Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
cheftræner Jesper Radich og hans nye koncept ”Sailing Skills”, samt eksperterne fra ”Crew You!” er gået aktivt ind i at bakke op om K.A.S. initiativ. North Sails også stiller deres know-how til rådighed. PR-foto

Sejlklub K.A.S.: Kom og uddan dig til kapsejladstræner - prof-sejler Radich underviser

Kapsejladsskolen i K.A.S. er i rivende udvikling, derfor lanceres nu en kapsejler-træneruddannelse, der på sigt skal understøtte kapsejladsskolens videre udvikling. Cheftræner bliver Jesper Radich og hans nye koncept ”Sailing Skills”, samt eksperterne fra ”Crew You!

Af Troels Lykke |

K.A.S. har nu så mange sejlere i kapsejladsskolen, at der er behov for flere kompetente trænere for at følge med efterspørgslen efter kompetent og sjov træning for de voksne kapsejlere. I K.A.S.’ nuværende vintertræningskoncept er der omkring 80 sejlere tilmeldt.

Denne succes skal fastholdes i de kommende sæsoner. Elevgrundlaget er på plads, bådene – i form af J/70 og Spækhugger – er på plads, men successen gør, at der på sigt mangler et bæredygtigt grundlag af dedikerede trænere.

12 mdr. uddannelse

Derfor lancerer K.A.S. ”Danmarks sjoveste træneruddannelse”, som søsættes i foråret 2021, hvor man som træner-aspirant vil blive tilbudt et intensivt train-the-trainer-forløb.

Kapsejladschef i K.A.S., Charlotte Andersen:
”Grundlaget for al kapsejlads – og sejlads i øvrigt – er at det skal være sjovt, og derfor skal det også være sjovt, at instruere andre i at kapsejle. Det er vores grundlæggende værdier i K.A.S. og ud fra disse værdier har vi tilrettelagt et ambitiøst, men først og fremmest sjovt uddannelsesforløb”

Uddannelsesforløbet vil strække sig over 12 måneder, hvor kursister tages rundt om alle elementer i kapsejladsen med både teori og ”landforløb”, der sammenholdes med masser af praktik på vandet.

Top-prof Radich som cheftræner

Selvom K.A.S. er en stor klub er et sådant uddannelsesforløb ikke noget klubben kan løfte alene. Derfor vil gode partnere bidrage til uddannelsen, og det har været væsentligt for at kunne sammensætte et godt og sjovt uddannelsesforløb. De væsentlige partnere er North Sails, Crew You, og Sailing Skills, derudover trækkes der også på kompetencer hos Dansk Sejlunion.  

Træningskoordinator i K.A.S., Marie Bill:

”Vi er glade for at gamle venner som vores cheftræner Jesper Radich og hans nye koncept ”Sailing Skills”, samt eksperterne fra ”Crew You!” er gået aktivt ind i at bakke op om dette initiativ, samt at North Sails også stiller deres know-how til rådighed. Det tror vi på er med til at give uddannelsen et stærkt kompetencegrundlag, samtidig med at vi ved, at de deler vores værdigrundlag og ambition om, at det skal være sjovt at være på vandet”

Uddannelsen er gratis, hvis man er medlem af K.A.S.

Indholdet af uddannelsen vil blive bygget op om følgende elementer:

STRATEGI, TAKTIK OG TRÆNING PÅ VANDET Pro-sejler og tidligere Americas Cup rorsmand Jesper Radich er cheftræner i klubben og vil være undervisningsleder. Jesper har speciale i strategi, taktik og teambuilding og vil stå for træningen på vandet.

TRÆNINGSPLANLÆGNING Forhenværende ungdomslandstræner Chris Nørgaard vil undervise i træningsplanlægning og undervisningsformer, således din træning vil formidles på let forståelig og professionel vis.

FYSISKTRÆNING OG KOSTVEJLEDNING DS-Centerleder Marie Louise Svendsen vil stå for introduktion til fysiske træningsøvelser samt undervisning i kostplanlægning for kapsejlere.

TRIM OG SEJLPRODUKTION Man vil i forløbet få tilbudt praktikdage hos North Sails i Herlev. Her vil der være undervisning i design af sejl og grunding indføring i tips og trim.

METEOROLOGI Der vil i forløbet også være kursus i meteorologi, hvor DMI-meteorolog Mille Brandt Jensen vil undervise i den mikro-meteorologi, der benyttes til kapsejlads.

REGELKURSUS Der vil i forløbet blive undervist i de nye kapsejladsregler ved international jury og dommer Line Juhl.   

For at blive optaget på uddannelsen stiller K.A.S. følgende krav:

  • Du har speedbådskørekort eller duelighedsbevis
  • Du har dokumenteret kapsejladserfaring og kan formidle denne viden
  • Du må meget gerne have sejlet jolle og sportsbåd

Interesserede kan læse mere her: https://kas.dk/danmarks-sjoveste-traeneruddannelse eller kontakte Kapsejladschef Charlotte Andersen på kapsejladschef@kas.dk.

Uddannelsen starter efter påske 2021 og varer ca. 12 måneder.

Ansøgere til uddannelsen skal indsende sejler-CV senest 1. marts til Kapsejladschef Charlotte Andersen på kapsejladschef@kas.dk

content-loader
content-loader
content-loader