Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
På torsdag 13. februar klokken 15 kan man møde Viggo Jacobsen th.

Viggos Legat til Opti-sejlere er nu oprettet

Viggos Legat etableres af Aarhus Sejlklub og Dansk Sejlunion i forbindelse med Viggo Jacobsens 100 års fødselsdag den 13. februar, fortæller næstformand i DS, Jens Erik Hansen fra Aarhus Sejlklub.

Af Troels Lykke |

1. Viggo's legat til dygtige optimistsejlere og til optimistsejlads i Aarhus. Legat er indstiftet i anledning af Viggo Jacobsens 100 års fødselsdag af Dansk Sejlunion og Aarhus Sejlklub Januar 2014 

Her beskrives ide m.v. om ”Viggos Legat”, der etableres i forbindelse med Viggo Jacobsens 100 års fødselsdag den 13. februar 201 4 . Oplægget konkretiseres efterfølgende ud fra den beskrevne ide m.v.  

Idé
Det er Legatets formål at yde kontant tilskud til udvikling af unge sejlere, der er i deres karriere som optimistjollesejlere.

Ikke nødvendigvis de bedste sejlere, men sejlere, der er dygtige i ordets egentlige forstand, hvortil ord som ihærdighed, engagement, vedholdenhed, talent, kammeratskab m.v. knyttes. Legatet kan tillige tildeles aktiviteter for en gruppe af optimistsejlere.

Sejlerne og aktiviteterne skal have udgangspunkt i Aarhus Kommune. Dette af hensyn til indsigt og overskuelighed.

Legatet er indstiftet på Viggo Jacobsens 100 års fødselsdag den 13. februar 2014. Legatet uddeles årligt den 13. februar. 

2. Tilvejebringelse af midler
Dansk Sejlunion og Aarhus Sejlklub henvender sig til potentielle private gavegivere og til større  virksomheder m.v., gerne med relation til sejlsporten, samt til offentlige institutioner og fonde.

Det er aftalt med Viggos familie, at initiativtagerne af legatet kan henvende sig til mulige gavegivere og foreslå, at 100-årsgave til Viggo bliver et bidrag til legatet, ligesom det er aftalt at offentliggøre legatet i forbindelse med omtalen af Viggos 100 års fødselsdag med henblik på at gavegivere sender et bidrag til legatet.

Dansk Sejlunion og Aarhus Sejlklub opsøger og opfordrer virksomheder og enkeltpersoner til at yde et engangsbeløb. Som alternativ kan gives tilsagn om et årligt beløb over de kommende  år. Efter Viggos 100 års fødselsdag vil det fortsat søges midler. 

Etablering og administration
Dansk Sejlunion og Aarhus Sejlklub er initiativtagere til etablering af legatet.
Målet er en beholdning, der giver mulighed for legater på mindst 10.000 kr. årligt. Der gives ikke legatportioner på under 5.000 kr.

Bestyrelsen forventes at bestå af en repræsentant fra Dansk Sejlunion, en fra sejlklubberne i Aarhus udpeget repræsentant, to repræsentanter fra erhvervslivet i Aarhus, samt en repræsentant fra Aarhus Kommune (pt. fra Sailing Aarhus).

Der arbejdes på at etablere en mere hensigtsmæssig juridisk enhed, f.x. en fond, med juridisk og skattemæssige holdbare fondsbestemmelser. 
Praktisk

Ved etableringen er der oprettet en særskilt konto i Aarhus Sejlklub, hvortil beløb kan indbetales, kontonummeret er: Registreringsnummer 6181, konto 0008518696.   

Aarhus den 7. februar 2014
Dansk Sejlunion / Aarhus Sejlklub 

Kilde: Jens Erik Hansen, næstformand i Dansk Sejlunion og medlem af Aarhus Sejlklub

content-loader
content-loader
content-loader