ned i båden.

Lars Broen, formand for Dansk Drageklub, oplyser lørdag aften til minbaad.dk, at der ikke er tale om 20 Drager fra Petticrow. Han fortæller:

- De propboringer der er foretaget på dæk er foretaget på én båd og ikke på 20. Boringerne er foretaget uformaliseret, på privat initiativ og er ikke kontrolleret. Derfor sandsynliggør boringerne ikke at dækket er for let, siger formanden.

Minbaad.dk har fået oplyst at der potentielt findes 20 af de nyere Petticrow-Drager, som kan have et for tyndt dæk.

Her følger et uddrag af mødereferatet:

Sagen startede med en henvendelse fra flere medlemmer, som var bekymrede for om de nyere Drager er bygget iht. forskrifterne i klassereglerne.

Dansk Drageklub accepterede at tage sig af sagen, som drejer sig om at få undersøgt om de seneste årgange af Dragen fra det engelske bådværft Petticrows, lever op til klassereglerne hvad angår minimumsvægte af dæk og skrog. 

Dansk Drageklub lod udføre en ingeniørrapport, som blev afleveret til IDA. – Rapporten forklarer baggrunden for de rejste spørgsmål.

I den dialog der har været siden mødet i oktober er der også på privat initiativ udført propboringer på dæk og skrog, samt vejninger af disse propper. 

Disse oplysninger er også videregivet til IDA til brug for de videre undersøgelser i IDA´s regi.  De udførte undersøgelser er foretaget på en Petticrow 2012.

IDA har i forløbet suppleret sin tekniske komite og har lovet at undersøge de rejste spørgsmål til bunds.  Dansk afventer en konklusion fra IDA. (int. Drageklub)

Efter gennemgangen af sagsforløbet var der enkelte opklarende spørgsmål og herefter en række tilkendegivelser fra en enig medlemsskare.

Medlemmerne bakkede op om følgende synspunkter:
#Det er rigtigt og vigtigt at holde et medlemsmøde nu for at sikre fuld information,
ingen misforståelser og et godt kammeratskab omkring Dragen i Danmark.

#Dansk Drageklub har håndteret sagen korrekt og fulgt kommandovejen ift. IDA.

#Medlemmerne ønsker sagen behandlet hurtigst muligt af IDA og medlemmerne beder Dansk Dansk Drageklub gøre IDA opmærksom på dette.

#Der er tillid til IDA´s tekniske komite og IDA´s målere.

#Medlemmerne ønsker sagen afgjort først i det nye år så spørgsmålet/sagen ikke kan give anledning til protester ved EM lige efter påske.

#Alle ønsker at sejle i lovlige både og det er vigtigt at der er nogen der stiller spørgsmål så vi hele tiden sikre at klassereglerne overholdes.

#Bestyrelsen i Dansk Drageklub er valgt til at være klassens vogter, således at vi bevarer hvad det hele drejer sig om: Dragen og Drageklassen.
Medlemmerne er tilfredse med at bestyrelsen påtager sig dette ansvar også i denne sag.

Mødet blev afviklet i god ro og orden under Søren Hvalsø´s ledelse og lejligheden blev benyttet til at få et glas gløgg og en snak om den næste sæson, som starter i januar i Cascais.

Drageklubben vender tilbage når der er nyt fra IDA.

Venlig hilsen
Lars Broen, Lars Hendriksen, Thomas Schmidt & Philipp Skafte-Holm

 

content-loader
content-loader
content-loader