Gå til hoved-indhold
Lejemodellens større grad af variable omkostninger og langt mindre pengebinding muliggør, at Ligaens bæredygtighed kunne afklares, mener Hansen og Bauengaard.Kapsejlads
Lejemodellens større grad af variable omkostninger og langt mindre pengebinding muliggør, at Ligaens bæredygtighed kunne afklares, mener Hansen og Bauengaard.

Næstformand og bestyrelsesmedlem kritiserede Dansk Sejlunions lån på 2,4 mio. kr. til sportsbåde

- Betænkeligt, at DS låner betydeligt til syv J/70ere. DS bryder nu en lang tradition om ikke at lånefinansiere, siger Jens Erik Hansen og Jesper Baungaard, der snart træder ud af DS-bestyrelse.

Af Troels Lykke |

Dansk Sejlunions bestyrelse besluttede 1. februar, at give sit sekretariat mandat til at afgive bestilling på køb af syv J/70 både til sejlsportsligaen.

Beslutningen blev truffet af et flertal i bestyrelsen. Jens Erik Hansen og Jesper Baungaard kunne dog ikke tilslutte sig indstillingen om køb af både.

Bestyrelsen besluttede at bede sekretariatet udarbejde et oplæg, der sammenligner finansiering af bådkøb ved lånoptagning, likvide midler/omsætningsaktiver (obligationer) eller en kombination af begge.

Derfor er Hansen og Bauengaard imod lånet

Det var dog langt fra en enig bestyrelse. For næstformand i Dansk Sejlunion, Jens Erik Hansen fra Aarhus Sejlklub og Jesper Baungaard fra Aabenraa formulerede følgende standpunkt:

”Vi anerkender at sejlsportsligaen bliver et kæmpe plus for dansk sejlsport. Sekretariatets oprindelige (oktober 2013) forslag til principper og rammer for etablering af sejlsportsliga-en er der fuld enighed om i bestyrelsen, med udgangspunkt i den oprindeligt foreslåede eksterne finansiering og fastsatte ressourceindsats.

Sekretariatets nye forslag til etablering af sejlsportsligaen betyder bl.a., at Dansk Sejlunion køber og driver 7 helt nye sportsbåde og tilvejebringer midler ved at optage et lån på 2,4 mio. kr. Forslaget lægger således betydelig afstand til de tidligere besluttede principper og rammer.

Vi ser os ikke i stand til at støtte den del af forslaget, der betyder at Dansk Sejlunion skal købe, eje og drive sportsbåde til Ligaen:

1. Dansk Sejlunions kernekompetence er at sætte rammer og aktiviteter i gang, som får folk på vandet. Det er ikke Dansk Sejlunions spidskompetence at eje og vedligeholde både. 

Derfor passer en leje-model bedre, hvor udlejer har ansvaret for vedligehold og risiko ved ejerskab. Det er tidligere lykkedes at lave en landsdækkende sportslig turne- ring, Codan Cuppen, på det højeste sportslige niveau, hvor der ikke var anskaffet både af DS, men hvor der var benyttet lejet materiel.

Lejemodellens større grad af variable omkostninger og langt mindre pengebinding muliggør, at Ligaens bæredygtighed kunne afklares, så en eventuel erhvervelse af både kunne afvente en eventuel anbefaling af fremtidens klubbåd. Derved bliver be- slutningsrækken rigtig og sikrer, at der bliver overensstemmelse mellem den båd, der bliver benyttet i ligaen, og fremtidens klubbåd.

2. Det er betænkeligt, at Dansk Sejlunion optager et betydeligt lån til formålet.
Dansk Sejlunion bryder dermed en lang tradition om ikke at lånefinansiere. I øvrigt klart formuleret generelt i Dansk Sejlunions generalforsamlings besluttede Strategi 2011, Økonomi afsnittet. 

Et alternativ har været nævnt, at omsætte noget af Dansk Sejlunions formue til kø- bet, ved at omsætte Dansk Sejlunions sikre aktiv i obligationsbeholdning til de mere usikre aktiver, som 7 spritnye sportsbåde må siges at være.

Med Ligaen som formål er det hverken velegnet for Dansk Sejlunion at anvende betydelige beløb ved at lånefinansiere eller bruge af formuen på en måde hvor vi bin- der den. Dansk Sejlunion bør være økonomisk rustet til situationer, hvor det kan være mere påtrængende at overveje sådanne tiltag,” fortæller Hansen og Bauengaard.

De deltog på mødet

Følgende bestyrelsesmedlemmer var til mødet 1. februar via Skype: Hans Natorp, Jesper Baungaard, Christina Nielsen, Mads Christensen, Ole Ingemann Nielsen og Jens Erik Hansen. Mads Kolte-Olsen og Henrik Blakskjær.
Afbud: Erik Schulz og Jesper Andersen.

Både skal måske sælges efter tre år

På mødet man drøftede den anvendte afskrivningsprofil og bådenes forventede værdi efter tre år, hvor man forventer at sælge bådene.

Det blev påpeget, at en afskrivning til 57 % af listeprisen efter tre år vil indebære en risiko for Dansk Sejlunion.

Prisudviklingen for brugte J- 70 i Tyskland efter første sæson af Segel Bundesliga indikerer dog, at afskrivningsprofilen er tilstrækkelig konservativ.

Læs hele referat: www.sejlsport.dk/media/353564/Bestyrelsesmoede_Referat_2014_01feb.pdf

Jens Erik Hansen ses her under EM i 49er, som han var stævneleder for. Det er vist ikke set før i Dansk Sejlunions bestyrelse, at næstformanden og formanden, i det her tilfælde Hans Natorp, ikke er enige i så stort et projekt. PR-foto Mick Anderson/Sailingpix

content-loader
content-loader
content-loader