Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
THE BEAST skønnes IKKE at have været i ond tro, haft taktiske hensigter eller haft en egentlig vinding ved overtrædelsen at hviletidsbestemmelsen, lyder det fra sejladsledelsen. Foto: Jannik Friis

The Beast og Jan Hansen får nu kun 35 minutter straftid og vinder Garmin Round Denmark Race

Det så længe ud til, at Beluga med Anders Johansen ville vinde sejladsen, for ifølge Minbaad.dk's oplysninger var der på protestmødet enighed om en straf på 39 minutter. Men det er blevet til 35 minutter, som lige er tilstrækkeligt til, at Jan Hansen og The Beast vinder løbet. Se afgørelsen.

Af Troels Lykke |

Information fra Garmin Round Denmark Race:

Protest – afgørelse Sag: BELUGA, startnummer mod Round Denmark Race - Race Committee (RDR-RC) RDR-RC har den 25. juni kl 11.35 modtaget en protest fra BELUGA startnummer 04 over ”kapsejladsledelsens afgørelse iht. Overtrædelse af Sailing Instructions afsnit 3 ”rest time rules” vedr.

THE BEAST” THE BEAST, startnummer 20, overtrådte søndag, den 20. juni og tirsdag den 22. juni hviletidsbestemmelserne i Helsingør ved at hvile 7 timer og 48 minutter og i Nexø at hvile 7 timer og 33 minutter, trods hviletidsbestemmelsernes krav om minimum 8 timers hvil pr. stop.

Forlænget hviletid

THE BEAST kontaktede den tirsdag den 22. juni RDR-RC om forholdet og udbad sig RDR-RCs stillingstagen til bruddet på hviletidsbestemmelsen.

Ved skriftlig meddelelse af den 23. juni 2021 kl. 14.48 meddelte RDR-RC skriftligt til THE BEAST shore crew og besætning, at: ”The Beasts førstkommende hviletid forlænges med 35 minutter, dvs. at denne hviletid som et minimum skal være 8 timer og 35 minutter”.

Ved næstkommende hviletid i Rødby den 24. juni var THE BEAST samlede hviletid på 8 timer og 52 minutter. Den 25. juni kl. 11.35 modtager RDR-RC protest fra BELUGA mod Round Denmark Race Race Committee.

Protesten er modtaget rettidigt, og der er ikke indgivet andre protester i denne sag. BELUGA protesterer over RDR-RCs afgørelse under henvisning til, at: ”mangel på tidsstraf forkommer helt urimeligt i relation til SI erklæring om diskvalifikation”.

RDR-RC har den 25. og 26. juni behandlet protesten i samarbejde med RDR-RCs eksterne rådgivere og eksperter, og RDR-RC er nået frem til nedenstående, endelige afgørelse af protesten.

Grundlaget for RDR-RCs konklusion er følgende:

• THE BEAST kontaktede selv RDR-RC omkring det forhold, at han måske havde overtrådt hviletidsbestemmelserne for at få vejledning i forståelsen.

• THE BEAST skønnes IKKE at have været i ond tro, haft taktiske hensigter eller haft en egentlig vinding ved overtrædelsen at hviletidsbestemmelsen.

• THE BEAST har ikke lavet yderligere overtrædelser og efterlevede det foreløbige tidstillæg RDRRC udregnede ved at blive længere i førstkommende havn

• Hviletidsbestemmelsen er dog et væsentligt sikkerhedspunkt, og derfor bør straffen være mere end den vinding, man kan få ved at overtræde den – altså mere end blot tillæg for manglende hviletid.

• THE BEAST skønnes at være i god tro ved modtagelsen af meddelelsen af den 25. juni kl. 11.35 fra RDR-RC om hviletidsforlængelse med 35 minutter, trods det at der i meddelelsen er en regnefejl på 4 minutter.

• Overtrædelsen af hviletiden skønnes ikke samlet at have været af en så grov karakter, at den berettiger til en diskvalifikation. Det er væsentligt i den samlede vurdering af sagsforløbet er at se på intentionen i hviletidsbestemmelserne. Hviletidsbestemmelsernes væsentligste formål er at værne om solosejlernes sikkerhed.

Misforståelse skal ikke føre til diskvalifikation

Entydig diskvalifikation ved brud på (eller misforståelse af) hviletidsbestemmelserne har aldrig været RDR-RCs hensigt med bestemmelserne. Hensigten med bestemmelsen, og dermed bestemmelsens ånd, har alene været at betragte diskvalifikation som den ultimative straf ved bevidst omgåelse af reglerne.

Dog er RDR-RC meget opmærksom på, at hviletidsbestemmelsen er et væsentligt sikkerhedspunkt, og derfor bør straffes med mere end den vinding, man kan få ved at overtræde den – altså mere end blot tillæg for manglende hviletid.

RDR-RCs endelige afgørelse i nærværende sag er derfor at tillægge THE BEAST en straftid på 100% af den tillægstid, der den 23. juni 2021 kl. 14.48 blev tildelt. THE BEAST vil derfor få tillagt 35 minutter til sin sejltid.

Round Denmark Race Race Committtee Aarhus, den 26. juni 2021

content-loader
content-loader
content-loader