Gå til hoved-indhold
Havne
Lystbådehavnen i Amtoft ligger et par sømil nordøst for det dybe Feggesund. Privatfoto

Amtoft Havn udvides med 35-40 pladser efter en travl sæson

Der bliver nu mere rum til gæstesejlerne i Limfjordshavnen, ligesom de ti sejlere, der i øjeblikket er på ventelisten, kan få en plads. I alt 90 fastliggere holder i øjeblikket til i havnen.

Af Sara Sulkjær |

- Der er virkelig ”run på”, og specielt i år har vi oplevet stor interesse for vores kajpladser. Vi har faktisk haft den største venteliste i mange år, så udvidelsen kommer på et meget belejligt tidspunkt.

Begejstringen stammer fra Birger Kühn, bestyrelsesmedlem i Amtoft Lystbådelaug, der udtrykker stor glæde over, at et årelangt ønske om en renovering og udvidelse af Amtoft Havn nu er realiseret.

Det skriver Thisted Kommune på deres hjemmeside.

Nye fortøjnings- og gangbroer

Med en bevilling på syv millioner kroner fra Thisted Kommune er øst- og sydmolen forlænget ud i fjorden, hvorved der er skabt et større bassin, og indsejlingen er uddybet til 2,70 meter. Samtidig er der bygget ny spunsvæg ved fiskerikajen, hvilket er til gavn for erhvervs- og fritidsfiskerne.

Udvidelsen af havnen i Amtoft sker i et samarbejde mellem Amtoft Lystbådelaug og Thisted Kommune, hvor kommunen ikke blot har haft fingrene i pengekisten. Også ansvaret for de ydre værker har kommunen taget på sig, mens Amtoft Lystbådelaug har ansvaret for opgraderingen af det indvendige i havnen.

- Her i efteråret går vi i gang med at lave 190 meter fortøjnings- og gangbroer samt implementere områder, hvor man kan sidde. Så nu får vi også plads til gæstesejlerne, fortæller Birger Kühn.

Attraktiv havn

Han anslår, at udvidelsen danner grundlag for i alt 35-40 ekstra pladser i forhold til tidligere. Og det er der brug for.

- I mange år har vi været fuldt belagt, og lige nu er der ti både, vi ikke har plads til, forklarer bestyrelsesmedlemmet.

Amtoft Lystbådelaug tæller for tiden 90 både. Etablering af fortøjningsbroerne inde i havnen er første del af en femårsplan, hvori næste etape er etableringen af en flydebro til lystfiskerne.

- Der er efterhånden en pæn bestand af hummere og gedder i Limfjorden, og vi vil gerne have det liv, som fritidsfiskeriet giver, understreger Birger Kühn.

Inden opstarten af havneplanen i Amtoft blev der afholdt en række møder med brugere og foreninger i området (havneudvalget), der var med til at udforme projektet. På møderne kom flere fine idéer på bordet, og det er nogle af disse, der i dag ses i projektet med havneudvidelsen.

Knudepunkt for sejlere

Som afslutning på kommunens anlægsarbejde er der sat ”gadelys” op langs den sydvestvendte mole:

- Nu er vi klar til at tage fat på vores del af opgaven inde i havnen, så vi kan blive klar til fremtiden, fortæller Birger Kühn, der ser havnen i Amtoft som et attraktivt knudepunkt for sejlere. Fem andre havne i Limfjorden kan nås indenfor to timer.

Samlet set er der givet en bevilling på syv mio. kr. fra Thisted Kommune til projektet omkring Amtoft Havn. 

Kilde: Thisted Kommune

content-loader
content-loader
content-loader