Gå til hoved-indhold
Havne
Kaos i Gilleleje. Foto: Henrik Paulsen

Konservative rejser sag om Bodil, der ødelagde havnene

De Konservative tager sagen om de ødelagte havne op over for Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen.

Af Troels Lykke |

Indtil nu har Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen forholdt sig tavs i sagen om de mange lystbådehavne, der ikke kan få dækket stormskaderne efter ”Bodil”s ødelæggelser i november.

Det bliver der lavet om på nu, efter at den konservative erhvervsordfører Brian Mikkelsen har taget sagen op ved at stille to §20-spørgsmål til ministeren med afsæt i havnenes situation:

Er ministeren enig i, at de danske lystbådehavne ofte genererer erhvervsaktivitet og et turistmæssig attraktivt miljø, hvis positive effekter rækker langt ud over de rent sejladsmæssige forhold, og at fritidssejlads udgør et vigtigt element i bevarelsen af Det Blå Danmark og Danmark som et land, hvor den maritime industri har en bred og vigtig, folkelig forankring?

Er ministeren enig i, at der er behov for at hjælpe en lang række danske lystbådehavne som følge af stormen Bodils hærgen, idet lystbådehavnene for få år siden er blevet undtaget stormflodsordningen, idet havnene typisk ikke har mulighed for selv at forsikre sig mod sådanne skader, og idet skaderne fra Bodil har antaget et uventet stort omfang, der truer mange havne på deres eksistens, henset til daværende erhvervsministers udsagn i svaret på spørgsmål 1, ERU alm. del af 4. oktober 2012, hvor ministeren oplyste at ville ”følge udviklingen på dette område, herunder virkningerne af den nye negativliste, og på baggrund af de indhøstede erfaringer overveje, om der måtte være behov for at justere reglerne”?

Vi har brug for politisk fokus
Initiativet fra De Konservative vækker glæde hos Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID).

”Politisk fokus på havnenes sag er præcis, hvad vi har brug for. Derfor er jeg meget glad for, at Brian Mikkelsen nu tager sagen op med ministeren. Vi har også mødt politisk interesse fra andre sider, så jeg ser frem til at få nogle tilkendegivelser på ministerniveau – det har vi savnet indtil nu,” siger Jesper Højenvang, direktør i FLID.

Hvis boligejerne kan få hjælp, så…
Havnene får ingen hjælp, med mindre regeringsflertallet lader sig rokke. Hvilket netop er sket i forhold til de stormflodsramte boligejere. Her har Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen fremsat et nyt lovforslag, der med tilbagevirkende kraft bevilger penge til genhusning for de mange boligejere, der har måttet forlade hjemme på grund af skaderne efter Bodil.

”Lovforslaget viser, at regeringen ikke udelukker muligheden for at lovgive bagudrettet. Vi kan så bare håbe på, at partierne viser havnene samme velvilje som boligejerne,” siger Jesper Højenvang.

Kilde: sejlsport.dk

 

content-loader
content-loader
content-loader