Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Viggo Jacobsen sejler her med Jes Gram-Hansen, th. Foto: Sailing-Aarhus.dk

Optimistjollernes udenrigsminister og IODA-præsident fylder 100 år

Viggo Jacobsen runder et meget skarpt hjørne den 13. februar, en dag du kan møde ham i Aarhus Sejlklub. Forfatter Bent Aare nåede at tegne et portræt af den jyske ildsjæl.

 

 

Af Bent Aare og Sailing Aarhus |

Viggo Jacobsen er en rigtig Aarhus-dreng med store visioner, og han var noget af en foregangsmand allerede i drengeårene.

Viggo så dagens lys i 1914, og hans interesse var tændt på modelsejlbåde, hvilket resulterede i Aarhus Modelsejlklub, selv om han var medlem af Aarhus Sejlklub. I mellemskolen og realen fik Viggo interesse for ”juniorundervisning” og ville indføre Juniorbåden, KDY 15m² som øvelsesbåd i Aarhus Sejlklub.

Viggo havde ellers sejlet med klassekammerater og undervist dem i faderens 55 m² spidsgatter, i tiden før ungdomsarbejde var rigtigt etableret i danske sejlklubber.

Det gik ikke med Juniorbåde, ungdomsarbejde og kapsejlads i den deciderede tursejlerklub Aarhus Sejlklub, så Viggo Jacobsen blev i 1931 en af ildsjælene i den nystartede Aarhus Yachtklub, hvor han blev leder af Juniorafdelingen og senere formand i to perioder over i alt 18 år.

Viggo havde en drøm om at blive yachtkonstruktør, hvor forbilledet var Knut Reimers, men et besøg hos den berømte konstruktør overbeviste ham om, at det måske var lige besværligt nok.

Efter realeksamen valgte Viggo at gå i tømrerlære frem for at få en bådebyggeruddannelse, og sammen med dragesejleren Poul Nielsen startede han samtidig ”Nielsen og Jacobsen Yacht Firma”, der solgte både og alt muligt bådudstyr.

Det blev kun til to år i tømrerbranchen, og i bådfirmaet sluttede Viggo Jacobsen med en konstruktion af en 32 fods motorbåd, før han blev soldat, og efterfølgende gik han ind i faderens firma, som solgte papirvarer, pap og kartonnage.

Det var en klog beslutning, for nu fik Viggo tid og råd til at dyrke sin fritidsinteresse sejlsport på næsten fuld tid. I 50 år arbejdede Viggo i firmaet i Meilgade i Aarhus, hvor han kunne bruge halvdelen af sin tid på fritidsinteressen sejlsport og halvdelen på arbejdet, men ofte slog tiden ikke til!

Viggo Jacobsen havde altid været begejstret for Dragen, så det blev i denne klasse, han sejlede kapsejlads i en 10-årig periode, indtil han måtte erkende, at man ikke kan være alle steder på en gang og helligede sig firma og organisationsarbejde.

Stor aktie i Opti-klassen som IODA-præsident og udenrigsminister

Det var jo især ungdomsarbejdet, der lå Viggo stærkt på sinde, og da Optimist-jollen blev introduceret i Danmark, så Viggo straks jollens muligheder.

Da P.G. Hansen var lige så inspireret, dannede de et parløb, hvor man senere talte om, at P.G. Hansen var indenrigsminister og Viggo Jacobsen udenrigsminister i Danske Sejlklubbers Optimist-jolle Organisation.

Udenrigsministerposten tilskrives, at Viggo Jacobsen var med til at starte den internationale optimistorganisation IODA i 1965, hvor det første VM blev afholdt i Finland.

Viggo Jacobsen blev præsident i IODA og stod i spidsen for verdensmesterskaber afholdt på tre kontinenter gennem 16 år.

Viggo Jacobsen og Kronprins Frederik under 2008 ISAF Youth Sailing World Championship i Aarhus

I Dansk Sejlunion ønskede man ikke at lade Optimist-jollen have sin egen sektion, men mente, at den hørte ind under jollesektionen, og der gik faktisk hele 10 år, før Optimist-jollen kom med i D.S. Og man må sige, at Optimist-jollen nok er den største succes til dato i dansk sejlsport.

Det har altid været småt med økonomiske midler til ungdomsarbejde, så Viggo Jacobsen fik den ide at arrangere bådudstillinger i Aarhus, hvor overskuddet skulle gå til optimister og juniorer. Første år gav et underskud, som Viggo måtte tage på egen kappe, men derefter blev det til pæne overskud.

Viggo Jacobsen forsøgte i sin 2. formandsperiode i Aarhus Yachtklub at sammenlægge yachtklubben med Aarhus Sejlklub, da det jo giver åbenlyse fordele med et større fællesskab, men da der var mere end dobbelt så mange medlemmer i yachtklubben, gik forsøget i vasken, da sejlklubsmedlemmerne ikke følte, at de ville få tilstrækkelig indflydelse.

Men visionen holdt, og det var en stor dag for Viggo, da de to Aarhusklubber endelig fandt sammen.

Sin høje alder til trods har Viggo stadig noget, han gerne vil nå, og visionen er en bog om ”et langt liv i og med sejlsport”.

Vi håber det lykkes, skriver www.sailing-aarhus.dk

Dagen markeres ved en reception hos Aarhus Sejlklub, den 13. februar, kl 15.00-17.00

Vil du læse den fulde historie om Optimisten, så klik her for engelsksproget artikel.

Note:
Artiklen er bragt på Dansk Museum for Lystsejlads hjemmeside, og skrevet af Bent Lyman i 2009 i forbindelse med Viggo Jacobsens 95 års fødselsdag. Artiklen er efterfølgende redigeret af Sailing Aarhus.

 

content-loader
content-loader
content-loader