Gå til hoved-indhold
Michael Lynenskjold og den tidligere havnebestyrelse, prøver at forklare den indviklede situation i Tuborg Havn.Sejlklubber
Michael Lynenskjold og den tidligere havnebestyrelse, prøver at forklare den indviklede situation i Tuborg Havn.

Tuborg Havn svarer på spørgsmål

I forbindelse med havnesagen i Tuborg, svarer den tidligere havnebestyrelse på en række spørgsmål, som bl.a. minbaad.dks læsere har stillet.

Af katrine bertelsen |

1. Hvad går aftalen ud på mellem KDY og Havneudvalget i Tuborg Havn?

Noget såsimpelt som at sikre, at KDY langsomt kan begynde at leve op til sine forpligtelser i havnen. Aftalen går på, at en del af driftsoverskuddet bliver i Tuborg Havn til gavn for Tuborg Havn, såreparationer og investeringer kan foretages fremover.

2. Ønsker medlemmerne i Tuborg Havn ikke at bidrage til udviklingen af sejlsporten i Danmark, som jo er KDYs mærkesag (DNA)?

Jo, meget gerne og det gør vi jo ogsåi Tuborg Havn via vores kontigent til KDY pålige fod med alle andre medlemmer af KDY.

3. Er det ikke rimeligt at KDY tjener penge på Tuborg Havn som de gør/gjorde i deres “fartøjsstationer”; Skovhoved og Rungsted?

Det måde meget gerne, forskellen er bare, at i Skovshoved og Rungsted tjener KDY penge via aktiviteter som tilbydes medlemmerne og virksomheder - frivillige aktiviter, som medlemmer frit kan tilmelde sig eller lade vær’. KDY tjener ingen penge påhavnepladser, da KDYs medlemmer med bådpladser betaler til kommune mm.

I Tuborg Havn er driftsoverskuddet påkr. 1,8 mio. udelukkende fra lejeindtægter fra bådpladserne. De kr. 400.000,- vi betaler i kontigent til KDY, skal lægges oven i.

4. Er indtægter fra klubhuset i Tuborg Havn ikke en del af overskuddet?

Nej, det er det ikke. KDY har alene påKlubhuset en forpagtningsindtægt påover kr. 1,- mio. om året.

5. Skal KDY ikke have lov til at forrente Klubhuset i Tuborg Havn?

Selvfølgelig, men klubhuset i Tuborg Havn er jo et KDY klubhus for alle medlemmerne og ikke kun til medlemmerne i Tuborg Havn, hvorfor det vel kun er rimeligt, at forrentningen kommer fra alle medlemmerne i KDY. I øvrigt fik KDY tildelt grunden til Klubhuset af Carlsberg for kr. 1,- Klubhuset fik KDY doneret/sponseret af TORM. Den gæld der er i Klubhuset skyldes lån til at dække en tabt voldgiftssag og underskud i KDY.

6. Hvorfor blev der indgået en aftale i oktober 2013 mellem KDY og Havneudvalget?

Siden start i 2006, har havnen bidraget til KDY kassen med mere end kr. 12 mio. Pengekassen i KDY er tom og pengekassen i Tuborg Havn er tom. Det skaber usikkerhed om, hvorvidt KDY kan leve op til sine forpligtelser, overfor dem som har et aktiv (anvisningsretter) i havnen. Det skulle der laves om på.

7. Aftalen med KDY virker rodet - dårligt formuleret.

Aftalen er skrevet af KDY selv. Underskrevet af formanden og viceformanden, og forhåbentligt fremlagt for bestyrelsen, såhvis ingen dengang forstod aftalen, hvorfor underskrev de den så?

8. Hvorfor ønsker I lejen sat ned?

Fordi det er for dyrt at have båd i Tuborg Havn og fordi KDY har til opgave at skabe værdi for alle medlemmerne, ogsådem som har købt en anvisningsret, og har en båd liggende i Tuborg Havn.

Eksempel: Mr. X købte i 2006 en plads i havnen af Carlsberg for kr. 687.000,- Mr. X har netop solgt samme plads til kr. 80.000,- hvilket skyldes at forholdet mellem pris og leje ikke stemmer overens - lejen i Tuborg pr. kvm er kr 325,-

Til sammenligning koster samme plads i Skovshoved ca. kr. 90.000 som forrentes af kommunen med 3% om året. Prisen er kvm er kr. 275,-

Hvis du betaler rigtig meget for en andel, bør prisen være tilsvarende mindre og omvendt. Hvis vi i Tuborg Havn sætter lejeprisen ned, øges værdien (det folk er villige til at betale for andelen) for anvisningsretten.

9. Hvad er en anvisningsret?

En anvisningsret er det samme som en bådplads (et areal i havnen) Ordet anvisningsret bruges fordi, køber ikke har en bestemt plads hvert år, men kan flyttes rundt hvis havnefogden mener det hensigtmæssigt.

10. Blev havnen ikke bygget til KDY?

Nej, den blev oprindeligt bygget og planlagt til beboerne i Tuborg Havn, hvilket tydeligt fremgår af aftalen mellem KDY og Carlsberg fra 2006, men grundet KDY skulle være administrator, kunne 50 medlemmer af KDY, som ikke havde tilhørsforhold i Tuborg Havn, købe en plads.

11. Hvem ejer Tuborg Havn?

Godt spørgsmål - En del jord (matrikler) omkring havnen er KDYs og andre matrikler er beboernes. Bådpladserne er købernes og Carlsberg ejer stadig en stor del af havnen, eftersom mange nye pladser stadig ikke er solgt grundet - igen, forholdet mellem pris og leje. 

12. Vil medlemmerne i Tuborg Havn ikke hjælpe KDY som jo er i økonomiske vanskeligheder?

Naturligvis vil vi det og vi håber at ALLE medlemmer i KDY vil hjælpe KDY og derved hinanden. Det skal bare ikke være Tuborg Havn, der år efter år kommer med pengene. KDY kunne jo sætte kontingentet op, hvis de mangler penge. Påden måde hjælper vi alle lige meget og som en forening.

13. Hvis I mener det er for dyrt at ligge med jeres både i havnen, kan I så ikke bare flytte jeres båd til en anden havn?

Jo, men det hele er sat sammen påfølgende måde:
Pladsen som koster kr. 687.000,- kan rumme en båd påca. 67 kvm. Lejen for en sommer koster derfor kr. 21.733,14. Anvendes pladsen ikke af indehaveren, kan KDY fremleje pladsen ud til en anden til kr. ca. 26.000,- og KDY måbeholde alle pengene.
Anvisningsejeren skal såoveni, betale KDY kr. ca. 6.000,- fordi ejeren af anvisningsretten (bådpladsen) skal medvirke til vedligholdelse af havnen ligesom i en boboerforening (fællesudgifter) - et argument som er udmærket, hvis ikke at pengene forlod havnen til andre formål i KDY.

Med andre ord. Dem som har en plads i havnen, kan enten vælge og tabe kr. 600.000,- pået salg eller, år efter år blive opkrævet penge af KDY hvis størrelse af beløb, afhænger af hvordan det nu lige går i KDY.

Fuldstændigt urimeligt og langt fra alt hvad der kan betragtes som ret og rimeligt.

14. Hvorfor er KDY medlemmerne i Tuborg Havn en særlig gruppe medlemmer?

Fordi de er den eneste gruppe medlemmer, som har købt et aktiv i en af KDYs fartøjsstationer og derfor har en reel bekymring. For den gruppe skal der pålige fod med andre grupper skabes værdi Indtil videre har der kun været værdiforringelse grundet den højde leje, som hverken afspejler markedspris, aftalen mellem KDY og Carlsberg eller den købsaftale vi har med Carlsberg.

15. Har der ikke i mange år været et driftsunderskud i Tuborg Havn?

Nej, der har samlet set været et driftsoverskud de sidste 8 år påkr 12,5 mio. og ikke en krone er tilbage i Tuborg Havn.

16. Har medlemmer i Tuborg Havn ikke tiltro til KDYs bestyrelse.

Nej, ikke 100%. Bestyrelsen er udelukkende sammensat af medlemmer fra andre havne, primært Skovshoved og Rungsted - mærkeligt når man tænker på, at Tuborg Havn samlet set har bidraget med kr 12,5 mio. de seneste 8 år, og at medlemmerne i Tuborg Havn har købt pladser for mere end kr. 40. mio.

Bestyrelsen har i 8 år ikke sikret, at Tuborg Havn er rustet økonomisk til investeringer eller reparationer, hvilket skaber stor utryghed, når vi har værdier for kr. 40 mio. i havnen.

I 2009 solgte KDYs bestyrelse sågar alle lamper i havnen som sidder langs molerne til DONG for kr. 358.000,- for at skaffe penge til KDYs samlede kasse. Bagsiden af aftalen var bare, at DONG kunne sende KDY en drifts regning påselv samme lamper hvert år i årene frem, påca .kr 175.000,-. En driftudgift Tuborg Havn efterfølgende hænger på.

17. I forhold til hvad, mener I, at I betaler for meget?

 Vi betaler for meget i forhold til andre havne og i forhold til hvad der står i aftalen mellem KDY og Carlsberg. I aftalen mellem KDY og Carlsberg står der i § 5  “Havnelejen tjener til dækning af de med Tuborg Havns drift forbundne omkostninger” Dette understreges tillige i de købsaftaler der er mellem ejerne i Tuborg Havn og Carlsberg.

18. Vil I kræve kr. 12,5 mio. retur fra de sidste 8 år?

Nej, det ville nok være urealistisk, ligesom det nok ville være urealistisk bare at fåkr. 1,8 mio. fra sidste års regnskab retur. Vi ønsker en dialog og en løsning, hvilket var det aftalen mellem HU og KDY netop var, men nu løber KDY fra aftalen.

19. Hvad vil I betale?

Lejen skal ned under kr. 200,- pr. kvm. Det vil skabe værdi for indehaverne af anvisningsretter og efterspørgsel efter nye anvisningsretter. Et sted mellem kr. 500.000 og 800.000,- skal stilles til rådighed til havnen hvert år til investeringer og hvis ikke pengene bruges, skal de sættes i banken.

I runde tal ville det være rimeligt at KDY modtog omkring kr. 500.000,- om året for at administrer havnen - dertil kommer naturligvis kontingenter fra alle i havnen til KDY.

Kilderne kan ses på www.tuborgyachtklub.dk under fanen dokumenter.

content-loader
content-loader
content-loader