Gå til hoved-indhold
Havne
Christian Lerche fra KDY svarer på indlæg fra Michael Lynenskjold, der var i det tidligere havneudvalg i Tuborg Havn.

KDYs Lerche: Bunden har vendt sig i Tuborg Havn

Lad mig slå fast, at KDY af mange årsager ikke har ønsket debat i medierne om striden omkring havneudvalget, skriver Christian Lerche.

Af Troels Lykke |

Det er almindeligt kendt, at mange havne gemmer på en ildelugtende sumpgas, der stiger op til overfladen, hvis man begynder at vende rundt på havnebunden. I gamle havne stigen gassen op af sig selv.

Men da Tuborg Havn stadig er ny, skal der graves ihærdigt. Sådan er det desværre også med Michael Lynenskjolds spørgsmål og svar på minbaad.dk om KDY og Tuborg Havn: Hvis man vender tingene på hovedet, kommer de til at lugte fælt, indleder direktør Christian Lerche fra KDY dette indlæg.

Lad mig slå fast, at KDY af mange årsager ikke har ønsket debat i medierne om striden omkring havneudvalget. Vi ønsker generelt ikke at hænge tøj til tørre eller at slås med vores egne medlemmer i fuld offentlighed.

Men i sagen om Havneudvalgets exit er der dog fremkommet så mange urigtige udsagn, at det er nødvendigt at tage til genmæle.

Først lidt historie: KDY’s regnskab blev - som det skal - fremlagt på hjemmesiden før generalforsamlingen i december 2014 og gennemgået på selve generalforsamlingen.

Det gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentar fra medlemmerne, og regnskabet blev godkendt. Såvel vores daværende formand som kasserer betonede i deres præsentationer, at KDY har en langsigtet forpligtelse til at vedligeholde Tuborg Havn.

Havneudvalg trak sig selv

I forhold til nogle af de konkrete påstande fra Havneudvalgets medlemmer:
Det er hævdet, at KDY’s bestyrelse har ”fyret” havneudvalget. Det er ikke rigtigt. Fire af udvalgets medlemmer har trukket sig efter at have stillet urimelige og ultimative krav til KDY’s bestyrelse.

Det er hævdet, at KDY’s bestyrelse ikke lever op til den interne aftale fra 2013. Det er ikke rigtigt. Havneudvalgets medlemmer forlangte et helt vanvittigt beløb indbetalt på en særlig konto - uden skygge af hold i aftaleteksten.

Kravet indebar, at KDY’s bestyrelse ønskede at komme helt til bunds i spørgsmålene om klubbens forpligtelser og de forskellige aftaler, men det ville havneudvalget ikke give bestyrelsen den fornødne tid til. Derfor stoppede medlemmerne i udvalget. KDY mener i øvrigt fuldt ud at leve op til den interne aftale.

Det påstås, at KDY’s bestyrelse har fastsat urimeligt høje priser på havnelejen. Det er ikke rigtigt. Det er for det første havneudvalget selv, der har fastsat priserne ved en succesfuld prisreform i 2013.

For det andet har der været enighed om at Tuborg Havn skal have et enestående højt niveau som ”fem-stjernet” havn.

Tror ikke på prisreduktion

KDY vil ikke påtage sig noget ansvar for, at priserne på anvisningsretterne er faldet betragteligt efter 2008 og tror ikke, at en prisreduktion på pladslejen vil påvirke priserne nævneværdigt i et marked, hvor udbuddet af havnepladser er øget væsentligt med udvidelser i Skovshoved og Vedbæk.

Det er hævdet, at bådejerne med anvisningsret skaber et overskud til KDY på 1,8 mio. kr. om året. Det er bestemt ikke rigtigt. Tuborg Havn har ikke sit eget regnskab. Indtægter, udgifter og afskrivninger findes forskellige steder i KDY’s samlede regnskab. Lad os få tallene på bordet:

Bådejere med anvisningsret betaler selv kun ca. 1,1 mio. kr. i pladsleje, mens de øvrige anvisningsretter (som ikke har både) bidrager med 350 tkr. Det er langt fra nok til at dække udgifterne ved havnens drift, vedligehold og afskrivninger på KDY’s investeringer i havnen.

Når havnens økonomi alligevel er sund, så skyldes det, at Tuborg Havn også har fremleje og gæsteleje på i alt ca. 1,2 mio. kr. – altså mere end det bådejerne med anvisningsret selv betaler! Indtægter i alt ca. 2.650 tkr.

På udgiftssiden har vi direkte udgifter til drift og løbende vedligehold på ca. 1.525 tkr. Dertil skal lægges en andel af de indirekte udgifter i KDY (til husleje, bogholderi og ledelse) på ca. 500 tkr. (måske endda 700 tkr.), Og endelig afskrives vores investeringer (pt opgjort til ca. 1,4 mio. kr.) med ca. 200 tkr. årligt. Udgifter i alt således 2.225 tkr.

KDYs reelle overskud på havnens drift

KDY’s reelle overskud på drift af havnen i Tuborg er således ca. 425 tkr.
Der er udtrykt tvivl om, hvorvidt KDY er godt nok rustet til at håndtere de fremtidige investeringsbehov.

Det er selvfølgelig almindeligt kendt, at KDY har været gennem væsentlige økonomiske udfordringer, og at vi fortsat er presset på driften. Men i seneste regnskabsår blev der alligevel foretaget store afskrivninger på fartøjerne takket være et bedre resultat.

Klubben råder desuden over betragtelige aktiver til at stå imod de fremtidige udfordringer. Reelt ved ingen, hvornår og i hvilket omfang Tuborg Havn skal fornys. Det har vi besluttet at søge ekstern rådgivning om.
Michael Lynenskjold udtrykker undren over hvorfor KDY i 2013 valgte at indgå aftalen med sit eget havneudvalg, hvor han selv var medlem.

Den undren kan jeg egentlig godt dele, for det er højst usædvanligt, men det skal selvfølgelig ses i lyset af tonen den budgetstrid havneudvalgets medlemmer havde skabt.

Aftalen mere en fredspibe

”Aftalen” virker således mere som en ”fredspibe” end en aftale. Uanset er det angiveligt er KDY selv, der har formuleret aftalen, er den desværre ikke særligt klart formuleret og anvender i tilgift unøjagtige økonomiske termer.

På den måde kan der være tvivl om, hvad der egentligt er aftalt. KDY’s bestyrelse og jeg arbejder derfor i øjeblikket på at skabe et mere klart grundlag for at kommunikere og forstå Tuborg Havns økonomi til glæde og beroligelse for vores medlemmer og samarbejdspartnere.

Endelig fremstår det som om, KDY ikke ønsker repræsentanter fra Tuborg i bestyrelsen. Det er bestemt ikke sandt. Der har løbende været bestyrelsesmedlemmer fra Tuborg, men aktuelt ønskede ingen at stille op ved sidste generalforsamling på trods af opfordringer.

Jeg håber med denne redegørelse at have bidraget til bedre forståelse af økonomi og beslutningsprocesser omkring Tuborg Havn. Jeg håber, den dårligt lugt kan drive bort i takt med at påstande erstattes af viden, skriver Christian Lerche.

content-loader
content-loader
content-loader