Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Der sejles J/70 i Sejlsportsligaen.

Sådan forbereder Vallensbæk Sejlklub sig til Sejlsportsligaen

Sejlerne være indstillet på videndeling, for at sikre alles udvikling, siger prof-sejler Michael Hestbæk, der vil tage aktiv del i trænerrollen.

Af Troels Lykke |

Startskuddet er gået for Vallensbæk Sejlklubs arbejde med deltagelse i Sejlsportsligaen. Torsdag aften var klubbens indledende kandidater til Ligaen samlet.

Claus V. Andersen, Liga projektleder, suppleret af Michael Hestbæk introducerede deltagerne til tankerne bag Vallensbæk Sejlklubs deltagelse i Ligaen, samt de værdier som klubbens deltagelse skal forankres i.

En af de gennemgående værdier for VSK deltagelse, og forberedelse til Liga stævnerne vil være videndeling på tværs af de deltagende teams, og de sammensatte hold.

Helt afgørende for alles udvikling er at der før, under og efter de planlagte træningsdage sker stor grad af videndeling, således at alle som deltager i arbejdet omkring Liga sejladserne for et sportsligt løft, forklarer Kenneth Bøggild, formand for Vallensbæk Sejlklub.

I Vallensbæk Sejlklub er der en lang tradition for kapsejlads på et forholdsvist højt niveau, blandt andet har der været flere Olympiske deltagere som har repræsenteret Danmark og klubben. Kapsejlads er en del af klubbens DNA.

Med Ligaens nye muligheder var det derfor ekstra glædeligt at nogle af klubbens medlemmer, som har holdt pause fra kapsejlads, er opsat på at genindtræde på kapsejlads scenen.

Blandt andet var der gensyn med Jørn Ambs, som tidligere har stået for alt træning omkring jollerne op gennem 80erne og lagt grundlaget for den kapsejlads kultur som foregår på slæbestedet, også Anders Nybroe, tidligere meget aktiv kapsejladssejler var med til opstartsmødet.

Begge sejlere som tidligere har været meget aktive, men efter en pause periode, nu ser muligheder i Ligaen for at komme tilbage og sejle kapsejlads.

Danmarksmestre med på møde

Klubbens regerende Danmarksmester i Match28, Per Braad og Michael Bernfeld var også med til opstartsmødet, og havde mange gode input til det videre forløb, herunder fokus på det afgørende i at deltagelsen i Ligaen skal have en positiv oplevelse.

Alt i alt bekræfter den bredde interesse og synlige deltagelse, at sejlsportsligaens tilbud har sejlernes opmærksomhed og interesse.

Arkitekturen til vejen frem mod det første liga stævne, og den foreløbige sæsonplanlægning er nu på plads. Der afvikles, henover sæsonen 15 træningssamlinger, og fire udtagelsesstævner.

Træningssamlingerne vil have fokus på alle deltagende sejlere på tværs af kompetence- & ambitionsniveau, med primært fokus på videndeling, og teknisk træning.

Fysisk træning

Udover træningen på vandet, vil der i efteråret 2014 blive igangsat tilbud om fysisk træning, som dels skal styrke sejlerne, men også sikre fællesskabet i gruppen. Tilbuddet om den fysiske træning vil være åben for alle klubbens medlemmer, ligesom deltagelsen i sejlsportsligaen er åben for alle klubbens medlemmer.

Udtagelsen af det team som skal repræsentere klubben vil ske weekenden før liga stævnerne, hvor der afvikles udtagelsesstævne for alle interesserede. Stævneformatet vil ligne det som er skitseret i Sejlsportsligaen, dvs. mange korte sejladser tæt på land, og vil blive afviklet i klubbens Match28 både.

Vinderen af udtagelsesstævnet udtages til at repræsentere klubben, den efterfølgende weekend i Sejlsportsligaen.

Claus V. Andersen siger om arbejdet med ligaen.

- Det afgørende for arbejdet med ligaen, er den bredde forankring i klubben, det er helt centralt at endnu flere for øjnene op for muligheden i ligaen, herunder deltagelse i træningen inden ligastævnerne. Det er mit håb at vi, over de næste par uger kan tiltrække endnu flere deltagere, nye som gamle. Tilbuddet er helt åbent for alle Vallensbæk Sejlklubs medlemmer, ligesom der i tilbuddet lægges vægt på at det er deltagerne der sætter dagsordenen for projektet, dets indhold og ambitionsniveau. Over de næste par uger vil jeg og Kenneth (red. Bøggild), ”prikke” på flere potentielle deltagere, hvor navnlig ungdomssejlerne, og de øvrige aktive kapsejlere kan forvente en snarlig henvendelse, siger Claus V. Andersen med et smil.

Hestbæk hjælper med

Om arbejdet med træningen siger tidligere America's Cup-sejler Michael Hestbæk.

- For at alle oplever udvikling, og glæde ved deltagelse i projektet, og den tilknyttede træning er det vigtigt at der er en bred forankring blandt klubbens medlemmer. Der er stor spredning blandt dem som har vist interesse for Liga sejladsen, derfor skal sejlerne være indstillet på videndeling, for at sikre alles udvikling. Jeg forventer selv at tage aktiv del, i trænerrollen og vil undervejs sparre med sejlerne og dem som i øvrigt støtter projektet, omkring træning, mulige forbedringer, samt hvordan projektet i det hele taget fortsat udvikler sig.”

Træningen på vandet starter den 5. maj 2014, fortæller Kenneth Bøggild.

content-loader
content-loader
content-loader