Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Line Markert blev i 2017 den første kvindelige formand i Dansk Sejlunion. Foto: Flemming Ø. Pedersen / Dansk Sejlunion

Unionen på Danmarksturné - nu sættes kredsenes fremtid til debat

Direktør og bestyrelse i Dansk Sejlunion vil skabe dialog med sejlerne om den nuværende kredsstruktur. Det vigtigste er at styrke samarbejdet på tværs, mener formand Line Markert, der er parat til at foretage grundlæggende ændringer.

Af Sara Sulkjær |

Landets 13 kredse blev under Dansk Sejlunions generalforsamling sidste forår genstand for stor opmærksomhed. 

Efter i en årrække at have været en fast bestanddel af unionens vedtægter og organisationsstruktur foreslog bestyrelsen med formand Line Markert i spidsen at fjerne kredsene fra vedtægterne.

Det var ikke noget, der vakte begejstring blandt de fremmødte klubmedlemmer på forsamlingen, som besluttede at afvise forslaget.

Det rette koncept

En afvisning, der nu får Dansk Sejlunions bestyrelse på landevejene. Seks møder med over 80 tilmeldte deltagere fra 58 forskellige sejlklubber er på programmet over de næste par uger.

For hvad var det nøjagtigt, der i fjor fik klubberne til at stemme for en bibeholdelse af den nuværende kredsstrategi? Og hvilke behov og ønsker ligger bag?

- Vi ønsker at blive klogere på de fordele, som flere klubber tydeligvis ser i kredsene, men også de udfordringer, der følger med. Blandt andet har Nordøstjyllands kreds besluttet at nedlægge sig selv, forklarer formand Line Markert til Minbaad.dk.

Netop en nærmere definition af kredsenes rolle er derfor i kikkerten, når bestyrelse og direktør i sejlunionen, Christian Lerche aflægger klubberne et visit. 

- Nogle klubber har stor glæde af den nuværende struktur, mens andre har svært ved at mødes én gang årligt til generalforsamlingen. Derfor vil vi gerne have en debat om, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem klubberne – og om det nuværende koncept er det rette, påpeger Markert.

En global landsby

At et stærkt samarbejde er altafgørende, er formanden ikke i tvivl om. Hvorvidt konceptet i dets aktuelle form er det rette, er for Markert mere usikkert:

- Når vi i dag lever i dét, man kan kalde en global landsby, har vi let ved at snakke med folk i den anden ende af landet. Netop det samarbejde, på tværs af regionerne, kan den nuværende kredsstruktur sætte en barriere for, mener formanden.

I mindre klubber med ungdomsafdelinger, hvis medlemmer kan tælles på to hænder, vil udfordringerne være ganske anderledes end i den store søster-klub i nabobyen, hvor samtlige Opti’er uge efter uge er på vandet.

På samme måde vil klubber, der må lægge arm med eksempelvis kommunens lokalplaner, have glæde af et samarbejde med ligesindede – også selvom den fysiske afstand lyder på flere hundrede kilometer.

DS vil blive klogere

Alligevel skal kredssamarbejdet ikke ændres for enhver pris. Medlemmerne er omdrejningspunktet, og de skal kunne se idéen og meningen med et nyt koncept:

- Vi vil rigtig gerne blive klogere og tage ved lære af sejlerne, som har deres daglige gang i klubberne og er brugere af samarbejdet. Vi skal skabe en dialog, forklare og lytte til hinanden for derigennem at finde en meningsfuld struktur, understreger formanden.

En formand, der derfor ikke har som mål, at kredsene om ti år skal være fjernet fra vedtægterne:

- Det vigtigste er, at vi bliver bedre til og udbygger det samarbejde og netværk, som sejlklubberne har i unionen. Om det skal være under kredse eller helt uden kredse, er jeg i positiv forstand ligeglad med, slutter Markert. 

Program for DS’ Danmarksturné:

Tirsdag 21. januar: Jylland øst (Egå Sejlklub). Kl. 19:00 – 21:00 

Onsdag 22. januar: Jylland nord/vest (Hobro Sejlklub). Kl. 19:00 – 21:0

Mandag 27. januar: Hovedstadsområdet og Øresund (Kastrup Sejlklub). Kl. 19:00 – 21:00

Torsdag 30. januar: Fyn og Jylland syd (Middelfart Sejlklub. Kl. 19:00 – 21:00

Søndag 02. februar: Sjælland og Isefjorden (Roskilde Sejlklub). Kl. 13:00 – 15:00

Onsdag 05. februar: Sjælland (Vordingborg Sejlklub). Kl. 19:00 – 21:00

Møderne følger ikke kredsenes geografi fuldstændigt, men er planlagt så køreafstanden er nogenlunde rimelig for så mange klubber som muligt.   

Tilmelding til møderne foretages her.

content-loader
content-loader
content-loader