Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Foto: Greenlandtoday.com

Nødradio: 32,2 ud af 55,9 mio. kr. går til Grønland

Sejlerne skal betale flere millioner kroner ud over, hvad TDC skal bruge til nødradioen i Danmark, har Dansk Sejlunion undersøgt. 2. behandling om øget afgift foregår i dag kl. 13.

Af Troels Lykke |

Er det i virkeligheden erhvervstrafikkens nød- og sikkerhedsradio på Grønland, der skal have en del af de penge, som et folketingsflertal vil kræve ind fra de danske bådejere og sejlklubber?

Det skriver Dansk Sejlunion på sejlsport.dk.

Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter at Dansk Sejlunion med nogen besvær har fået adgang til nogle få centrale nøgletal, der ligger til grund for regeringsforslaget om at hæve afgiften på fritidsfartøjers kaskoforsikring med 34 procent.

Vedtages onsdag
Forhøjelsen, der skal indbringe staten et provenu på cirka 30 mio. kr., bliver efter alt at dømme endeligt vedtaget i løbet af den kommende uge.

Den afgørende 3. behandling i Folketinget finder sted onsdag den 19. december, mens der er 2. behandling i dag mandag den 17. december.

I skatteminister Holger K. Nielsens (SF) bemærkninger til lovforslaget hedder det ordret, at afgiften skal "tilvejebringe et provenu på 30 mio. kr. årligt til at finansiere udgifterne til driften af de maritime radiobaserede nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark."

Slør i tallene
I Finansloven for 2013 er opført en udgift på 56,7 mio. kr. til dækning af TDC's udgifter for nød- og sikkerhedsradioen i Danmark og Grønland.

Den nærmere specifikation af tallene holder TDC tæt til kroppen. Dansk Sejlunion har dog via Erhvervsstyrelsen fået oplyst, at TDC opererer med en samlet udgift på 55,9 mio. kr. for drift af nødradioen i Danmark og Grønland i 2013. Heraf udgør den grønlandske andel 32,2 mio. kr.

Det giver en difference på 23,7 mio. kr. til nødradio i Danmark. Et lavere beløb end det provenu, som regeringen vil opkræve hos fritidssejlerne. Sejlerne skal med andre ord betale flere millioner kroner ud over, hvad TDC skal bruge til nødradioen i Danmark, skriver sejlsport.dk blandt andet.

Folketingets 2. behandling af lovforslaget begynder mandag den 17. december kl. 13.00.

content-loader
content-loader
content-loader