Gå til hoved-indhold
I 2016 kunne museet hænge dets navn på værftets mure. Et navn, som de frivillige håber får lov at blive stående. ArkivfotoKort Nyt
I 2016 kunne museet hænge dets navn på værftets mure. Et navn, som de frivillige håber får lov at blive stående. Arkivfoto

Danmarks Museum for Lystsejlads går usikker fremtid i møde

Lystsejladsmuseets aftale med Svendborg Kommune om brug af værftshallen er sat til udløb næste år. Samtidig besøger færre museet.

 

Af Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis |

Da Danmarks Museum for Lystsejlads flyttede fra Valdemars Slot til Frederiksøen var et hovedformål at få en mere synlig beliggenhed.

Vel var herlighedsværdien ved slottet i top, men Troenses periferi er ikke et sted, hvor lystsejlere eller andre potentielle gæster strømmer forbi i stimer. 

Nu godt to år efter forhalingen fra Tåsinge til Svendborg må kræfterne bag museet erkende, at besøgstallet ikke er øget. Tværtimod. I 2017 besøgte omkring 6000 gæster museet. Heraf var kun halvdelen betalende. Det er færre end i de bedste år på Tåsinge.

Lederstilling nedlagt

Lystsejlads-museets håb omkring flytningen var bl.a., at en øget tilstrømning kunne skabe økonomisk baggrund for at have en leder ansat på fuldtid.

Sådan er det ikke gået. Den lokale Martin Stockholm med en solid og relevant ballast som civiløkonom og skibstømrer tiltrådte lederstillingen i februar 2016.

Nu er stillingen nedlagt, og Martin Stockholm har status som aktiv frivillig og er desuden medlem af museets fondsbestyrelse.

Blandt de museums-engagerede, som Fyens.dk har talt med, er der enighed om, at Martin Stockholm har ydet en både iderig og energisk indsats for museets drift og udvikling. Helt til ug.

Ramt af gratis tilbud

- Jeg tror, at museets besøgstal primært er ramt af, at vi på Frederiksøen er omgivet af mange gratis tilbud. Når så folk kommer til museet og ser, at det koster 65 kroner at komme ind, vælger mange det desværre fra, vurderer Martin Stockholm som talsmand for fondsbestyrelsen.

Fra denne sæson er billetkontrollen, der tidligere var passet af lønnede ungarbejdere, sparet væk. I stedet opfordres gæster til at donere en skilling i en pøs opstillet ved udgangen. Samtidig har museets frivillige involveret sig mere i at holde museet åbent.

Som museets øvrige økonomi tegner sig i dag, hviler den på kontingenter fra godt 300 personlige støttemedlemmer, omkring 40 sejlklubber, 25 firma-medlemsskaber samt en lille snes medlemmer af museets erhvervsklub.

Dertil kommer donationer til specifikke projekter på museet.

- Vi oplever generelt en fin opbakning, ikke mindst fra det lokale erhvervsliv, understreger Martin Stockholm.

Kort aftale er et problem

Når museet skal søge fondsmidler, er det et problem, at den aktuelle aftale med Svendborg Kommune om brug af værftshallen udløber ved slutningen af næste år.

En eventuel forlængelse af aftalen vil være en politisk beslutning hos hallens ejer, Svendborg Kommune.

- Vi er i vores mulighed for udvikling gennem fondsmidler til større projekter hæmmet af, at vi kun har en midlertidig aftale om brug af hallen. I værste fald skal vi rømme om et års tid. Derfor tør vi ikke langtidsplanlægge, siger Martin Stockholm.

- Jeg er fortrøstningsfuld

Om museets nye situation med drift baseret udelukkende på frivillige siger Martin Stockholm, at opgaverne nu er blevet omstruktureret med uddelegering til de frivillige.

Funktionerne er fordelt i en række sjak og grupper med ansvarsområder i forhold til kompetencer. Den tidligere leder har selv påtaget sig at være en koordinerende kraft for de frivillige.

- Jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til museets fremtid, lyder det fra Martin Stockholm.

Blandt andet er der netop doneret 90.000 kr til opgradering af bådeværftets maskinpark fra en fond tilknyttet virksomheden Velux. Fondens formål er “at opmuntre og anerkende aktive ældre, der gør en indsats for sig selv og for andre”.

Museets samlede antal frivillige ligger på 40 med en kerne på omkring 25.

Kilde: Fyens.dk

content-loader
content-loader
content-loader