Gå til hoved-indhold
I marts 2012 modtog Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at afholde en projektkonkurrence.Sejlklubber
I marts 2012 modtog Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at afholde en projektkonkurrence.

Sådan bliver det nye sejlsportscenter i Aarhus

Vinder er nu udpeget i projektkonkurrence om Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Vinderforslaget byder på et hus, som er robust og fleksibelt og med en stærk arkitektonisk egenidentitet.

 

Af Troels Lykke |

Fem kompetente og erfarne konkurrenceteams har de seneste måneder arbejdet med hvert deres bud på hvorledes et internationalt sejlsportscenter, beliggende i den nye havnebydel Aarhus Ø, skal formgives.

Arkitektfirmaet Entasis i samarbejde med Praksis Arkitekter, Henry Jensen A/S og Schønherr A/S, er af en enstemmig dommerkomite blevet valgt til at viderebearbejde deres projektforslag og realisere visionen om Aarhus Internationale Sejlsportscenter, fortæller Sailing Aarhus til pressen i dag.

Konkurrencen blev udskrevet i maj 2013 af Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter og 31 konkurrenceteams ansøgte om prækvalificering til at deltage.

Fem teams blev udvalgt til at konkurrere om opgaven - de fem teams var:

   *   Arkitema Architects K/S - Sloth-Møller A/S - Arkitema Plan og Landskab
   *   C.F. Møller Danmark A/S - NIRAS A/S
   *   entasis as - Praksis Arkitekter ApS - Henry Jensen A/S - Schønherr A/S
   *   RUBOW arkitekter a/s - Reiulf Ramstad Arkitekter A/S - Oluf Jørgensen A/S - DHI Havnespecialister
   *   schmidt hammer lassen architects k/s - Buro Happold ApS - MIST+grassat I/S

En væsentlig præmis i konkurrenceprogrammet var, at det nye sejlsportscenter skal forholde sig til den både enestående og meget udsatte beliggenhed ved indsejlingen til Aarhus lystbådehavn.

Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter ønsker sig et robust hus, et aktivt hus og et hus der kan tåle de til tider særdeles barske vejrforhold.

Det skal være et arkitektonisk markant hus med en god sammenhæng mellem inde- og udearealer og det skal være et transparent hus, der indbyder gæster til at følge med i de sejlsportsaktiviteter der udspiller sig både inde i huset og på Aarhus Bugten.

Multianvendelighed

Det skal være et hus, der opfylder sejlsportens behov for fleksibilitet og mulitianvendelighed, og som kan rumme sejlsportens forskelligartede aktiviteter og brugere lige fra den 8-årige sejler-SFO elev til de olympiske landsholdsejlere.

Samtidigt skal det være et hus hvor der er speciel fokus på at sikre et lavt drifts- og vedligeholdelsesniveau ligesom en omkostningsbevidst anlægsproces også vægtes meget højt.

Alle teams besvarer udfordringen på meget forskellig vis, man kom meget bredt rundt om temaet for det arkitektoniske afsæt og imødekom generelt konkurrencens krav.

Efter grundig gennemgang af forslagene finder dommerkomiteen, at især et af projektforslagene samlet set lever op til alle bedømmelseskriteriernes krav.

Vinderforslaget byder på et hus, som er robust og fleksibelt og lever op til forventningerne om en bygning der kan tåle "at stå ude".

Det repræsenterer en og bærer i sig en stærk arkitektonisk egenidentitet. Det er dommerkomiteens opfattelse, at forslaget samlet set fremstår med stor arkitektonisk pondus og integritet, samtidig med at det løser programmet på en både afslappet og rumlig interessant måde.

Tydelig signalværdi

Huset har en tydelig signalværdi og ambitionen om at være et fyrtårn for dansk sejlsport forekommer overbevisende og troværdig.

Vinderteamet skal nu sammen med Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter viderebearbejde konkurrenceforslaget, der i sin endelige udformning skal skabe grundlag for det videre arbejde med at sikre finansiering til at opføre centret.

Dommerkomiteens motivering af vinderforslaget kan i sin helhed læses her Dommerbetænkning vinder projekt www.sailing-aarhus.dk/wp-content//uploads/2013/12/Dommerbetænkning-vinder-projekt.pdf

Visionen om Aarhus Internationale Sejlsportscenter undervejs siden 2008

Visionen blev første gang formuleret af initiativtagerne forankret i Sailing Aarhus i 2008 og blev efterfølgende optaget i Aarhus Kommunes Sport og Fritidspolitik i 2009 og igen i 2012. Aarhus Kommune har efterfølgende afsat en byggegrund til sejlsportscentret på den nordlige del af Pier 4 i bydelen Aarhus Ø ved indsejlingen til Aarhus Lystbådehavn.

Sejlsportscentret skal rumme en lang række sejlsportslige aktiviteter, lige fra internationale sejlsportsevents, skole- og ungdomssejlads til de olympiske landsholdsejleres aktiviteter.

Det er visionen, at initiativtagerne, med udgangspunkt i sejlsportscentret, vil udbrede kendskabet til og deltagelsen i sejlsport i væsentlig højere grad end tilfældet er i dag.

Udover Aarhus Kommune, støttes visionen blandt andet af Dansk Sejlunion, Team Danmark, Sailing Aarhus, Active Institute, Idrætshøjskolen Aarhus mfl.

I marts 2012 modtog Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at afholde en projektkonkurrence, som blev igangsat i slutningen af 2012 i samarbejde med Cowi A/S som konkurrencerådgiver, fortæller Sailing Aarhus.

Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter er en selvejende institution, stiftet af Sailing Aarhus til at varetage projektkonkurrence, opførsel og drift af det Internationale Sejlsportscenter i Aarhus.

Bestyrelsen er udpeget af initiativtagerne bag Sejlsportscentret og har Hans Skou som formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er H.C. Hansen, Hans Natorp, Torben Houborg, Niels Frølund og Michael Vogelius.  Direktør Thomas Capitani fra Sailing Aarhus fungerer som fondsbestyrelsens sekretær.

content-loader
content-loader
content-loader