Gå til hoved-indhold
Dansk Sejlunions generalsekretær Mads Kolte-Olsen, her på Rungsted havn. Foto: Troels LykkeKapsejlads
Dansk Sejlunions generalsekretær Mads Kolte-Olsen, her på Rungsted havn. Foto: Troels Lykke

Sejlsportsliga: Underskud på 375.000 kr. - DS betaler

I referatet fra et bestyrelsesmøde i Dansk Sejlunion 4. september fremgår det, at Sejlsportsligaen kommer ud med et underskud på ca. 375. 000 kr. Mads Kolte-Olsen svarer på spørgsmål.

Af katrine bertelsen & Erik Venøbo |

Sejlsportsligaen kom noget haltende fra start. Opskriften så ellers god ud, og første sæson i 2014 beviste, at det sportslige holdt.

Men financieringen – fra det første pressemøde i Dansk Sejlunion tilbage i februar 2013 – frem til i dag, har været godt skjult, og er det stadig. Der hersker en del uklarhed over ligaens samlede budget. Beløb mellem 1.5 mio. kr op til 5 mio. kr. har været nævnt, men det rigtige beløb kendes ikke.

Udelukkende sponsorfinancieret eller hva’

En af udmeldingerne var, at Sejlsportsligaen skulle være fuldt sponsorfinancieret. I marts måned 2014 udtalte Natorp til minbaad.dk, at Sejlsportsligaen ingen indflydelse ville have på Dansk Sejlunions økonomi.

Alle aktiviteter i Sejlsportsligaen skulle være financieret via sponsorbidrag og deltagergebyrer. Nu bekræfter genaralsekretær Moads Kolte-Olsen, at DS skal dække underskuddet i ligaen.

Dyr mediepakke, VIP-arrangementer og transport

I referatet fra DS bestyrelsesmøde d. 4. september 2014 kan man læse, at (citat) ”Sejlsportsligaen er gået over budget. Årsagerne er primært færre sponsorindtægter, dyrere medie-pakke, dyrere transport af både og leje af gummibåde samt VIP-arrangementer.”

Men sponsorindtægter og udgifter til mediepakke mm. burde jo være faste og kendte størrelser. Vi må antage, at DS har indhentet tilbud på de forskellige tjenesteydelser, ligesom sponsorindtægterne også burde ligge fast.

Minbaad.dk:- Hvordan kan det være, at simple ydelser som TV/Medie dækning, transport af både og leje af gummibåde kan ramme så meget ved siden af. Det må være relativt kendte omkostningsstørrelser?

Mads Kolte-Olsen: - I opstartssæsonen 2014 har vi på flere områder skulle eksperimentere for at få ligaen i luften. Det gælder især formidlingsdelen med tracking af sejladserne og streaming af billeder fra liga-studiet til enhver med net-adgang. Logistikken omkring transport af ligabåde og lån/leje af gummibåde var én af de udfordringer, som vi ikke nåede at få løst i en hektisk opstartssæson. Vi har langt hen ad vejen skullet prøve os frem for at finde løsninger.

Minbaad.dk: - Hvor stort er underskuddet?

Mads Kolte Olsen: - Lige nu (15. oktober) kender vi ikke de endelige regnskabstal for Sejlsportsligaens opstartssæson. Dels mangler vi regnskaber fra et par af stævnerne. Dels undersøger vi konkrete muligheder for at øge ligaens indtægter i årets sidste måneder. Aktuelt estimerer vi resultatet for Sejlsportsligaen 2014 til -375 tkr. Men som sagt, tallene er ikke endelige.

Minbaad.dk: - Hvem dækker underskuddet?

Mads Kolte Olsen:  - Beløbet er ca. 1,5 % af Dansk Sejlunions samlede omsætning og kan dækkes ind af mindre forbrug og større indtægter på andre aktiviteter i Dansk Sejlunion.

Minbaad.dk: - Hvorfor er man kommet sådan i uføre, når alle meldinger fra DS undervejs har været, at “der var styr på det”?

Mads Kolte Olsen: - Vi må konstatere, at vi ikke lykkedes at nå i mål med ligaens sponsorindtægter i den første sæson. I foråret kunne vi alene sælge forventninger om noget nyt og ukendt. Nu står vi helt anderledes stærkt. Vi kan i efteråret 2014 vise helt konkret, hvad ligaen er og forandringen, som er skabt. Jeg forventer, at dét kan give os et bedre afsæt for at øge ligaens indtægtsgrundlag i 2015. Sejlsportsligaen er foreløbigt et treårigt forløb, og vi skal over tre år vurdere ligaen i forhold til økonomi i balance og ligaens bidrag til dynamik i klubberne.

Minbaad.dk: - Hvilke konsekvenser får underskuddet i 2014, og hvilke tiltag er der iværksat for at dække underskuddet, og sikre et ordentlig resultat (nul eller overskud) i 2015 og fremover?

Mads Kolte Olsen: - Vi vil selvfølgelig udnytte enhver mulighed for at øge vores indtægter til Sejlsportsligaen i de sidste måneder af 2014, fx flere sponsorindtægter.

Minbaad.dk:- Hvordan vil I sikre, at økonomien passer til aktiviteten i 2015, og hvad er økonomien i 2015

Mads Kolte Olsen: - Vi har i 2014 fået værdifulde erfaringer til et stærkt grundlag for Sejlsportsligaen 2015. Vi vil i de sidste måneder af 2014 evaluere sæsonen og hele projektorganisationen for at gå styrket ind i 2015, også når det gælder budgettering af aktiviteterne. Vi får mange gode forslag til at udvide og udvikle ligaen, men vi inden vi sætter 2015-sæsonen i gang, skal vi sikre os, at grundlaget for kroner og mandskab (frivilligt og ansat) er grundigt gennemarbejdet.

Minbaad.dk: - Skal DS dække Sejlsportsligaens underskud?

Mads Kolte Olsen: - Ja. Sejlsportsligaen er en del af Dansk Sejlunions aktiviteter.

Minbaad.dk: - Hvorfor er man ikke transperante overfor medierne og klubberne. Man vil gerne ha´ at sejlklubberne overtager Sejlsportsligaen, men når man ikke informerer ordentligt, er der ingen der vil røre ved projektet. 

Mads Kolte Olsen: - Jeg synes, at vi er klare i vores udmeldinger, senest med anbefaling af sportsbåd. Bestyrelsens referater ligger på sejlsport.dk, og de er skrevet, så alle kan læse dem. Vi svarer selvfølgelig på alle spørgsmål fra medier og klubber. Vi er klar til kritik og brugte fredag aften på sidste ligastævne til åben evaluering af første sæson. Og så vi involverer vi frivillige fra klubberne i Sejlunionens overvejelser og tiltag med klubudvikling, fx på Klubkonferencen.

content-loader
content-loader
content-loader