Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Foto: winneroptimist.dk

OCD-bestyrelsesmedlem Påske skal stækkes

Dennis Påske har misinformeret OCD-bestyrelse og trænergruppen, og skal derfor fratages stemmeret ved landsholdstrænergruppens sammensætning, mener opsagte landstrænere i et åbent brev på ocd.dk.

Af Troels Lykke |

Tidligere landstrænere i Optimistjolle: Jeppe Bregendahl, Mathias Laugesen, Frederikke Linde og Patrick Juhl skriver  på ocd.dk:

Kære sejlere og forældre,

For at undgå at en masse rygter, har vi sat os ned og skrevet hvordan vi har opfattet forløbet.

I påsken 2011 holdt Kristian Sauoma, Dennis Påske, Mathias Laugesen, Kim Skovgaard og Patrick Juhl et møde på Gardasøen for at blive enige om hvilke trænere der skulle ansættes.

Da ansøgninger var gennemgået, var en af de ting, der var fokus på, at finde nogle meget kompetente trænere der var interesserede i at være med i en længere periode. Den daværende landsholdsleder Claus Ladefoged var også på Gardasøen, men var ikke med til dette møde.

Patrick og Mathias havde en samtale med Claus, hvor han oplyste, at han ikke havde hørt noget om at dette møde skulle afholdes.
Efter mødet sendte Dennis Påske en mail til alle ansøgere, hvor der stod, hvem der var blevet ansat. I cc feltet kunne man derudover se, hvem der havde ansøgt jobbet men ikke fået det. I denne mail stod der blandt andet:

”For jeres vedkommende vil OCD meget gerne beholde jeres ansøgning og tage kontakt til jer i efteråret, når der skal sættes trænere på alle de OCD hold der skal trænes hen over vinterhalvåret.

Der kommer en ny struktur for holdene der ser således ud:

Optimus (fri tilmelding)
Talent (61-90 på efterårsranglisten)
Udvikling (31-60 på efterårsranglisten)
Landshold (1-30 på efterårsranglisten)

Hvilket betyder at vi kommer til at skulle bruge rigtig mange gode trænere

Så I må meget gerne allerede nu begynde at tænke på om I har lyst til at være med her.

Det vil være den ”Naturlige vej” gennem systemet at være med på disse hold og det vil i fremtiden være den måde der rekrutteres ”landstrænere” på.
Så hvis det er din ambition at blive ”landstræner”, så er det her du skal vise dig frem.”


Efter ansættelsen af Frederikke Linde, Jeppe Bregendahl og Stephan Skovgaard gik planlægningen af årets internationale stævner samt træning for alvor i gang. Her var ingen samarbejdsvanskeligheder og træner gruppen fik støtte fra bestyrelsen de steder, der nu var brug for det.

Afholdelse af NM og EM gik også som planlagt.
Under NM var der bestyrelsesmøde i Sønderborg. Efter dette møde afholdt Dennis Påske, der på daværende tidspunkt var landstrænernes kontaktperson i bestyrelsen, et møde med de 4 NM trænere.

Her blev Jeppe Bregendahl spurgt om han ville være ansvarlig for Optimus Vest den kommende sæson, hvilket han sagde ja til. Frederikke Linde blev spurgt om hun ville være ansvarlig for Optimus Øst, hvilket hun sagde ja til.

Optimus skulle dog ikke være fra 91 på ranglisten og ned, men derimod fra 61 på ranglisten og ned (begrundelse for dette kommer længere nede). Stephan Skovgaard blev spurgt, om han ville være ansvarlig for talentholdet, hvilket han sagde ja til. Patrick Juhl blev spurgt om han ville fortsætte på landsholdet i samarbejde med Kim Skovgaard og Mathias Laugesen, hvilket han sagde ja til.

Efter mødet modtog trænere en mail fra Dennis Påske, hvor vi blev bedt om at foreslå datoer til afholdelse af efterårets lejre. Landsholdstrænere havde en mail dialog med Dennis Påske, hvor vi foreslog den 8.-9. oktober samt den 19.-20. november. I denne mail korrespondance spurgte Mathias Laugesen, hvem der stod for at arrangere lejren. Vi fik følgende svar fra Dennis Påske:

”Trænerne står for weekenden.
Sejlerne bliver udtaget i henhold til ranglisten i efteråret.
Kim Lyngbek er lejr ansvarlig sammen med den klub der lægger faciliteter til.
Nogen ideer til hvor det skal være?”

Efter EM havde Mathias Laugesen en samtale med en af forældrene fra EM holdet, hvor Mathias blev spurgt hvorfor Dennis Påske skulle med til hold EM i stedet for Mathias Laugesen. Mathias havde intet hørt om dette og tog derfor kontakt til Dennis Påske.

Mathias og Dennis havde et møde i Kiel, hvor Dennis forklarede, at der havde været utilfredshed med Mathias under EM, hvorfor bestyrelsen havde valgt at sende Dennis Påske af sted i stedet.

Mathias Laugesen, Patrick Juhl, Jeppe Bregendahl og Frederikke Linde drøftede dette. Vi havde fuld forståelse for, at Mathias Laugesen skulle skiftes ud, hvis størstedelen af sejlerne havde været utilfredse med ham.

 Det der dog undrede os mest var, at bestyrelsen havde besluttet at ansætte en person fra bestyrelsen, der udover at være bestyrelsesmedlem, ansvarlig for kontakt til landstrænerne også var klubtræner for flere af de sejlere, der skulle med til hold EM. Efter vores mening, ville det være naturligt at bruge en af de 5 andre landstrænere, hvis der havde været utilfredshed med Mathias Laugesen.

Mathias Laugesen sendte derfor en mail til bestyrelsen, hvor han bad om at landstrænergruppen kunne få et møde med bestyrelsen så en lignende situation ikke ville kunne ske igen, og hvor Mathias ville kunne få svar på, om han var fyret.

Mathias foreslog en dagsorden med følgende punkter:

1) kommunikationsveje
2) forældreinvolvering
3) bestyrelsesmedlems interessekonflikt
4) beslutningsprocess ift. trænerudvælgelse

Umiddelbart efter kom et svar fra Kristian Sauoma, hvor han foreslog, at de træner der var til stede kunne holde et møde med ham og Nikolaj Wantzin. Igen undrede det os at hele bestyrelsen ikke skulle være med til mødet, da vi fandt det ret vigtigt, hvorfor Mathias sendte en mail tilbage og bad om at hele bestyrelsen var til stede.

I Egå talte Mathias og Patrick med Michael Pieters. Dette medførte, at mødet blev afholdt mellem Michael Pieters, Kristian Sauoma, Nikolaj Wantzin, Patrick Juhl, Jeppe Bregendahl og Mathias Laugesen.

På mødet fortalte de tre bestyrelses medlemmer, at de havde fået oplyst af Dennis Påske, at der havde været utilfredshed med Mathias Laugesen. De tre bestyrelsesmedlemmer fortalte, at de havde bedt Dennis Påske om at sende klagerne skriftligt til bestyrelsen.

Efterfølgende fortalte bestyrelsesmedlemmerne, at de havde været med til at træffe beslutningen om, at Dennis Påske skulle med til hold EM, men at beslutningen var truffet på et forkert grundlag, da de efterfølgende havde talt med flere af EM sejlernes forældre, der ikke havde været utilfredse med Mathias.

De undskyldte overfor Mathias, og vi blev enige om, at der skulle laves nogle retningslinjer, så lignende ikke kunne gentage sig. Jeppe, Patrick og Mathias gik fra dette møde og havde en opfattelse af, at vi alle var enige om, hvordan det skulle køre fremadrettet, og derfor skrev vi nedenstående forslag til debat.
Forslaget så således ud:

Til bestyrelsen i OCD, 

Nedenfor vil i finde vores forslag til en løsning på denne situation. Vores tanke er at punkt 1 skal skrives ind i vedtægterne. Kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Skovshoved?

Kim Skovgaard har ikke haft tid til at kigge på nedenstående da han er på bådudstilling i Egå. Han er dog blevet holdt opdateret løbende, så han ved hvad der er sket.

Punkt 1.
1.1)Trænere:
Landstrænergruppen er pr. 1. September 2011 bestående af Jeppe Bregendahl, Patrick Juhl, Frederikke Linde, Stephan Skovgaard, Kim Skovgaard og Mathias Laugesen

1.2) Landsholdstrænergruppen jf. Punkt 1, opstiller nye landsholdstrænerkandidater. Inden disse kandidater vælges skal der opstilles en job annonce på www.ocd.dk så alle har mulighed for at søge. Det er landsholdslederens ansvar at lave denne annonce. Landstrænergruppen kan godt opstille kandidater til bestyrelsen der ikke har søgt om at blive trænere.

1.3) OCDs bestyrelse udvælger ved flertal, nye landsholdstrænere ud fra de opstillede kandidater jf. Punkt 2

1.4) Landsholdstrænere er ansvarlige for træningen op til, og coaching ved nm, em, vm, hold em og hold em for vm hold foruden vinterens landstræningslejre.

1.5) OCDs bestyrelse fordeler ved flertal med input fra landsholdslederen (pr. 1. September 2011 Kim Lyngbæk) trænerrollerne ved nm, em, vm, hold em og hold em for vm hold inden 1. April det pågældende år

1.6) En af de 6 landstrænere skal til enhver tid sidde i bestyrelsen. Landstrænergruppen vælger selv denne person. Personen vælges for 1 år af gangen, men kan sagtens genvælges. (Mathias Laugesen opstilles til 1. periode)

1.7) Punkterne 1-6 kan kun ændres ved samstemmighed i landstrænergruppen og et samtidigt flertal i OCDs bestyrelse

Punkt 2.
Vi har i landstrænergruppen diskuteret om det er et krav at Dennis Påske træder ud af bestyrelsen eller ej. Vores konklusion er, at den eneste rigtige beslutning er at fratage Dennis Påskes stemmeret ved spørgsmål vedrørende landsholdet eller landsholdstrænergruppens sammensætning for at undgå fremtidige interessekonflikter. Dennis vil stadig kunne bidrage med stor erfaring og have indflydelse på bestyrelsens øvrige arbejde og beslutninger.


Hvis I, i bestyrelsen har nogle spørgsmål eller kommentarer til vores forslag kan i naturligvis kontakte os alle.

Med venlig hilsen

Frederikke Linde
Jeppe Bregendahl
Patrick Juhl
Stephan Skovgaard
Mathias Laugesen


Vores begrundelse for de forskellige punkter er:

1.1) Det skal være klart og tydeligt, hvem der er ansat som landstræner.

1.2) Det har tidligere været landsholdsledere eller bestyrelsesmedlemmer, der har ansat nye landstrænere. Vi mener, at man med fordel kan gøre brug af de nuværende landstrænere, da de i mange tilfælde kender de forskellige træner og deres arbejdsmetoder væsentligt bedre end nogle forældre, der går rundt på land.

Processen med ansættelsen af Stephan Skovgaard, Jeppe Bregendahl og Frederikke Linde, syntes vi fungerede rigtig godt. Alle havde mulighed for at søge jobbet. Landstrænerne og enkelte bestyrelsesmedlemmer besluttede i fællesskab, hvem der ville egne sig bedst til jobbet.

Dog mener vi, at landsholdslederen til en hver tid skal deltage i denne proces, og landsholdslederen i samarbejde med hele bestyrelsen vælger, hvem der skal ansættes på baggrund af de kandidater landstrænerne foreslår.

1.3) Se punkt 1.2)

1.4) For at skabe kontinuitet så sejlerne når at møde deres landstræner mest muligt inden de internationale mesterskaber, og som forberedelse til de efterfølgende mesterskaber.

1.5) For at give trænerne mulighed for at planlægge deres sommerferie, samt at oplyse sejlerne om hvilke trænere der skal med til de forskellige mesterskaber før rangliste stævnerne går i gang.

1.6) Dette punkt var i første omgang et forslag på generalforsamlingen i januar 2011. Der blev fra medlemmerne taget meget positivt i mod dette. En trænerrepræsentant i bestyrelsen ville kunne komme med input i forbindelse med planlægning af lejre, og bestyrelsen ville kunne trække på denne træners erfaring.

Det er ikke meningen, at denne træner skal deltage i alt bestyrelsesarbejdet, men blot deltage i den relevante del af møderne. Dette var noget Kristian Sauoma på mødet i Egå (mødet beskrevet længere oppe) lagde meget vægt på bare skulle sættes i gang med det samme.

1.7) For at skabe sikkerhed for både trænergruppen og bestyrelsen. Samtidig vil dette skabe kontinuitet.


2. Dennis Påske har misinformeret bestyrelsen og trænergruppen.

Misinformation af bestyrelsen har vi fået forklaret af Michael Pieters, Kristian Sauoma og Nikolaj Wantzin på mødet i Egå. Misinformationen medførte at Dennis selv blev ansat til at tage Hold EM på bekostning af Mathias Laugesen. Som nævnt ovenfor har bestyrelsen undskyldt denne handling, hvilket Nikolaj Wantzin ligeledes er citeret for.

Derudover blev trænerstaben misinformeret under mødet mellem Dennis Påske og de 4 NM trænere i Sønderborg. Dennis oplyste at der ville være et landshold bestående af sejlerne fra 1-30, et udviklingslandshold bestående af sejlerne fra 31-60, samt optimus øst og vest for sejlerne fra 61 og nedefter.

Dette er efter vores overbevisning den bedste måde at gøre det på, da vi ellers mener, der er for mange hold, Jeppe og Frederikke blev bedt om at påbegynde arbejdet med disse hold. Holdene bliver naturligvis ikke således, da der er meldt noget andet ud fra bestyrelsens side.

Efter nogle dage kontaktede Kim Lyngbek, Patrick Juhl og oplyste at alle forslag var afvist og at vi alle skulle søge vores job igen, hvis vi ønskede at fortsætte som landstrænere.


Det var egentligt vores opfattelse, at vi var ved at være nået frem til enighed, men i Skovshoved havde Kim Skovgaard, Mathias Laugesen, Frederikke Linde og Patrick Juhl et møde med Kim Lyngbæk, hvor vi fik oplyst at vi alle var fyret, men at vi kunne søge jobbet igen, og det vil han da håbe, vi alle gjorde. Derudover blev vi oplyst om, at vi skulle gå ned i løn.

Lønnen var egentlig ikke noget vi diskuterede, da vi ikke så det som et problem. Den nye kontrakt ville være en 12 måneder gensidig uopsigelig kontrakt. Det vil sige, at vi skulle binde os for 12 måneder af gangen uden mulighed for at komme ud af kontrakten.

Vi ville ikke acceptere at ovenstående blev forsøgt fortiet og at bestyrelsen ikke ønskede at indgå i en dialog omkring vores forslag, men blot valgte at afvise alle forslag og fyre os.


Vi har sidenhen læst, at vi har været ansat på et årige mundtlige kontrakter. Dette er ikke korrekt. Vi har ikke på noget tidspunkt fået at vide, at vi var ansat et år af gangen. Derimod har vi ligesom normal praksis haft løn forhandlinger en gang årligt.


Vi ønsker alle at støtte op om OCD fremadrettet, men vi ønsker ikke at arbejde under de vilkår, vi er blevet tilbudt.

Vi håber, at dette indlæg vil stoppe de rygter der verserer, og samtidig sikre at der ikke opstår nye rygter. Som vi ser det, er det den eneste måde at komme videre på og sikre at sejlerne får nogle gode lejre med de nye landstrænere.

Vi fortsætter naturligvis alle sammen som klubtrænere og vil ligeledes arrangere træningslejre, men vi støtter stadigvæk 100 op om de lejre OCD arrangerer, da vi mener, det er i sejlernes interesse.


Med venlig hilsen

Jeppe Bregendahl, Mathias Laugesen, Frederikke Linde og Patrick Juhl

Læs hele debatten på ocd.dk her

content-loader
content-loader
content-loader