Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Er du klar til at tage skipper-ansvar, eller tænker du "det går nok"?, spørger Benjamin Kristensen.

Er der huller i din tjekliste? Se ti punkter om sikkerhed

Søredningstjenesten har fra redningsoperationer på havet, udarbejdet en top-10-liste over faktorer, som er livsvigtige for søsikkerheden i et fritidsfartøj.

Af Benjamin Kristensen, duelighed.dk |

Mens vi knokler for at få bådene klar til den kommende sejlersæson, vil jeg lige, skriver Benjamin Kristensen fra duelighed.dk, henlede mine gode skipperkollegers opmærksomhed på, at "de små blå celler" måske også kan trænge til et eftersyn. Her er lidt at tænke over:

Søredningstjenesten har, på grundlag af mange års praktiske erfaringer fra eftersøgninger og redningsoperationer på havet, udarbejdet en top-10-liste over faktorer, som er livsvigtige for søsikkerheden i et fritidsfartøj.

Prøv at sætte et kryds ud for de punkter du opfylder. Hvis der er "huller" i din tjekliste, er du endnu ikke "forårsklar" til at  tage skipper-ansvar på et fritidsfartøj.

Top 10 om søsikkerhed

1. Min besætning og jeg bruger altid redningsvest når det er praktisk muligt, og jeg sørger for, at båden er udstyret med korrekte og velfungerende redningsmidler som blandt andet redningsveste med lys og fløjte samt nødraketter.

2. Jeg tjekker altid vejrudsigten, og planlægger sejladsen efter vejret og sejlererfaring.

3. Jeg sørger for, at båden er udstyret med gode navigationshjælpemidler, herunder opdaterede søkort

4. Jeg medbringer altid velfungerende og opladte kommunikationsmidler.

5. Jeg medbringer altid tilstrækkeligt brændstof til turen og kontrollerer, at motor og brændstoftilførsel er i orden.

6. Jeg sørger for, at alle ombord har den rette påklædning på, som efter forholdene kan beskytte tilstrækkeligt mod kulde, og som vil være synlig på havet.

7.Jeg sørger for, at bådens besætning er uddannet i navigation, kommunikation, sømandsskab og mand over bord manøvrer, så en overbordfalden hurtigt kan samles op, og hjælp kan tilkaldes.

8. Jeg sørger for, at alle ombord bruger livline, når der arbejdes på dækket under sejlads.

9. Jeg udarbejder altid en plan for sejladsen og holder en kontaktperson i land opdateret, specielt hvis forsinkelser måtte opstå.

10. Jeg har instrueret min besætning i at ringe til alarmcentralen (112), eller kalde Lyngby Radio, hvis uheldet er ude.

content-loader
content-loader
content-loader