Gå til hoved-indhold
Ligaforeningens nyudpegede forretningsudvalg, fra venstre: Jakob Frost, Christian Lerche, Thorkild Pedersen og Mads Christensen. Det femte medlem, Flemming Clausen, var ikke til stede i Vingsted. Foto: Flemming Ø. Pedersen, Dansk SejlunionSejlklubber
Ligaforeningens nyudpegede forretningsudvalg, fra venstre: Jakob Frost, Christian Lerche, Thorkild Pedersen og Mads Christensen. Det femte medlem, Flemming Clausen, var ikke til stede i Vingsted. Foto: Flemming Ø. Pedersen, Dansk Sejlunion

Ligaforening skal drive Sejlsportsliga i stedet for Dansk Sejlunion

Som en mere langtidsholdbar model ønsker sejlunionens bestyrelse at flytte ansvaret for ligaen ud af sekretariatet, så det i stedet bliver klubberne selv, der driver ligaen.

Af Troels Lykke |

Klubkonferencen i Vingsted dannede ramme om et indledende netværksmøde i Ligaforeningen bag Sejlsportsligaen.

Principielt har Ligaforeningen eksisteret længe – det nye er, at der nu er et klart mandat fra Dansk Sejlunions bestyrelse samt et sæt vedtægter (endnu ikke endeligt godkendte), der indrammer foreningens fremtidige virke. 

”Det bliver Ligaforeningen, der får ansvaret for at drive Sejlsportsligaen fra 2015. Dansk Sejlunion kommer med et budget og stiller efter aftale sekretariatets kompetencer til rådighed, men det bliver foreningen, der får ansvaret for at prioritere beslutninger og ressourcer i forhold til Sejlsportsligaens videre udvikling,” forklarer Hans Natorp, formand i Dansk Sejlunion til sejlsport.dk.

Dermed får Ligaforeningen en central rolle i spørgsmålet om en kommende 2. division.

”Lige nu har vi et budget, der rækker til én liga i 2015. Får vi lidt flere penge at arbejde med gennem sponsorater, bliver det Ligaforeningens opgave at prioritere, hvad pengene skal bruges til. En 2. division er en nærliggende mulighed, men det er foreningens beslutning,” siger Hans Natorp.

Drift væk fra sejlunion
I Sejlsportsligaens første leveår har driftsopgaven ligget i Dansk Sejlunions sekretariat. Som en mere langtidsholdbar model ønsker sejlunionens bestyrelse at flytte ansvaret for ligaen ud af sekretariatet, så det i stedet bliver klubberne selv, der driver ligaen.

Stadig i tæt samarbejde med Dansk Sejlunion, ligesom det fortsat vil være Dansk Sejlunion, der har det formelle ejerskab og overordnede ansvar for Sejlsportsligaen.

I første omgang er der nedsat et forretningsudvalg bestående af fem personer:

Christian Lerche (KDY), Flemming Clausen (Sønderborg Yacht-Club), Jakob Frost (Faaborg Sejlklub) og Thorkild Pedersen (Hellerup Sejlklub) repræsenterer klubberne. Udvalgets femte medlem er Mads Christensen, der repræsenterer Dansk Sejlunions bestyrelse.

Også for ikke-ligaklubber
Det er Hans Natorp, der af hensyn til fremdriften i foreningens arbejde, har udpeget de fem medlemmer, der i opstarten sidder i forretningsudvalget.

Når Ligaforeningen holder sit første formelle møde – det sker i forbindelse med Dansk Sejlunions generalforsamling i marts 2015 – bliver det klubberne i foreningen, der vælger medlemmer til forretningsudvalget.

De 18 klubber i Sejlsportsligaen er som udgangspunkt medlemmer af Ligaforeningen. Derudover kan alle klubber, der har et ønske om at komme med i ligaen, melde sig ind i foreningen.

Et bredere ansvar
”Vi ønsker med Ligaforeningen at sikre et bredt og stærkt fundament under Sejlsportsligaen og en eventuel 2. division. Opgaven med at drive ligaen, herunder skaffe frivillige kræfter, skabe kontakt til sponsoremner og meget andet, foregår bedst, hvis ansvaret er bredt forankret blandt klubberne. Det er her, netværket forhåbentlig vil vise sin styrke,” siger Hans Natorp.

Dansk Sejlunion har Sejlsportsligaen på dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde den 15. december. Her skal Ligaforeningens vedtægter formelt godkendes – efter at have været omkring forretningsudvalget – herefter bliver vedtægterne lagt offentligt frem.

Indmeldelse
Ligaforeningens årskontingentet er på 500 kroner. Beløbet er mest af symbolsk karakter, så den enkelte klub principielt er nødt til at inddrage sin økonomi i spørgsmålet om medlemskab.

Indmeldelse i Ligaforeningen sker i første omgang på mail til Dansk Sejlunions generalsekretær, Mads Kolte-Olsen (mko@sejlsport.dk).      

content-loader
content-loader
content-loader