Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Inden næste sejlads i Køge Bugt hæves sejladsens tre første bådes LYS-tal med 1,5, 1,0 og 0,5 procent. LYS-tallene for sejladsens tre sidste både sænkes tilsvarende. Arkivfoto: Troels Lykke

Hundige Hyggekapsejladser - sådan gør du det simpelt og sjovt

Der sejles efter søvejsregler og LYS-tal. Banen er på seks sømil fra en udlagt start- og mållinje lige uden for havnen og omkring nogle faste sømærker i Køge Bugt. Der er fire starter med fem minutters mellemrum. De langsomste både først og ingen dommerbåd, fortæller Finn B. Andersen.

Af Troels Lykke |

Finn B. Andersen, en af Minbaad.dk's trofaste læsere og sejlere, skriver som inspiration til sejlklubberne. Håbet er, at flere kommer ud af havnen og sejler ræs:

Med inspiration fra et enklere arrangement i en anden klub startede vi i 2006 ”Hundige Hyggekapsejladser”.

Der havde på det tidspunkt ikke være regelmæssig kapsejlads-aktivitet i Hundige Havn – nu Greve Marina – i årevis.

Konceptet er enkelt:

  • Arrangementet er åbent for sejlbåde fra alle havnens fire klubber
  • Der sejles en hverdagsaften om ugen i sæsonen
  • Det koster ikke noget at deltage
  • Bådene rates efter LYS-tal
  • Der sejles alene efter søvejsreglerne
  • Banen er på ca. seks sømil fra en udlagt start- og mållinje lige uden for havnen og omkring nogle faste sømærker i Køge Bugt
  • Der er fire starter med fem minutters mellemrum. De langsomste både først
  • Der er ingen dommerbåd. De andre deltagere holder øje med din start og (måske også) med tidspunktet, når du tager dig selv i mål

LYS-tal korrigeres efter resultater

Efter sejladsen mødes man i klubhuset og afleverer sit tidspunkt for målgang til aftenens ”dommer”. Denne udregner bådenes præmietider i et regneark og meddeler umiddelbart resultatet til de forsamlede. Samme aften udsendes resultatlisten også som mail.

Inden næste sejlads hæves sejladsens tre første bådes LYS-tal med 1,5, 1,0 og 0,5 procent. LYS-tallene for sejladsens tre sidste både sænkes tilsvarende.

Der planlægges almindeligvis tyve aftenkapsejladser pr. sæson. Sejladserne suppleres nu som regel med tre-fire søndage med distance-sejladser med jagtstart. Disse sejladser koster et mindre deltagergebyr til grillbøffer.

Deltagerantallet varierer naturligvis en hel del med vejret og fra aften til aften, men er i gennemsnit 14 - 15 både pr. aftensejlads.

Nogle både har været med lige siden starten. Mindste båd er 21 fod og den største rammer 50 fod.

Et coronavenligt koncept

Reguleringen af LYS-tallene virker fint. Den korrigerer både for eventuelle usikkerheder omkring bådenes LYS-tal og for forskelle i skippernes færdigheder. Et år var der 13 forskellige vindere i de 17 aftensejladser, der kunne gennemføres. Konkurrencen er altså tæt. Så er det sjovt. 11 resultater tæller til årsresultatet.

For at afbøde virkningen af eventuelle tilfældigheder halveres de ændringer af bådenes LYS-tal, der er sket i en sæson inden starten på den næste sæson.

Da vi startede ”Hundige Hyggekap” var LYS-tal endnu ”nemt tilgængelig info”. Det er det desværre ikke længere. Dog findes der stadig flere brugelige kilder på internettet.

I corona-tiden med restriktioner afholdt man forårets skippermøde virtuelt, og tiderne for målgang blev afgivet pr. SMS. Det var ikke så hyggeligt som ellers, men det fungerede, forklarer Finn B. Andersen, tidligere kapsejler.

content-loader
content-loader
content-loader