Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
- Kravet om online-prøve kan ikke opfyldes, under vores bemyndigelse, ved en prøveaflæggelse hos et vitterlighedsvidne fortæller Bent Hansen.

Danmarks Fritidssejler Union tillader IKKE online-duelighedsbevis

- Vi har IKKE udliciteret vores bemyndigelse til at Duelighedsklubben kan foretage online-prøve til fritidssejlerbevis, forklarer DFUs formand Bent Hansen her i et læserbrev.

Af Troels Lykke |

Bent Hansen skriver til minbaad.dk i dag:

Danmarks Fritidssejler Union (DFU) ønsker her, at præciserer regelsættet, og proceduren, for prøve aflæggelsen af duelighedsprøvens teoretiske del, idet de seneste artikler på minbaad.dk tilsyneladende har medført utryghed og forvirring. (efter at Duelighedsklubben vil afholde online-prøver, red.)

DFU har siden 24. maj 2017, af Søfartsstyrelsen, været bemyndiget, til afholdelse af fritidssejlerprøver og udstedelse af fritidssejlerbeviser. 

DFU opnåede bemyndigelsen efter godkendelse af den tilhørende organisation, med uddannelsesplaner for de enkelte uddannelser og funktionsbeskrivelser af Censorer og Tilsynsfører, samt ikke mindst et kvalifikations opfølgningssystem.

DFU målsætning, som prøveafholder er, at medvirke til en højnelse af det kvalificerede og vidende sømandskab, samtidig med en styrkelse af sø sikkerheden.

Sejlernes medvirkende til vi kan opnå målsætningen er, udover viden og erfaring i, at kunne håndtere båden på vandet, en solid teoretisk viden om søens færdselsregler, herunder vigeregler, lanterneføring, navigation, sikkerhedsudrustning med meget mere.

Skal til prøve overfor en cencor

Denne teoretiske viden erhverves på flere måder f.eks. gennem en længere varende kursus, intensive kurser, eller ved selvstudie. For DFU er det ikke måden man opnår denne viden på, men ved en prøve, overfor en af vore censorer, at bevise man har den! 

DFU har glæde af samarbejdet med Duelighedsklubben, der udbyder on-line undervisning på et glimrende niveau, med aflæggelse af en bevidnet prøveaflæggelse. 

Problemet her er, at DFUs bemyndigelse alene omfatter en prøveaflæggelse ved en DFU Censorer, der overfor DFU kan bevidne, at den fornødne viden og forståelse hos eleven er til stede.

Kravet kan ikke opfyldes, under vores bemyndigelse, ved en prøveaflæggelse hos et vitterlighedsvidne. 

I vores digitale verden må vi forvente udviklingen åbner mere op for, at erhvervelsen af viden også foregår digitalt, hvilket i denne her sammenhæng allerede er en mulighed, idet der i lovgivningen ikke stilles formelle krav om undervisning, men om en dokumentation af, at den fornødne viden er til stede, og kan anvendes.

Autoriseret prøveaflæggelse

DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION modtager på denne baggrund elever til en autoriseret prøveaflæggelse, hvor elevens teoretiske baggrund er selvstudie.

Kravene til en selvstuderende elev er ikke forskellig fra klasseunderviste elever.

Selvstuderende elever opfordres til, at medbringe eventuelle beviser der kan støtte deres forklaring om hvordan de har opsamlet deres viden til prøveaflæggelsen, men det er ikke et krav og overhøringen ændre ikke form.

Til alle, beståede elever, udsteder et diplom og Søfartsstyrelsen orienteres om den beståede prøve. Diplomet for den beståede delprøve i teorien, for opnåelse af Duelighedsbeviset, har gyldighed hos øvrige bemyndige organisationer.

Seriøst online kursus

Efter denne præcisering kan jeg bevidne, at Dulighedsklubbens online kursus er seriøs og dækkende for uddannelseskravet for opnåelse af den teoretiske delprøve for duelighedsbeviset, og kan i en travl hverdag være en seriøs mulighed.   

Alle er berettiget til at aflægge en prøve på deres færdighed overfor en DFU Censor, idet det er indholdet og ikke formen vi fokuserer på.

DFU Kompetencesystemet er i sin helhed beskrevet på hjemmesiden  www.dfu-kompetence.dk hvorfra det er muligt at rekvirerer en Censor for en prøveaflæggelse.

Danmarks Fritidssejler Union

Formand, Bent Hansen

content-loader
content-loader
content-loader