Gå til hoved-indhold
Tuborg Havn er nu udsolgt og giver et pænt årligt million-provenue til KDY, men bådejerne ønsker at pengene også skal bruges på havnen. Foto: Peter SøgaardHavne
Tuborg Havn er nu udsolgt og giver et pænt årligt million-provenue til KDY, men bådejerne ønsker at pengene også skal bruges på havnen. Foto: Peter Søgaard

KDYs nu opløste havneudvalg er rasende: KDY løber fra klar aftale

Overskud fra Tuborg Havn i 2014 på 1,8 mio. kr. går kun til KDY. -Uforskammet, at KDY ikke overholder aftale om at bruge penge på havnen, siger Lynenskjold fra havneudvalg. KDY-direktør svarer.

Af Troels Lykke |

Bølgerne går højt i den royale, eksklusive Tuborg Havn. I mandags klokken 16 gik havneudvalget i protest efter det mente at KDYs bestyrelse begik et løftebrud, der får statsminister Helle Thornings løfte om en betalingsring til nærmest at se godt ud.

- Sagen er den, forklarer den 48-årige motorbådsejer fra Tuborg Havn, Michael Lynenskjold, og tidligere medlem af havneudvalget, at i 2013 mente et flertal af de 100 bådejere i havnen, der i gennemsnit har betalt 400.000 kroner for en bådplads, at nu var det nok. Faktisk blev der talt om at anlægge en retssag, fordi os bådejere ikke mente og fortsat ikke mener, at KDYs bestyrelse hensætter penge til vedligeholdelse af havnen på trods af, at der siden 2007 har været et overskud på havnen på over en mio. kroner årligt. Og i 2014 var overskuddet på 1,8 mio. kroner

Michael Lynenskjold forklarer videre til minbaad.dk:

- I 2013 lavede vi derfor en skriftlig, underskrevet aftale af os fra havneudvalget og daværende næstformand Lars Ive og daværende formand Flemming Ipsen om der de næste fem år skal foretages investeringer i havnen på 400.000 kroner til 500.000 kroner, men nu springer en enig bestyrelse fra aftalen, og den nye KDY-formand Lars Ive mener at aftalen blot er en påstand, og det finder så frækt og uforskammet. Det er for os helt surrealistisk. Vi bad i går hele bestyrelsen om at overveje deres svar, men det kom ikke, lyder det fra Lynenskjold.

Kold klud i hovedet fra KDY-formand Lars Ive

Lars Ive forklarede i stedet at havneudvalgets holdning gav anledning til betydelig forundring og at  havneudvalget kunne få en uddybende forklaring fredag den 27. februar, men i går trak havneudvalg sig i protest, et udvalg der også bestod af Kim Hansen, Peder Dahl og Jan Bach Hansen.

Tuborg Havn er ikke længere en tom spøgelseshavn,  i dag er der udsolgt efter at man i 2013 satte lejen per kvadratmeter ned fra 750 kroner til 375 kroner.

- Sænkningen af lejen betød at man kunne melde alt udsolgt, men vi mener stadig at lejen skal ned på 175 kroner, der er plads til at sætte den ned, blandt andet for at skabe værdi for dem, der har købt bådpladserne (anvisningsretterne, red.) af Carlsberg. Sagen er at der i Carlsbergs købsaftale af bådpladsen står, at lejen af pladsen skal stå i mål i forhold til driften af Tuborg Havn og det vil sige at når der er et stort overskud som i 2014 på 1,8 mio. kroner, så skal lejen sættes ned. Der er nu eksempler på, at folk der har betalt 687.000 kroner for en bådplads, nu sælger de deres bådplads for 80.000 kroner, fordi KDY ikke medvirker til at skabe værdi i havnen. Og faktisk er vi flere der af egen lomme har betalt til cykler, legeplads og grillplads. Hvis der sker noget nu er der ingen penge til forbedringer eller pludselige udgifter, derfor ønsker vi en vedligeholdelseskonto, hvor der hvert år sættes 3-400.000 kroner ind til havnen, siger Michael Lynenskjold.

Stor forundring hos KDY-direktør Christian Lerche

Christian Lerche, hvad siger du til sagen, spørger minbaad.dk ham om i aftes, efter havneudvalget havde trukket sig få timer før?

- Balladen med de fire medlemmer af havneudvalget udspringer for mig at se af en blanding af misforståelse, naturlige bekymringer og måske modvilje. Misforståelsen knytter sig hvad der rent faktisk er aftalt, mens bekymringerne går på, om KDY på sigt vil være er rustet til at kunne stå imod de forpligtelser, som klubben har til at vedligeholde havnen i takt med at den slides eller nedbrydes i fremtiden. Endelig lytter jeg mig til, at nogle af udvalgsmedlemmerne har en modvilje mod at KDY isoleret set oppebærer et overskud på vores aktiviteter og investeringer i Tuborg Havn, mens fx vores ungdomsarbejde andre steder koster klubben en del penge. Som i alle andre sejlklubber er der nogle aktiviteter, som giver overskud, mens fx ungdom er en helt naturlig investering, som bør være i alles interesse. KDY er en meget speciel sejlklub, fordi vi har så utroligt mange forskellige aktiviteter, afdelinger, havne, klubhuse og medlemmer. For den enkelte gruppe medlemmer, som bare er medlem af én speciel grund, er det nok ikke altid let at huske, at en sejlklub skal betragtes som ét sammenhængende fællesskab. Både bestyrelsen og jeg har stor fokus på at styrke klubbens sammenhængskraft og dyrke den fælles DNA, siger Lerche.


Det nu tidligere havneudvalg har ifølge minbaad.dks oplysninger fra det tidligere Havneudvalg i KDY en klar skriftlig aftale fra 1. oktober 2013 med KDYs daværende næstformand Lars Ive og tidligere KDY-formand Flemming Ipsen om at KDY, ud af et overskud på 1,8 mio. kroner på havnen i 2014, har forpligtet sig til af det beløb at skulle hensætte et beløb svarende til 400.000 til 500.000 kroner til forbedringer, vedligeholdelse og værdiskabelse af Tuborg Havn, men den aftale springer KDYs bestyrelse nu fra. Hvorfor overholder I ikke jeres aftale med havneudvalget?

- Det er noget rent vrøvl. Aftalen indeholder ikke en sådan bestemmelse, og dermed er det fuldstændig forkert, at bestyrelsen ikke skulle overholde den omtalte aftale. Det fremgår bestemt ikke af aftalen, at KDY skal hensætte et beløb på 4-500.000 kr. Det fremgår derimod, at det er en fælles forventning, at der skal foretages investeringer på ca. 400-500.000 kr. En investering er jo ikke en hensættelse, men noget som rent faktisk gennemføres. Og investeringerne i havnen holder sig faktisk på det niveau i disse år. Nogle af de planlagte investeringer i 2014 blev dog udskudt af praktiske årsager til 2015, hvorfor de budgetterede investeringer i år er tilsvarende større.

Hvad er KDYs holdning til at Tuborg Havns Havneudvalg har trukket sig mandag 2. februar 2015 kl. 16.00, bl.a. som en konsekvens af at KDYs ledelse ikke overholder aftalen med Havneudvalget fra 1. oktober 2013?

- Jeg må gentage, at der på ingen måde er tale om, at KDY’s ledelse ikke overholder aftalen med klubbens eget havneudvalg. Som jeg allerede har nævnt er det en misforståelse, at aftalen skulle indeholde nogen som helst formulering om, at der skulle hensættes et beløb i den nævnte størrelsesorden. Bestyrelsen har i øvrigt taget de fire udvalgsmedlemmers beslutning om at stoppe til efterretning og ved den lejlighed takket dem for indsatsen i udvalget. De har i deres tid sammen med vores dygtige havnekaptajn leveret en stor indsats for at gøre havnen til en særdeles velfungerende  lystbådehavn, i min optik Øresundskystens bedste!

Hvordan kan det være at KDY og Tuborg Havn fastholder en lejepris på 325 kr. per kvadratmeter og ikke 175 kroner per kvadratmeter, som Havneudvalget ønsker for at have en konkurrencedygtig pris i forhold til andre havne i Øresund?

 - Jeg har ingen idé om, hvordan dette spørgsmål dukker op. Der har ikke i min tid i KDY været nogen form for diskussion af lejeniveauet. Lejepriserne er fastlagt af det samme havneudvalg, som nu er fratrådt, så jeg er meget overrasket over, at der skulle være et problem her. Det har som sagt ikke været nævnt for mig eller for bestyrelsen. Prisstrukturen blev i øvrigt på initiativ af Havneudvalget ændret forrige år, så havnen blev endnu mere konkurrencedygtig. Det havde en rigtig god effekt.

Hvordan kan det være at Tuborg Havn ifølge Havneudvalget ikke er nævnt en eneste gang i KDYs strategiplan, når havnen tilsyneladende nu skal bidrage med hele overskuddet fra havnen til selve klubben og ikke havnen?

- Igen må jeg sige, at der må være tale om en misforståelse. KDY’s strategiplan fra 2013, som er tilgængelig på vores hjemmeside, er meget overordnet og derfor også kortfattet. Den nævner reelt ingen af vores afdelinger eksplicit – ja lige bortset fra at netop Tuborg Havn faktisk nævnes. KDY’s strategi er i øvrigt netop nu ved at blive revideret – efter et strategiseminar i januar måned, hvor havneudvalget i øvrigt desværre ikke ønskede at deltage, forklarer Christian Lerche.

content-loader
content-loader
content-loader