Gå til hoved-indhold
Hans Natorp har fyret tre mand i sine første dage, som formand. Hvem bliver de næste? Foto: Troels LykkeKapsejlads
Hans Natorp har fyret tre mand i sine første dage, som formand. Hvem bliver de næste? Foto: Troels Lykke

Derfor fyringerne af Staal, de Nijs og Conway

Dansk sejlsport leverer ikke de resultater, som støtten fra Team Danmark lægger op til, skriver DS-formand Hans Natorp, der derfor med DS-bestyrelsen ændrede struktur i elitearbejdet. Kommunikation fungerede heller ikke mellem DS og Team Danmark, siger formanden.

 

Af Troels Lykke |

Hans Natorp skriver på sejlsport.dk

Som jeg lovede i min første blog her på Sejlsport.dk, så ville jeg ikke skrive regelmæssigt, men til gengæld skrive, når der var aktuelle emner, der kaldte på det.

I slutningen af sidste måned indtraf en af den slags begivenheder, der kalder på en opfølgende kommentar. Vi var en enig bestyrelse, som tog en beslutning, som ikke er nem.

Vi besluttede, at eliteafdelingen skulle omstruktureres således, at stillingen som elitechef skulle nedlægges, og fokus skulle drejes over på at forbedre de sportslige præstationer. Det betød, at elitechef Michael Staal blev fritstillet samtidig med, at der blev oprettet en ny stilling som sportschef.

Klar melding fra Team Danmark

Men hvorfor var det så nødvendig og på nuværende tidspunkt? Som jeg skrev i sidste blog, var jeg en tur på Mallorca i Påsken og hilse på Sejlerlandsholdet. Både før og efter turen mødtes jeg med Team Danmarks direktør, Michael Andersen. Herfra var meldingen meget klar.

Vi står i dag med en eliteafdeling med et solidt økonomisk fundament, og der er skabt kontinuitet og sammenhæng. Men dansk sejlsport leverer ikke de resultater, som støtten fra Team Danmark lægger op til!

Min vurdering var, at der skulle ske noget, hvis Dansk Sejlunions status som eliteforbund under Team Danmark skulle bevares. Det var med andre ord nødvendigt at rette fokus ind på at skabe topresultater.

Utilfredsstillende kommunikation

Det stod klart, at kommunikationen, dels mellem Team Danmark og Dansk Sejlunion og dels internt i sejlunionen ikke fungerede optimalt.

Der har været fokus på at skabe et godt fundamentet for elitearbejdet i sejlunionen, mens fokus på at skabe de rigtige rammer og det rigtige miljø til at rumme vores bedste sejlere ikke har været lige så skarpt. Det skulle vi have styr på, og det er Thomas Jacobsen den rette person til.

Som der også blev givet udtryk for i pressemeddelelsen, var det på tide at sadle om for at rette fokus på vejen mod toppræstationer ved OL 2012.

Det blev der så gjort med at nedlægge den eksisterende elitechefstilling, hvorfor Michael Staal blev fritstillet med øjeblikkelig virkning.

En beslutning der naturligvis blev truffet med fuld respekt for Michael og hans indsats i eliteafdelingen og hans videre færd i arbejdslivet.

I forlængelse af den beslutning måtte vi også tage afsked med vores landstrænere Pete Conway og Rigo de Nijs, da de sammen med Michael udgjorde ledelsestrekløveret i ”elitechef-strukturen” i eliteafdelingen.

Nu har vi fået en sportschef, Thomas Jacobsen, der udgør den øverste ledelse i eliteafdelingen og som sætter de sportslige rammer for trænergruppen og sejlerne.

Nye trænere til 470 og 49ere

Pete og Rigo havde også en funktion som klassetrænere for henholdsvis 470 pigerne og 49’erne. Denne dobbeltrolle med at være en del af ledelsen og samtidig være klassetræner har medført, at de to berørte klasser skal have nye klassetrænere. Det er en uheldig, men desværre nødvendig konsekvens.

Jeg er sikker på, at sejlerne professionelt vil håndtere udfordringen sammen med deres nye sportschef Thomas.

OL-udtagelserne laves om

Omstruktureringen i eliteafdelingen betyder også, at OL-udtagelsesreglerne nu skal kigges efter med den nye sportschefs øjne og de input, som han får fra sejlere og trænere. Derfor har bestyrelsen besluttet, at den endelige vedtagelse af reglerne indtil videre er udsat.

Vi har ikke noget hastværk. Danmarks Idræts Forbund og Team Danmark begynder først i efteråret arbejdet med de enkelte specialforbund.

I Sejlunionen kan vi glæde os over, at vi allerede er godt i gang med meningsudvekslingerne, og både trænere og sejlere allerede er blevet sporet ind på, hvad der senere skal foregå, skriver Hans Natorp.

content-loader
content-loader
content-loader