Gå til hoved-indhold
Det bliver næppe sidste gang, vi får en storm som Bodil. Foto: dmi.dkHavne
Det bliver næppe sidste gang, vi får en storm som Bodil. Foto: dmi.dk

Flere storme i fremtiden

DMIs klimamodeller varsler flere storme i fremtiden. Undersøgelser, der bygger på mange modelsimuleringer, viser en forøgelse af ekstrem vind i havene omkring Danmark frem mod år 2100.

Af katrine bertelsen |

Først Allan og så Bodil. På bare halvanden måned er Danmark blevet ramt af to storme. Spørgsmålet er om fremtiden vil bringe flere og mere intense storme med de menneskeskabte klimaændringer. For at svar på det, skal der kigges på klimamodeller.

Klimamodellerne fodres med data om den forventede udvikling i atmosfærens indhold af drivhusgasser. Det er selvfølgelig en usikker affære, og resultaterne repræsenterer scenarier (mulige udviklinger) snarere end forudsigelser. Det skriver DMI.dk.

Mere ekstrem vind

Undersøgelser, der bygger på samlinger af mange modelsimuleringer, viser en forøgelse af ekstrem vind i havene omkring Danmark frem mod år 2100.

Det hænger sammen med, at vestenvinden generelt intensiveres i den nordlige del af Nordatlanten. Det betyder så igen, at der sker en forskydning af stormbanerne mod syd og øst i Atlanten i fremtiden. Herved bliver Nordsøen - og dermed Danmark - mere udsat.

- Når det bliver varmere, som følge af udledning af drivhusgasser, kan atmosfæren rumme mere vand, og det giver en potentiel mulighed for mere energi, forklarer meteorlog Ole Bøssing fra DMI til minbaad.dk.

Voldsommere storme

Modellerne viser, at de storme, der er så voldsomme, at de kun indtræffer hvert 10. år, vil være 2-6 procent kraftigere omkring Danmark frem mod år 2100.

Umiddelbart lyder 2-6 procent ikke af meget. Men her er det vigtigt at vide, at den skade, som vind er skyld i, er i tredje potens af vinden. Det vil sige, at hvis vindstyrken vokser med to procent, så vokser skaden med seks (1,02 x 1,02 x 1,02) procent.

Stormflod

Kraftige storme og mere direkte vind fra vest vil i fremtiden også føre til øgede stormflodshøjder i de danske farvande. Beregninger med en stormflodsmodel viser, at vandstanden i de kraftigste stormfloder i Vadehavet vil stige med ca. 0,3 m på grund af ændringer i vinden - hertil kommer den stigende middelvandstand som følge af den globale opvarmning.

DMI understreger, at fremtidens ekstreme vindforhold er et af de steder, hvor klimamodellerne har store usikkerheder.

Kilde: DMI.dk

content-loader
content-loader
content-loader