Gå til hoved-indhold
Sail Extreme er et af Danmarks største jollestævner. Foto: Sail ExtremeKapsejlads
Sail Extreme er et af Danmarks største jollestævner. Foto: Sail Extreme

Sail Extreme beklager

Flemming Kold, stævneleder ved Sail Extreme i Kerteminde, beklager og siger til minbaad.dk, at de var i god tro, da sendte mail om mulige sanktioner til en sejler. Men det var ikke var for at true.

Af katrine bertelsen |

Det er en træt Flemming Kold, stævneleder ved Sail Extreme i Kerteminde, som minbaad.dk har i telefonen fra Fyn.

- Jeg har ikke sovet meget i nat, jeg har ligget og spekuleret. Hvorfor jeg skrev, som jeg skrev til Frederik Berg var fordi at jeg havde hørt, at skylder man en sportsforening penge, kan man udelukkes fra fremtidige stævner, også i andre klubber. Vi har været i god tro, men det skal jeg beklage, det var ikke for at true, og det er ikke noget vi vil gøre fremover.

- Vi syntes selv at vi er meget fleksible med hensyn til tilmeldinger, og forlænger ofte fristen. Derfor er det ærgerligt, at mange sejlere melder fra i sidste øjeblik. Det gør det meget svært at disponere over præmier, forplejning og f.eks antal af baner.

Flemming Kold forklarer, at de er amatører, og der næppe kan stilles de samme krav til amatører som til professionelle arrangører.

-Vi gør det for at skabe glæde, ikke for at genere sejlerne, siger han.

Dan Ibsen fra Dansk Sejlunion siger:

- Det er op til den enkelte klub at gøre tingene på deres egen måde. En klub kan selv eventuelt træffe beslutning om en sanktion mod en sejler, hvis sejleren har handlet på en måde som arrangøren finder, er uforenelig med stævnets bestemmelser. F.eks. kan klubben vælge at afvise en tilmelding til et fremtidigt stævne i klubbens eget regi.

Gensidige forpligtelser

Der ligger en gensidig forpligtelse mellem den arrangerende klub og sejlerne. Så arrangøren sørger for det praktiske, og sejleren sørger for at overholde de fastsatte tidsfrister mht. tilmelding og betaling.

Det kræver disciplin og fair play fra begge sider. Det er langt hen ad vejen en ”gentlemens agreemet”, som er baseret på god tro. Og her kan klasseforeningerne også bidrage med at få deres medlemmer til melde til i god tid. Ellers kan det ende som i Bønnerup Strand Sejlklub, hvor sejlerne svigtede, med en mulig konkurs til følge.

- Princippet om at tilmelding og betaling hænger sammen, er godt, og sejleren ved, at han/hun ikke kommer på deltager-/startlisten før der er betalt, siger Dan Ibsen fra DS.

Nyt tilmeldingssystem

Nu venter vi bare på DS nye fælles tilmeldingssystem, som er et tilbud til klubberne/arrangørerne, så både tilmelding og betaling sker i samme omgang. Det kommer til at spare klubberne for både administration og ærgrelser.

Det skal ikke glemmes, at det er frivillige, der laver stævnerne, og bruger en masse af deres fritid på det. De skal helst have lysten i behold, ellers er der ikke nogen der gider at lave stævner i fremtiden.

Læs de mange kommentarer fra bl.a. Dan Ibsen, Bjørn Anker Møller mm. her: www.minbaad.dk

content-loader
content-loader
content-loader