Gå til hoved-indhold
Havne
Fra maj næste år vil der være 645 bådpladser i Skovshoved Havn.

Ny Skovshoved Havn til maj 2015 med 325 nye ekstra bådpladser

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog tirsdag morgen det samlede projekt og anlægsbevillingen for udvidelsen og moderniseringen af Skovshoved Havn.

Af Troels Lykke |

Entreprenørfirmaet Arkil etablerer byggepladsen umiddelbart efter påske, og selve arbejdet begynder i starten af maj. Havnen vil kunne benyttes som vanligt af sejlere og andre brugere indtil september.   

Borgmester, Hans Toft, siger:

”Det er glædeligt, at kommunalbestyrelsen nu har vedtaget det store projekt, så vi nu kan begynde den ventede udvidelse og modernisering af Skovshoved Havn. Når havnen står færdig er der bl.a. 325 nye bådpladser, et afskærmet bassin til kajakpolo og svømmere, nye faciliteter til vinterbadere med sauna og nye udsigtsterrasser.  Samlet bliver det et fantastisk område, som er blevet til gennem en spændende dialog med havnens brugere. Med de nye muligheder understøtter vi, at alle i Gentofte Kommune skal have mulighed for et aktivt liv året rundt både til vands og til lands”, siger Hans Toft i en pressemeddelelse.    

Skovshoved Havn – til glæde og gavn 

Det har i mange år været et stort ønske at udvide havnen med flere bådpladser og bedre faciliteter på land.

Samtidig skal dele af havnen istandsættes og moderniseres, så havnen kan bevare sin funktion.  

Udvidelsen og moderniseringen skaber nye rammer for vækst og udvikling af det maritime miljø, så fremtidens Skovshoved Havn fortsat vil være et attraktivt og dynamisk mødested for alle. Helhedsplanen er blevet til i tæt samarbejde med repræsentanter fra havnens mange maritime brugere - bådejere, erhverv, foreninger og naboer. 

Følg byggeriet Gentofte Kommune inviterer havnens interessenter og naboer til informationsmøde onsdag den 23. april kl. 19.30 på Skovshoved Skole. På mødet vil planerne og processen for byggeriet blive præsenteret.    

Byggeriet og planerne for havnen kan følges via plancher på det opstillede byggepladshegn ved Skovshoved Havn. Og ellers kan alle holde sig orienterede på www.skovshovedhavn.dk  

Det nye havnebassin ventes indviet 2. maj 2015, når sejlsæsonen starter. De øvrige arealer på land forventes færdige efteråret 2015.    
 
Fakta: 

 Skovshoved Havn blev bygget i 1935 – 1936 i forbindelse med anlæggelsen af Kystvejen. Havnen har plads til ca. 320 både i vandet samt ca. 200 joller på land.  

 Igennem årene har de mange aktiviteter i havnen sat sine spor. Og blandt de maritime brugere på havnen har der i mange år været ønske om at gennemføre forandringer. Senest er der opført nye klubhuse på den nordlige del af havnen.  

 Kapaciteten i havneudvidelsen bliver 325 nye bådpladser, så kapaciteten i alt bliver 645. 

 Den fysiske udformning af havneudvidelsen gennemføres som en udvidelse mod øst, der gentager og udvikler den karakteristiske molefrembygning, der kendetegner det nuværende Skovshoved Havn. 

Der bliver ca. 30.000 m2 nye landarealer  

Entreprenørfirmaet Arkil er valgt som totalentreprenør.  Modernisering og udvidelse af havnen kommer til at indbefatte en række aktivitetsområder, der er designet af arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard – bl.a.: 

  En ny fiskerestaurant, nye træningsfaciliteter, et afskærmet bassin til kajakpolo og svømmere, nye faciliteter til vinterbadere med sauna og nye udsigtsterrasser.  

 ”Grønningen” - en plæne med eventplads til ro- og sejlsportskonkurrencer, men også et mødested for både foreninger og selvorganiserede. Fx kommer der et pit stop for triatleter, hvor cykler kan parkeres og repareres. Der kommer udendørsbruser, en omklædnings- og toiletbygning samt et depothus til surfboards og kajakker. Endelig kommer der udendørs fitnessredskaber og en platform til udstrækning og yoga.  

 ”Fiskepladsen” etableres ved havnebassinets ydermole, der får et gennemstrømningsanlæg med pumper og render, så børn kan lege med vandet. Der kommer forskellige muligheder for, at børn på en sikker måde kan komme tæt på vandet fx med krabbefiskeri. Inde i havnebassinet placeres en platform med to små mobile huse, der kan bruges til opbevaring af redningsveste og naturformidlingssted med tilhørende bord og bænke. Ved ”Fiskepladsen” kommer der også en stor udsigtsterrasse og en bølgeskærm, så der bliver endnu bedre muligheder for at opholde sig tæt på havet.  

    Aktivitetsområdet ude i vandet ”Bølgebryderen” skaber et bassin, hvor der kan etableres to baner til kajakpolo og en 50 meter svømmebane. Adgangen til ”Bølgebryderen” sker via en bro, der udstyres med et dommertårn, der lever op til kravene for afholdelse af internationale kajakpolostævner.

På ”Bølgebryderen” etableres der et promenadedæk, et saunahus særligt målrettet til vinterbadere og en tre-meter vippe. Både promenaden og taget af saunahuset udstyres med opholdsområder, som også kan fungere som tilskuerpladser ved sejlsportsbegivenheder. 

content-loader
content-loader
content-loader