Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
I 2013 druknede 48 personer i Danmark i en ulykke, og 35 af dem var over 44 år. Foto: Troels Lykke

Ældre mænd drukner mest til søs i Danmark

Antallet af drukneulykker i Danmark er faldet, men mænd i alderen 45-74 år, som færdes i en havn eller sejler ud på åbent hav eller fjord, løber den største risiko for en drukneulykke.

 

Af Troels Lykke |

Ifølge nye tal fra TrygFondens Nationale Druknestatistik er risikoen for at drukne i en ulykke i Danmark langt større for den ældre halvdel af befolkningen end for de yngre aldersgrupper.

I 2013 druknede 48 personer i Danmark i en ulykke, og 35 af dem var over 44 år. Det er færdsel på havn og fritidsaktiviteter med båd, der oftest koster de ældre livet – og mænd står for langt de fleste drukneulykker.

Mænd i alderen 45-74 år, som færdes i en havn eller sejler ud på åbent hav eller fjord, løber den største risiko for at komme ud for en drukneulykke. Særligt udsatte er de 65-74-årige, der i 2013 står for mere end hvert fjerde druknedødsfald.

Samme tendens viser sig, hvis man ser på perioden 2001-2013, hvor mere end to ud af tre druknede personer var over 44 år, og 86 pct. af alle druknede var mænd.

Der er behov for at ændre risikoopfattelsen
Selvom der bliver arbejdet på at reducere antallet af drukneulykker i Danmark, findes der ikke dokumentation for, hvorfor det særligt er de ældre generationer, der drukner.

Men med knap 20 års erfaring på området tør René Højer, programchef med ansvar for bade- og vandsikkerhed, godt komme med et bud på, hvorfor det forholder sig sådan. Han mener bl.a., at der kan være en generationskløft i sikkerhedsopfattelsen.

- I de senere år er det ved en fælles indsats lykkedes at reducere antallet af personer, der mister livet i en drukneulykke. Det er glædeligt, men vi kan samtidig konstatere, at mænd i den ældre del af befolkningen har en højere risiko for at drukne end resten af befolkningen. En af forklaringerne kan være, at de ældre generationer ikke – på samme måde som de yngre – er vokset op med de mange forholdsregler, som gælder i dag med fx at bruge cykelhjelm, sætte børn i autostol og spænde sikkerhedsselen i bilen, siger René Højer.

Fraværet af forholdsregler afspejler sig i de ældre mænds adfærd, når de færdes ved og på vandet.

- Man undlader måske at tage redningsvest på, når man sejler ud, fordi folk ikke skal tro, at man er nybegynder, og man glemmer at tænke sikkerhed, når man sidder i havnen og nyder en øl på sin båd efter en tur på vandet. Fordi mange af de ældre fritidssejlere og –fiskere har så mange års erfaring, ser de ikke sig selv som en del af risikogruppen, siger René Højer.

TrygFonden arbejder målrettet for at højne sikkerheden på og ved vandet. Et nyt samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd skal blandt andet få fritidsfiskere og fritidssejlere til at sejle sikkert, og sammen har de udviklet appen SejlSikkert, hvor man kan hente information om vind og vejr, før man tager ud på vandet.

TrygFonden Kystlivredning har desuden livreddere på 37 strande i Danmark og LivredderPatruljer, der kører rundt i sommerlandet og oplyser om badesikkerhed.

Alkohol, kæntring og manglende redningsveste koster liv
I 2013 var 35 pct. af de druknedøde påvirkede af alkohol. Andelen var særlig høj blandt personer, der druknede i havne, idet 80 pct. her var påvirket af alkohol. Andre medvirkende faktorer til druknedødsfaldene var bl.a. fald overbord, kæntring og manglende brug af redningsvest.

I alt druknede 48 personer i Danmark i 2013 som følge af en ulykke. Det er et stykke under gennemsnittet på 63 personer i perioden 2001-2013 og det næstlaveste for perioden, hvor 2011 med 43 druknede er lavest.

1.464 personer døde som følge af drukning i Danmark i perioden 2001-2013. Ud over 816 drukneulykker inkluderer det samlede antal druknedøde 500 selvmord og fire drab, mens drukneårsagen er ukendt i 144 tilfælde.

Om TrygFondens Nationale Druknestatistik
Det er syvende år i træk, at TrygFonden udgiver sin nationale druknestatistik. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, og indeholder grundige analyser af omfanget og årsagerne til druknedød i Danmark fra 2001-2013 samt udviklingen siden 1970.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra det officielle Dødsårsagsregister i Statens Serum Institut kombineret med data fra SIF’s database for perioden 2001-2013. Dødsårsagsregistret er opdateret til og med 2013, og derfor er 2014 ikke indeholdt i rapporten.

TrygFondens Nationale Druknestatistik kan downloades på www.trygfonden.dk

content-loader
content-loader
content-loader