Gå til hoved-indhold
Kort Nyt

Navigation og signaler - hvad er vigtigst

Duelighedsklubben fra Korsør guider motorsejleren igennem skoven af navigationsudstyr og signaler.

Af Troels Lykke |

Herunder er andel del af Benjamin Kristensens gode råd - denne gang omkring navigation og signaler. Læs første del her

Man kan købe sig fattig i forkromet udstyr, så herunder vil jeg udelukkende koncentrere mig om det udstyr, der kan øge sejladssikkerheden for de mindre fritidsfartøjer, som udelukkende sejler tæt ved kysten, i godt vejr og i kendte farvande.

Min liste er uprioriteret, for det er dig, skipperen, der beslutter, hvordan pengene og pladsen ombord på din båd skal disponeres. Det er også dig, der skal stå til ansvar, hvis en ulykke udvikler sig, fordi der mangler sikkerhedsudstyr ombord. 

 

Dagsignal ”ankerkugle”

En sort kugle vist forude betyder, at du ligger for anker og ikke kan manøvrere i henhold til vigereglerne.

Alternativt kan benyttes en sort kuglefender.

----------

Dagsignal ”ikke under kommando”

To sorte kugler, den ene lodret over den anden, betyder, at du driver rundt uden at kunne styre dit skib, f.eks. som følge af motor- eller rorhavari, og derfor ikke kan manøvrere i overensstemmelse med vigereglerne.

Alternativt kan benyttes to sorte kuglefendere.

----------

Dagsignal ”motortrekant”

Hvis du fremdrives for sejl og motor på samme tid, skal du vise en trekant med spidsen nedad et synligt sted forskibs. Dette fortæller andre fartøjer, at du manøvrerer som et maskindrevet skib i henhold til vigereglerne.

----------

Ekkolod

En elektronisk dybdemåler, der bruges til at understøtte din navigation.

Ved at sammenligne dybderne angivet i søkortet med den målte vanddybde får du et indtryk af, hvor sikker din positionsbestemmelse er. Alternativet er et håndlod.

----------

GPS

Et elektronisk satellitbaseret navigationsinstrument, der viser fartøjets position på en skærm. Instrumentet kan også vise vej til indtastede positioner (waypoints)

Det er livsnødvendigt, at du i en nødsituation kan oplyse din nøjagtige position til redningsfolkene.

Alternativet er, at du er en veluddannet og trænet navigatør, som ved hjælp af traditionelle navigationsmetoder (bestiksejlads, pejlinger og observationer) altid ved, hvor dit fartøj befinder sig. 

----------

Hovedkompas 

Det er et krav fra myndighederne, at ethvert fartøj har et hovedkompas, der fungerer efter hensigten. Der skal også være en deviationstabel, der benyttes til at rette kompasaflæsningerne for utilsigtet magnetisk påvirkning af magnetkompasset.

Du vælger selv hvilken type kompas, du vil bruge, men hovedkompasset er som regel fast monteret ved styrepladsen.

----------

Håndholdt kompas

Ombord på småbåde, hvor det er praktisk umuligt at fastmontere et kompas, kan hovedkompasset være et håndholdt kompas, der er nemt at pejle med, men noget mere usikkert at styre efter end et fastmonteret kompas.

Husk, at det er meget usikkert at benytte et magnetkompas til navigation, hvis man ikke har forstand på at rette for strøm, afdrift, misvisning og deviation.

----------

Håndlod 

Et lod bundet fast til enden af en line. Anvendes til at måle vanddybden. Håndloddet er antagelig verdens ældste navigationsinstrument og bør findes i alle fartøjer, også som backup til ekkoloddet. 

----------

Kikkert

En god kikkert hjælper udkiggen med at finde sømærker, opdage nødstedte søfolk, være på forkant med trafikken og meget mere.

I nødstilfælde kan man alternativt anvende zoomeffekten i sit kamera/mobiltelefon.

----------

Lommelygte 

Selv om du er ”dagskipper”, kan du af mange og uforudsigelige grunde havne ude på havet i buldrende mørke. Brug lygten til at aflæse kompas og søkort, søge efter sømærker, og til at gøre opmærksom på din tilstedeværelse, hvis andre fartøjer nærmer sig i mørket. Lygten benyttes også som signalapparat. Husk ekstra batterier.

----------

Papirsøkort

Det er et myndighedskrav, at der findes relevante og opdaterede søkort ombord på ethvert fartøj. I åbne både er det en god ide at klippe søkortet i A4-formater og evt. plastlaminere disse.

----------

Pejlekikkert

Når man ser igennem kikkerten, kan man aflæse kompaspejlingen til en genstand temmelig nøjagtigt. Duer ikke til at styre efter, fordi man skal holde den op foran øjnene hele tiden.

----------

Signalflagene N og C

Disse to flag vist sammen er et internationalt nødsignal.

Signalflaget N (det blå skakbræt), sættes før en bro, der kan åbnes, for at tilkendegive, at du ønsker at passere broen.

Vist alene betyder signalflaget N: Nej

Vist alene betyder signalflaget C: Ja

content-loader
content-loader
content-loader