Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Klik på billedet og gør det større.

AIS for begyndere - sejl mere sikkert

AIS er et digitalt signal der sendes via VHF af alle større skibe, samt mange, men ikke alle lystfartøjer. AIS rækker typisk 7-10 sømil, afhængig af antennehøjde, vejr osv., forklarer Furuno.

Af Troels Lykke |

AIS-signalet indeholder en masse data om det enkelte skib - det vigtigeste er kurs og fart, så omkringliggende skibstraffik kan se, om der er fare for sammenstød, forklarer Furuno i Hvidovre 

Herudover er der en mængde anden information, som eksempelvis skibets navn, MMSI nummer, hjemhavn og mange andre oplysninger.

Det kræver noget særligt udstyr at kunne modtage og aflæse disse signaler, men udviklingen har gjort, at det er kommet ned i prisklasser hvor de fleste sagtens kan være med.

AIS modtagelse har gennem de seneste år været et hit for mange fritidssejlere. Begrundelsen herfor har været at kunne følge de store skibes adfærd, specielt i mørke og tåge, for herved selv at kunne undgå farlige situationer længe inden de opstår. At det herudover er spændende at følge med i hvem man møder på vandet, skibenes størrelse, type, destination mv., er en bonus.

Sende og modtage, Klasse A og Klasse B

Der findes to klasser AIS - Klasse A og Klasse B. Som tommelfingerregel kan man sige at Klasse A er til skibstrafikken, og Klasse B er til lystbåde.

Klasse A er den obligatoriske AIS, som skibsfarten skal have, mens klasse B er frivilligt. Klasse A får prioritet på sendefladen, således at de store skibe altid vil kunne sende deres signaler, selv i traffikerede farvande (Øresund, bælterne o.lign.) hvor der nogen gange kan være meget VHF AIS traffik. 

Det som er beskrevet ovenfor, er det typiske setup for lystfartøjer. Formålet her er at modtage AIS signaler fra andre skibe, men der er også mulighed for at sende Klasse B signaler, så man også kan vise hensyn til den øvrige traffik.

Dette kræver at der tilsluttet en GPS (så man kan sende sin position i AIS signalet). Herudover skal man have en VHF radio eller en transponder som kan både sende og modtage AIS. Et eksempel kan være en easyTRX2 som fås i varianter med både GPS og sender/modtager.

På gode sommerdage kan store skibe godt finde på at slå Klasse B fra på deres udstyr for ikke at 'drukne' i AIS symboler.

Det kan de sagtens, da stort set alle lystsejlere altid sejler pænt og holder sig fra sejlrenderne osv. men stadigvæk er navigatører altid glade for lystsejlere med AIS, da det kan hjælpe på dage med dårlig sigt, tæt traffik om natten osv.

AIS i nødsituationer

AIS kan også bruges i nødsituationer. Et AIS nød-lokaliseringssignal som bliver vist på alt ECDIS (elektronisk søkort til store skibe), kortplottere, radar og alt andet som kan præsentere AIS. Igen gælder normal VHF rækkevidde som normalt ikke er ringere end 7-8 sømil.

Der er endnu ingen krav til farven på AIS nødsymboler så præsentationen kan varierer fra producent til producent.

Langt det meste AIS udstyr (VHF radio med AIS, AIS transpondere osv.) vil også kunne sende AIS lokaliseringsignal. Ydermere findes der en mængde personligt AIS sikkerhedsudstyr, som man typisk kan have med i sin redningsvest, som eksempelvis  denne easyONE MOB enhed

Husk at selvom du sender et AIS nødsignal har du ingen garanti for at det blive modtaget af andre fartøjer. Men stadigvæk mener vi at det et fantastisk stykke sikkerhed at have med om bord, fortæller Furuno.

content-loader
content-loader
content-loader