Gå til hoved-indhold
Hvem skal afløse Dan Ibsen, som generalsekretær i Dansk Sejlunion? Foto: Troels LykkeSejlklubber
Hvem skal afløse Dan Ibsen, som generalsekretær i Dansk Sejlunion? Foto: Troels Lykke

Klubformændene: Sådan skal den nye generalsekretær være

Vi spørger formændene fra Hellerup Sejlklub, Aalborg Sejlklub og Kongelig Dansk Yachtklub, om hvem de gerne ser i stolen i Sejlunionen.

Af Katrine Bertelsen og Troels Lykke |

Flemming Ipsen, formand for Kongelig Dansk Yachtklub:

Hvilken profil skal den nye generalsekretær i Dansk Sejlunion have?

- Kandidat skal være kendt og respekteret bredt i dansk sejlsport
- Stærk formidler af budskaber
- Dygtig administrator med people skills (proven records)
- Økonomisk og regnskabsmæssig indsigt
- Kommerciel og udadvendt
- Åben for og fokuseret på forandring
- Skal være sejler, men ikke nødvendigvis “verdensmester”

Skal han være sejler?

- Skal være sejler

Hvad er Dansk Sejlunions kerneydelse?

- National interesse organisation for sejlklubber og individuelle sejlere med overordnet formål at udvikle og styrke
sejlsporten gennem klubberne.

Hvad har Dansk Sejlunion ikke på hylderne, men burde have?

- Eksempel på ydelser der ikke er ikke er der i dag kunne være formidling via en portal af hvilke kurser der afholdes
rundt omkring i landet så interesserede brugere kunne få et hurtigt overblik.

Er det OK at Dansk Sejlunion har mange ansatte?

- Antallet af medarbejdere er mindre interessant, men derimod om de ansatte er fokuseret på kerneinteresser.

Steen Frederiksen, formand for Aalborg Sejlklub:

Hvilken profil skal den nye generalsekretær i Dansk Sejlunion have?

En person der er mere synlig for almindelige sejlere, stærk leder til at styre de individualister der er ansat i DS. Åremålsansat.

Skal han eller hun være sejler?

På et vist niveau, skal vide hvad SB/BB er og have kendskab til Dansk sejlsports historie.

Hvad er Dansk Sejlunions kerneydelse?

Jeg ved ikke hvad den er, men i fremtiden bør der satses meget på repræsentation i råd og nævn der lovgiver omkring idræt og specielt forhold omkring lystsejlads (bundmaling, farvandsafmærkning osv.)

Et andet forsømt område er uddannelse, motivering af ungdomssejlere, i dag bruges der alt for mange ressourcer på elitesejlere (OL) men vi har næsten mistet en hel generation af sejlere,det har sejlsporten ikke råd til.

Kursus for trænere, målere, kapsejladsdommere ja uddannelse for alle frivillige, der ønsker at gøre et stykke arbejde.

Hvad har Dansk Sejlunion ikke på hylderne, men burde have?

Alt for få arrangementer for tursejlere.

Er det OK at Dansk Sejlunion har mange ansatte?

Idræt skal ikke ledes og styres af ansatte, kun i et vist omfang, det er stadig muligt at skaffe frivillige til træning, uddannelse og ledelse. Så ja der er for mange ansatte.

Thorkild Pedersen, formand for Hellerup Sejlklub:

Hvilken profil skal den nye generalsekretær i Dansk Sejlunion have?

Mercuri Urval har i deres stillingsannonce til den nye generalsekretær ganske præcist beskrevet hvilken profil der forventes ansat.

Den nye generalsekretær skal have en solid ledelsesmæssig erfaring med særlig fokus på forandringsledelse og motivation af medarbejdere i en organisation med mange frivillige ressourcer samt erfaring i samspillet med en bestyrelse.

Generalsekretæren skal have en god naturlig autoritet og være en synlig og markant profil, der optræder som en god rollemodel for Dansk Sejlunions medarbejdere og som en god ambassadør for dansk sejlsport.

Generalsekretæren skal være en stærk kommunikator og have gode relationelle kompetencer.

Jeg mener annoncen ganske præcist beskriver den profil jeg gerne ser ansat i stillingen. 

Skal han eller hun være sejler?

Det er ikke nødvendigt, men må jo heller ikke være en ulempe. Det bør i det mindste være en person, der kender idrættens vilkår og rammebetingelser.  Nye øjne giver ofte nye ikke tidligere sete muligheder. DS skal være åben og have respekt for nytænkning. 

Hvad er Dansk Sejlunions kerneydelse?

DS skal skabe de bedst mulige rammer for at dyrke sejlsport i Danmark. De skal løse de opgaver, som sejlklubberne ikke kan i forhold til fx myndigheder, medier, sponsorer og fx DIF, Team DK og ISAF. De skal også synliggøre sejlsport som en attraktiv sport.

DS skal supportere danske sejl- og specialklubber og de skal støtte og udvikle tilbud til klubbernes medlemmer. De skal virke som inspirator for den fremadrettede udvikling i dansk sejlsport. 

Hvad har Dansk Sejlunion  ikke på hylderne, men burde have?

HS har en god relation til DS og får altovervejende den støtte, vi har brug for.
Vi er dog kede af den nedtur, som der ser ud til at være mht. kapsejladslicenser. Der er behov for at tænke DS rolle på kapsejladsfronten på ny.

DS kunne hjælpe klubberne med at udvikle nogle flere standardkoncepter for klubberne – fx som ”ungdomsvenlig sejlklub” og eks. til valg af kølbåde og joller til klubber. Tilsvarende kunne laves for sejlerskoler, træningsarrangementet, aftensejladser, osv.

Er det OK at Dansk Sejlunion har mange ansatte?

Det ser vi ikke noget problem i, så længe de ansatte arbejder målrettet på at gennemføre DS’ strategier og handlingsplaner. Men det er noget usikkert, hvor pengene skal komme fra på lidt længere sigt. Man er meget følsom, når kun ca. en tredjedel af budgettet stammer fra egne medlemsbidrag.

Vi er ikke selv tæt nok på sekretariatet til helt at kunne gennemskue, hvad der er den enkelte medarbejders stillingsbeskrivelse. En ny generalsekretær skal uden at blinke kunne forklare sejlklubberne, hvad de enkelte ansatte laver, og hvorfor de gør det. 

content-loader
content-loader
content-loader