Gå til hoved-indhold
Udstyr
Radioens væsentligste opgave er i dag at overvåge specifikke kanaler, herunder den internationalt benyttede nødkanal, kanal 16.

Nødradio til søs er digitaliseret

Årtier gamle telefonforbindelser er erstattet af to redundante WAN-net til IP-forbindelser, skriver Ingeniøren. System var før mandskabstungt.

Af Troels Lykke |

Radionettet, der skal sikre, at sejlere kan alarmere myndigheder på land i nødstilfælde, har nu fået en væsentlig opdatering. Den såkaldte kystradio er blevet digitaliseret og de årtier gamle telefonforbindelser er erstattet af to redundante WAN-net til IP-forbindelser, skriver Ingeniøren

Digitaliseringen betyder - ud over en forenkling af netværket - også, at kontrolrummet er reduceret fra at fylde et rum med radioudstyr til at kunne køres på en bærbar computer, der er koblet på netværket.

Det er radiovirksomheden Teracom, der har stået for opgraderingen efter et udbud, der blev afsluttet i foråret. Radiosystemet er nu færdiggjort og overtaget af Forsvaret, som til daglig bemander radioen.

Analog radio på digitalt skelet

På de 24 stationer, der sender og modtager signaler fra skibe i dansk farvand er det stadig et analogt VHF-signal, der sendes mellem radiomasterne og de enkelte skibe.

På hver station bliver de modtagne beskeder digitaliseret og sendt over et af de to netværk, der udgør det nye systems WAN-netværk. Det er henholdsvis et kablet netværk, der minder om en ADSL-forbindelse og et trådløst radiokæde-netværk.

»I hver station sidder der udstyr, der konverterer vores beskeder til analoge signaler og sender dem med den rette effekt osv. Det giver det samme output som tidligere med den samme ‘output-power’. Til gengæld er fleksibiliteten ny og det er nyt, at det hele kører på off-the-shelf-hardware,« siger Poul Martin Geisler Hansen, Teracoms projektleder på projektet til Ingeniøren.

»Tidligere har nettet været ret mandskabstungt at vedligeholde. Nu kan vi fjernmonitorere de fleste af de ting, der før blev lavet ved rutineinspektionerne,« siger Poul Martin Geisler Hansen.

I dag er kystradioen derfor udelukkende en nødtjeneste for skibe til søs og det er derfor ikke længere muligt eksempelvis at kalde Lyngby Radio med et ønske om at blive viderestillet til det almindelige telefonnet, når der ikke er tale om en nødsituation.

 

Hvad der tidligere var et rum fyldt af radioudstyr i Lyngby Radios lokaler i Bagsværd er i dag erstattet af almindelige computere med forbindelse til et særligt WAN-netværk. Foto: Teracom

content-loader
content-loader
content-loader