Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
I forbindelse med Jan Hansens fejl er der ikke tale om en ekstra straftid for forseelsen, på trods af at sejladsbestemmelserne helt entydigt fastlægger, at båden skal udgå, hvis hviletiden brydes, fortæller Beluga-holdet. Her ses JPK 10.30-skipperen kort tid efter start i Aarhus. Foto: Peter Brøgger

Belugas kaptajn Johansen og shorecrew: Ledelsen af kapsejladsen Danmark rundt snyder på vægten

Der er udbrudt krig i Garmin Round Denmark Race omkring solosejlerne. Vejle-sejler på JPK 10.30 og crew har nemlig lagt protest mod afgørelse i sagen om Jan Hansen, der har brudt regler, men Beluga-holdet mener Jan Hansen skal diskes. Læs deres indsigelser her.

Af Troels Lykke |

I denne uge er et stort antal sejlere på en udfordrende non-stop kapsejlads Round Denmark Race, hvor turen går fra Århus via Skagen, Øresund, Bornholm og Lillebælt tilbage til Århus hvor der er mål. En meget krævende kapsejlads, der stiller store krav sejlernes evner og udholdenhed.

Der er derfor i sejladsens bestemmelser stillet strenge sikkerhedskrav til 8 timer hviletid for sejlerne for hvert 44 timers interval. Samtidig må sejlerne ikke sejle mere end 36 timer før næste hvil. Ifølge sejladsen bestemmelser skal en deltager udgå af sejladsen, hvis reglerne brydes.

Bådene er alle udstyret med sporingsudstyr, så de kan følges live med tracking på sejlturen rundt.

”Reglerne er knivskarpe” udtaler Anders Nielsen, der som shorecrew er hjælper på land for båden JPK 10.30eren Beluga fra Vejle, der med Anders Johansen som skipper er en af de førende både.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse til minbaad.dk fra Beluga-holdet fra Vejle.

Lægger blot tid til forseelse - straffer ikke

Race Commitee (sejladsledelsen) er efter en henvendelse fra Belugas hold blevet opmærksom på, at Figaro 2, The Beast, ført af Jan Hansen ikke har overholdt hviletiden. Båden har fortsat sejladsen før de fastlagte 8 timer var gået efter ophold både i Helsingør og i Nexø.

Alligevel vælger Race Commitee (sejladsledelsen) i en afgørelse alene at tillægge båden The Beast ført af Jan Hansen den tid, den har sejlet for tidligt.

Der er således ikke tale om en ekstra straftid for forseelsen. Og det på trods af, at sejladsbestemmelserne helt entydigt fastlægger, at båden skal udgå, hvis hviletiden brydes.

Belugas hold er ikke blevet hørt

Belugas kaptajn Anders Johansen har sammen med sin shorecrew indgivet en officiel protest over afgørelsen fra sejladsledelsen og forventer, at den bliver behandlet seriøst i henhold til de regler sejladsen er underlagt.

”Det er uden hold i virkeligheden, at Belugas hold er blevet hørt i hvordan sagen skulle afgøres”, udtaler Anders Nielsen. ”Tværtimod har vi i dialog med Jens Villumsen fra Race Commitee understreget, at det er sejladsledelsen, der suverænt afgør regelbrud, hvilket også er bekræftet af Jens Villumsen, der i øvrigt selv har skrevet sejladsbestemmelserne.”

Kan ikke genkende sportsånd

”Vi kan heller ikke genkende den gode sportsånd i at The Beast’s tidsforlængelse ender på 52 minutter. Det skyldtes alene, at The Beast i dialog med Beluga på kajen i Rødby selv valgte at tillægge 16 minutter til sejltiden fordi The Beast havde skudt genvej igennem et forbudt område udfor Rødby havn og dermed skaffet sig en uretmæssig tidsgevinst," lyder det fra Beluga-holdet, der skriver videre:

Uddrag fra sejladsens bestemmelser Sailing Instructions Singlehand

"If a participant exceeds 36 hours of non-stop sailing or rests less than 8 hours, he/she will be disqualified from the race.

 A boat is considered stopped when is has no movement. The stop can be by anchor, buoy or in a harbour."

Se Anders Johansen i video - det er hårdt at sejle fra Bornholm

Se hvor bådene ligger: https://race.bluewatertracks.com/garmin-round-denmark-race-inshore-2021

www.facebook.com/Rounddenmarkrace

content-loader
content-loader
content-loader