Gå til hoved-indhold
Mads Kolte-Olsen skal sende flere af sine 23 ansatte i Brøndby ud i sejlklubberne, så de kan gøre mere gavn i sejlklubberne, mener Lorenzen. Foto: Troels LykkeSejlklubber
Mads Kolte-Olsen skal sende flere af sine 23 ansatte ud i sejlklubberne, så de kan gøre mere gavn der, mener Lorenzen. Foto: Troels Lykke

Lorenzens åbne brev til Mads: Kom ind i kampen!

Nu har du, Mads Kolte-Olsen, siddet i generalsekretær-stolen i snart 30 dage. Og vi er mange der spændt venter på udmeldinger, men her er nogle opfordringer til dig. Drop fx jeres magasin, Sejler.

Af Morten Lorenzen |

Som opfølgning på Lars Jørgensens interviews med dig her på sitet, tillader jeg mig at komme med nogle opfordringer.

Mads, du har givetvis læst samtlige 50.000 ord i DS´s strategiplan som vi andre fik syn for i 2011. Strategiplanen prøver at sætte pejlemærker helt frem til 2016. Må jeg foreslå at du gemmer denne fine publikation langt væk og ser på det helt nære. Du befinder dig nemlig på en såkaldt "brændende platform" !

Medlemstallene i de danske sejlklubber rasler ned, og dermed også medlemstallet i DS.

Renset for dobbeltmedlemsskaber er vi formentlig langt under 50.000 medlemmer i DS, og værst af alt er aldersfordelingen - det er tæt på at være en pensionistforening, og dermed kunne vi måske med fordel blive en del af Ældresagen.

Når man befinder sig på en "brændende platform" er den vigtigste opgave at få slukket ilden, få stoppet blødningen, og derefter lægge en plan for hvordan man får genskabt en stabil platform.

I erhvervslivet er "den brændende platform" ofte noget man skaber, for at få skabt en "brændende passion" for forandring.

I DS´s tilfælde behøver vi ikke at skabe den, behovet for forandring er helt klart til stede, og jeg ved at "den brændende passion" også er tilstede, med den rigtige ledelse og navigation.

Lad mig blot bruge nogle af de vigtigste pejlemærker i strategiplanen, men bruge dem så de passer ind i den optik, der sikre handling lige nu.

Sejlerfokus:

Ja tak, vi skal have mere fokus på det som det hele handler om - sejlerne. Men hvor er det sejlerne befinder sig - i klubberne.

 DS centralistiske holdning må stoppes. Sejlsport dyrkes med udgangspunkt i danske havne og klubber. DS må ud i klubberne. Tænk hvis DS besluttede at tage 80% af de ansatte og sende dem ud i klubberne.

Gerne ud til de klubber der har valgt at samarbejde i en region. 2 mand til Nordjylland, 2 mand til Århus området, 2 til Trekantsområdet og Fyn, 2 til Øresundsområdet og 3 til resten af sjælland.

11 aktive ressourcer der skal hjælpe klubberne med at få revitaliseret sig selv og deres aktiviteter. De skal sidde hos klubberne og have deres faste dagligdag der.

Forestil dig hvor meget energi det kunne give til klubaktiviteter, for unge, for gamle og alle os indimellem.

Få ressourcerne der ud hvor de kan gøre en forskel i stedet for at lade dem sidde i Brøndby og tænke store tanker som ingen alligevel kan få til at lykkes.

Mads, du vil sikkert sige at der foregår rigtig meget omkring Sejlerfokus hos DS. Måske, men faktum er at vi som sejlere ikke ser det eller ikke oplever det.
Den store aktivitet der idag er i bikuben i Brøndby, skal frigøre og lukkes ud i de klubmiljøer hvor de virkelig kan gøre en forskel.

At have travlt i Brøndby er ikke en succesfaktor. At have travlt i en klub er, og flere medlemmer må være et mål vi alle har. Det sker i klubberne og IKKE i Brøndby. DS bør støtte klubberne istedet for at arbejde imod dem eller overse dem, som er det der sker i dag.

Kommunikation:

Af en eller anden årsag har DS i sin selvforståelse fundet frem til at man skal være Danmarksmester i egen produktion af kommunikation. Stort anlagt hjemmeside og et højt profileret magasin til alle sejlere i Danmark.

Hjemmesiden skulle i bedste fald være sejlerens foretrukne elektroniske platform, men er blevet en nærmest statisk side, som kun sporadisk omtaler hvad der faktisk sker i sejlerdanmark udenfor Brøndby.

DS magasin er en stor joke. Alle sejlklubsmedlemmer modtager et eksemplar, eller ofte flere eksemplarer på deres hjemadresse af underlige årsager i sig selv et kæmpe misbrug af porto og trykke omkostninger, men det hjælper helt sikkert til at øge cirkulations tallene, så man kan få sine annoncer betalt noget bedre.

Af de mange sejlere jeg kender, er det kun et meget lille fåtal som faktisk læser indholdet af magasinet. Tænk hvilket voldsomt misbrug af resourcer det er !

Vi har, specielt for et land af vores størrelse, rigtig mange sejlermedier, trykte såvel som elektroniske.

Vores egen sejlunion er med deres blad og måden det bliver lavet på blevet en voldsom konkurrent til de eksisterende kommercielle medier, ikke på indhold men på annoncør-siden og det er en fejl.

Drop magasinet øjeblikkeligt

Drop magasinet øjeblikkeligt og lad de to "journalister"der i dag "knokler" med at få leveret til de store platform DS har anlagt, arbejde med at skabe indhold til sejlermedierne specifikt og andre medier generelt.

Det vil give mening for medierne og en meget bedre udnyttelse af DS kompetencer, og iøvrigt gøre annoncørerne meget gladere, for de synes også at der er for mange medier.

Det er naivt at tro på, at DS kan blive eller skal være en samlende kommunikativ enhed. Lad medierne gøre hvad de er gode til og så må DS fodre dem med de mange gode historier der i vores sejler verden.

Elite - ja, tak - men hele eliten, please

DS skal selvfølgelig tage sig af den øverste Elite, eller skal den…..? For det er jo faktisk Team Danmark der sætter rammerne og i det daglige er Sportchefens direkte reference. Så i realiteten har Elite afdelingen ikke meget med DS at gøre. Som generalsekretær har du ikke meget magt over Eliten, som 100% styres af TD.

Men DS kunne gøre noget for at skabe "den røde tråd" for elite sejlere. Som flere her på minbaad.dk har anfægtet, er det urimeligt at man i DS og TD sammenhænge kun vil have med OL sejlere at gøre.

Eliten er i sejlsport så meget andet, og DS burde i det mindste se på hvordan man kunne få hele den professionelle del af sejlsporten med i elitearbejdet.

Det ville også kunne angive en mulig karriere vej for OL sejlere, som ikke kan leve af TD støtte ret længe. Der er masser af muligheder for en livslang karriere i sejlsport, hvis man virkelig vil. Og her kunne DS også gøre en forskel, hvis I vil.

Outsourcing

Jeg læser i DS referater fra bestyrelsesmøderne, at I allerede har besluttet at outsoruce jeres bogholderi/administration til DIF.

Glimrende og en god begyndelse. Men der kunne helt sikkert være andre gode områder hvor outsourcing kunne være relevant.

Moderne ledelse vil også se på hvordan man kan få allerbedst udnyttelse af sine midler når det handler om ansættelser.

At decideret hyre folk i en interesseorganisation som DS vil ofte være en fejl, for man har kun brug for dem i kortere perioder, specielt hvis de er "eksperter".

DS har rigelig med projekter, hvor man med fordel kunne anvende eksterne samarbejdspartnere i kortere perioder, i stedet for at ansætte "ikke-eksperter" og begynde at spare op til deres 25 års nål…..vi skal have mere dynamik ind i hele DS, og målet må ikke være at have en stor gruppe ansatte som man skal administrere, men en fleksibel og skarp lille organisation som kan skaleres op og ned ift. opgaverne.

Der er masser af andre områder hvor den eksisterende struktur og organisering kan udfordres. Jeg håber at du vil bruge de næste par måneder til at seriøst udfordre den siddende bestyrelse omkring deres selvforståelse og måde at se DS på.

Husk på at DS er klubbernes Union, og hvis den skal vedblive med at være det, så skal man ud og arbejde i og med klubberne.

Så få fjernet skriveborde og stole i Brøndby og kom ud der hvor sejladsen og sejlerne er - og hjælp klubberne med at blive bedre og få flere medlemmer. Men det skal gøre nu, for du sidder på en "brændende platform" - god arbejdslyst.

Morten Lorenzen

content-loader
content-loader
content-loader